Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2840(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0856/2015

Keskustelut :

PV 10/09/2015 - 5.3
CRE 10/09/2015 - 5.3

Äänestykset :

PV 10/09/2015 - 8.3
CRE 10/09/2015 - 8.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0316

Hyväksytyt tekstit
PDF 267kWORD 95k
Torstai 10. syyskuuta 2015 - Strasbourg
Azerbaidžan
P8_TA(2015)0316RC-B8-0856/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. syyskuuta 2015 Azerbaidžanista (2015/2840(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aikaisemmat erityisesti ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita koskevat päätöslauselmansa Azerbaidžanista,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja Azerbaidžanin välille solmitun suhteen, joka tuli voimaan vuonna 1999, sellaisena kuin se on esitettynä Euroopan naapuruuspolitiikkaa koskevassa toimintasuunnitelmassa, itäisen kumppanuuden (EaP) luomisen, EU:n ja Azerbaidžanin assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut sekä Azerbaidžanin osallistumisen EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaariseen edustajakokoukseen,

–  ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2015 päivätyn Azerbaidžania koskevan vuoden 2014 Euroopan naapuruuspolitiikkaan liittyvän edistymiskertomuksen (SWD(2015)0064),

–  ottaa huomioon EU:n ja Azerbaidžanin välisen Euroopan naapuruuspolitiikan toimintaohjelman,

–  ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin 22. heinäkuuta 2015 esittämät kommentit hänen tavattuaan Azerbaidžanin presidentin,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan Stavros Lambrinidisin 23.–26. helmikuuta 2015 Bakuun tekemän vierailun,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Zeid Ra’ad Al Husseinin 8. syyskuuta 2015 antaman julkilausuman, jossa tuomitaan Azerbaidžanissa parhaillaan käynnissä olevat kansalaisyhteiskunnan ja riippumattomien äänten vastaiset tukahduttamistoimet,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan/komission varapuheenjohtajan Federica Mogherinin ja komission jäsenen Johannes Hahnin julkilausumat, jotka koskevat johtavien toimittajien ja ihmisoikeuksien puolustajien äskettäisiä pidätyksiä, vangitsemisia, tuomitsemisia ja murhia Azerbaidžanissa,

–  ottaa huomioon Wienissä pidetyssä Etyjin pysyvän neuvoston kokouksessa nro 1064 19. elokuuta 2015 annetun EU:n julkilausuman ihmisoikeuksista Azerbaidžanissa,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston pääsihteerin Thorbjørn Jaglandin äskettäiset julkilausumat Khadija Ismayilovan tapauksesta, Azerbaidžanin rauhan ja demokratian instituutin johtajan Leyla Yunusin ja hänen miehensä Arif Yunusin tapauksista sekä azerbaidžanilaisen toimittajan Rasim Aliyevin murhasta,

–  ottaa huomioon Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen vuosikokouksessaan 5.–9. heinäkuuta 2015 hyväksymän Helsingin julistuksen, jossa tuomittiin toimittajien ja ihmisoikeuksien puolustajien jatkuva vaino ja vangitsemiset poliittisista syistä useissa Etyjin osallistujavaltioissa ja ilmaistiin huoli vero- ja hallintolainsäädännön jatkuvasta väärinkäytöstä näiden tekojen perusteina,

–  ottaa huomioon demokraattisten instituutioiden toiminnasta Azerbaidžanissa 23. kesäkuuta 2015 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman,

–  ottaa huomioon 15. joulukuuta 2014 annetun Euroopan neuvoston Venetsian komission lausunnon, jossa todetaan, että viimeisimmät muutokset kansalaisjärjestöjä koskevaan lainsäädäntöön rajoittavat entisestään kansalaisjärjestöjen toimintaa Azerbaidžanissa,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat ja 23. kesäkuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät kyseisten suuntaviivojen 10. vuosipäivän kunniaksi,

–  ottaa huomioon määräykset, jotka sisältyvät Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 9. joulukuuta 1998 hyväksymään YK:n julistukseen ihmisoikeuksien puolustajista,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  toteaa, että Azerbaidžanin ihmisoikeustilanne on heikentynyt jatkuvasti viime vuosien aikana ja kansalaisjärjestöjen johtajia, ihmisoikeuksien puolustajia, toimittajia ja muita kansalaisyhteiskunnan edustajia pelotellaan, painostetaan ja asetetaan yhä useammin syytteeseen rikoksista;

B.  toteaa, että palkittu RFE/RL:n tutkiva journalisti Khadija Ismayilova tuomittiin 7,5 vuodeksi vankilaan väitettyjen varojen väärinkäyttö-, kavallus- ja veropetossyytösten perusteella sen jälkeen, kun hän oli julkaissut useita artikkeleja presidentin perhettä koskevasta lahjonnasta; toteaa, että ihmisoikeuksien puolustajat Leyla Yunus ja Arif Yunus tuomittiin 8,5 vuodeksi ja 7 vuodeksi vankilaan muun muassa petos- ja verovilppisyytösten nojalla oikeudenkäynnissä, joka oli kaukana kansainvälisistä normeista; toteaa, että tunnettu ihmisoikeusaktivisti Rasul Jafarov ja erittäin arvostettu ihmisoikeusjuristi Intigam Aliyev tuomittiin vastaavien syytteiden perusteella oikeudenmukaista oikeudenkäyntimenettelyä loukkaavissa oikeudenkäynneissä; toteaa, että Rasul Jafarov tuomittiin 6 vuoden ja 3 kuukauden vankeuteen ja Intigam Aliyev 7,5 vuoden vankeuteen; toteaa, että Azerbaidžanin kansalaisyhteiskunnan useita tunnettuja jäseniä, kuten Anar Mammadli, Rauf Mirkadirov, Ömar Mammadov, Tofiq Yaqublu, Ilgar Mammadov, Nijat Aliyev, Araz Guliyev, Parviz Hashimli, Seymur Hezi, Hilal Mammadov ja Taleh Khasmammadov, on edelleen vangittuina ja toteaa, että joidenkin vankien terveydentila heikkenee kaiken aikaa;

C.  toteaa, että ennen pidätystään Leyla Yunus ja Rasul Jafarov johtivat nimekkäiden ihmisoikeuksien puolustajien ja asiantuntijoiden ryhmää, joka laati luettelon lähes sadasta azerbaidžanilaisesta, jotka Euroopan neuvoston vuonna 2012 hyväksymän määritelmän mukaan ovat poliittisia vankeja;

D.  toteaa, että toimittajia ja kansalaisyhteiskunnan johtajia pelotellaan ja häiritään jatkuvasti, kuten Emin Milliä, joka on Meydan TV:n johtaja ja joka on saanut tappouhkauksia ja jonka perheenjäseniä on pidätetty tekaistuista syistä, sekä Meydan TV:ssä Azerbaidžanissa työskenteleviä toimittajia; toteaa, että maan johtavan median oikeuksia ajavan kansalaisjärjestön Institute for Reporters’ Freedom and Safety (IRFS) perustaja ja ihmisoikeuksien puolustaja Emin Huseynov pakeni Sveitsiin sen jälkeen, kun häntä vastaan nostettiin tekaistuja syytteitä ja hänen Azerbaidžanin kansalaisuutensa kumottiin;

E.  toteaa, että useat muut toimittajat ja kansalaisaktivistit ovat joutuneet vastaamaan heihin kohdistuviin syytteisiin ja heitä kielletään matkustamasta ja heidän liikkumisvapauttaan rajoitetaan heidän ihmisoikeustoimintansa yhteydessä; toteaa, että Azerbaidžanin hallitus valvoo myös riippumattomien ryhmien toimintaa laatimalla uusia rajoittavia lakeja, joilla säännellään kansalaisjärjestöjä; toteaa, että näiden lakien vuoksi monet näistä ryhmistä ovat joutuneet lopettamaan toimintansa, sillä niiden pankkitilit on jäädytetty tai niiden rahoituslähteet tukittu sen jälkeen, kun hallitus kieltäytyi antamasta lupaa ulkomaalaisten rahoittajajärjestöjen uusiin avustuksiin;

F.  toteaa, että rauhanomaiset mielenosoitukset ovat olleet kiellettyjä Bakun keskustassa vuodesta 2006 lähtien ja äskettäin otettiin käyttöön uusia ankarampia sakkoja ja pidennettyjä hallinnollisia pidätysaikoja, joita määrätään niille, jotka järjestävät luvattomia julkisia kokoontumisia tai osallistuvat niihin;

G.  toteaa, että Institute for Reporters’ Freedom and Safety (IRFS) -järjestön puheenjohtaja, toimittaja Rasim Aliyev, kuoli bakulaisessa sairaalassa tultuaan pahasti hakatuksi jatkuvan uhkailun ja pelottelun jälkeen, joka johtui hänen presidentti Aliyeviin kohdistamastaan kritiikistä sosiaalisissa medioissa;

H.  ottaa huomioon, että Azerbaidžan on yksi itäisen kumppanuuden perustajajäsenistä; ottaa huomioon, että unionin ja Itä-Euroopan maiden johtajat ovat vahvistaneet monessa yhteydessä, että itäinen kumppanuus perustuu arvojen yhteisöön ja vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteisiin; ottaa huomioon, että Azerbaidžan pyrkii tehostamaan ja syventämään suhteita EU:hun, sillä se tavoittelee strategista kumppanuutta;

I.  toteaa, että vuonna 2014 unioni ei kyennyt suorittamaan 11:ä 13:sta toiminta-avustuksestaan kansalaisjärjestöille tiukan lainsäädännön vuoksi ja sillä on edelleen suuria vaikeuksia rahoittaa riippumattomia kansalaisyhteiskunnan ryhmittymiä ja aktivisteja Azerbaidžanissa; toteaa, että monet unionin avustusten saajat ovat joko vankilassa, kuten ihmisoikeusjuristi Intigam Aliyev, tai ovat paenneet maasta ja lopettaneet toimintansa;

J.  toteaa, että Etyjin Bakun toimisto suljettiin 4. heinäkuuta 2015 sen jälkeen, kun Azerbaidžanin viranomaiset olivat päättäneet keskeyttää Azerbaidžanin hallituksen ja Etyjin välisen yhteisymmärryspöytäkirjan soveltamisen;

K.  toteaa, että Freedom House -järjestö ei pidä Azerbaidžania eikä sen lehdistöä vapaana ja pitää sen internetiä vain osittain vapaana; toteaa, että Azerbaidžanissa demokraattinen hallinto on heikentynyt koko Euraasian nopeinta vauhtia viimeisten 10 vuoden aikana;

L.  toteaa, että Azerbaidžanissa järjestetään parlamenttivaalit marraskuussa 2015; toteaa, että Euroopan parlamentti kieltäytyi lähettämästä maahan vaalitarkkailuvaltuuskuntaa arvioituaan, ettei maassa ole edellytyksiä vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestämiseen ja että maan ilmaisun-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauden rajoitukset tekevät ehdokkaiden toimintaedellytykset ja todellisen äänestyksen järjestämisen mahdottomiksi;

M.  toteaa, että alakohtainen yhteistyö on molemmin puolin hyödyllistä etenkin energia-alalla; toteaa, että Azerbaidžanilla on mahdollisuuksia päästä yhdeksi EU:n suurimmista kauppakumppaneista;

1.  on erittäin huolissaan maan ihmisoikeustilanteen jatkuvasta heikentymisestä ja muistuttaa, että EU kiinnittää erityistä huomiota ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin kahdenvälisen yhteistyön yhteydessä, sillä ne ovat itäisen kumppanuuden keskeisiä osatekijöitä ja kansainvälisten järjestöjen peruspilareita, kuten Euroopan neuvosto ja Etyj, joiden kummankin jäsen Azerbaidžan on;

2.  vaatii vapauttamaan vankilasta välittömästi ja ehdoitta kaikki poliittiset vangit, ihmisoikeuksien puolustajat, toimittajat ja muut kansalaisyhteiskunnan aktivistit, Khadija Ismayilova, Leyla Yunus ja Arif Yunus, Anar Mammadli, Rasul Jafarov, Intigam Aliyev, Rauf Mirkadirov, Ömar Mammadov, Tofiq Yaqublu, Nijat Aliyev, Araz Guliyev, Parviz Hashimli, Seymur Hezi, Hilal Mammadov, Taleh Khasmammadov ja Ilgar Mammadov mukaan luettuina, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksen mukaisesti, ja vaatii luopumaan kaikista heitä vastaan nostetuista syytteistä ja palauttamaan heidän poliittiset oikeutensa ja kansalaisoikeutensa sekä julkisen imagonsa;

3.  tuomitsee voimakkaasti ennenkuulumattoman kansalaisyhteiskunnan sorron Azerbaidžanissa; toistaa syvän huolensa vankiloissa olevien henkilöiden kollegoiden puolesta, jotka ovat edelleen vapaita mutta rikostutkinnan alaisia, sillä ihmisoikeuksien puolustajat ja kansalliset ja kansainväliset kansalaisjärjestöt ovat raportoineet tekaistujen syytteiden väitetystä käytöstä poliittisia henkilöitä, aktivisteja ja toimittajia vastaan; kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia tekemään lopun toimittajien, ihmisoikeuksien puolustajien ja muiden hallitusta kritisoivien valikoivasta rikossyytteeseenpanosta ja vangitsemisesta ja varmistamaan, että kaikilla vangituilla henkilöillä, myös toimittajilla sekä poliittisilla aktivisteilla ja kansalaisaktivisteilla, on oikeudet asianmukaiseen oikeuskäsittelyyn ja erityisesti oikeus valita haluamansa lakimies ja tavata perhettään, ja että heitä koskevat myös muut oikeudenmukaisen oikeuskäsittelyn säännöt;

4.  pitää ilahduttavana Azerbaidžanin viranomaisten eurooppalaiselle lääkintäryhmälle myöntämää lupaa käydä katsomassa Leyla ja Arif Yunusia, ja vaatii vapauttamaan heidät myös humanitaarisista syistä; kiinnittää huomiota Leyla ja Arif Yunusin sekä Intigam Aliyevin vankeusoloihin, jotka ovat johtaneet heidän terveytensä vakavaan heikkenemiseen, millä saattaa olla jopa kuolemaan johtavat seuraukset; kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia päästämään eurooppalaisen lääkintäryhmän tutkimaan Intigam Aliyevin ja varmistamaan, että kaikki vangit saavat tarvittaessa asianmukaista terveydenhoitoa;

5.  vaatii tutkimaan pikaisesti toimittajan ja IRFS-järjestön puheenjohtajan Rasim Aliyevin kuoleman; panee huolestuneena merkille toimittajaryhmän esittämät väitteet, joiden mukaan Aliyev kuoli, koska hän ei saanut häntä sairaalassa hoitaneilta lääkäreiltä asianmukaista apua;

6.  muistuttaa Azerbaidžanin viranomaisia, että väestön hyvinvointi, johon sisältyy oikeuksien ja vapauksien kunnioittaminen, on kestävän talouskasvun keskeinen osatekijä;

7.  kehottaa Azerbaidžania noudattamaan sille Euroopan neuvoston jäsenenä kuuluvia sitoumuksia ja panemaan ne täytäntöön; toistaa vaatimuksensa Azerbaidžanin viranomaisille, että niiden on noudatettava kaikkia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tekemiä Azerbaidžania koskevia päätöksiä; kehottaa noudattamaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 16. kesäkuuta 2015 tekemää päätöstä ja kaikkia muita päätöksiä;

8.  kehottaa Azerbaidžanin hallitusta tekemään täysimääräistä yhteistyötä Euroopan neuvoston Venetsian komission ja ihmisoikeusvaltuutetun kanssa ja panemaan täytäntöön ihmisoikeuksien suojelijoita koskevat YK:n erityismenettelyt lainsäädäntönsä muuttamiseksi ja käytäntöjensä sopeuttamiseksi asiantuntijoiden päätelmien pohjalta ihmisoikeusaktivistien, yhdistymisvapauden, kokoontumisvapauden, ilmaisunvapauden ja mielivaltaisten pidätysten suhteen;

9.  kehottaa Azerbaidžanin hallitusta tekemään välittömästi lopun kansalaisyhteiskunnan ja ihmisoikeustyön sorrosta, varmistamaan riippumattomien kansalaisyhteiskunnan ryhmien ja aktivistien esteettömän ja pelottoman toiminnan myös siten, että se kumoaa kansalaisyhteiskuntaa vakavasti rajoittavat lait, vapauttaa hallituksesta riippumattomien ryhmien pankkitilit ja niiden johtajat ja päästää maahan ulkomaalaisen rahoituksen;

10.  pitää valitettavana Azerbaidžanin hallituksen jatkuvia toimia, joilla häiritään Armenian ja Azerbaidžanin välisten kansalais- ja nuorisoaktivistien sekä intellektuellien välisiä yhteyksiä, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä näiden kahden valtion välisen pitkäaikaisen vihamielisyyden helpottamisessa; muistuttaa tässä yhteydessä Leyla ja Arif Yunusin tekemästä tärkeästä työstä tällä alalla;

11.  kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia kunnioittamaan lehdistön ja tiedotusvälineiden vapautta sekä lainsäädännössä että käytännössä ja niin sähköisessä kuin perinteisessäkin muodossa, jotta taataan kansainvälisten vaatimusten mukainen ilmaisunvapaus ja tehdään loppu sensuurista, jota harjoitetaan hallituksen kritisointia tiedotusvälineissä kohtaan;

12.  on erittäin huolissaan HLBTI-ihmisten tilanteesta Azerbaidžanissa; tuomitsee voimakkaasti erittäin korkealta tasolta tulevan poliittisen vihapuheen HLBTI-ihmisiä vastaan; kehottaa Azerbaidžanin hallitusta lopettamaan HLBTI-ihmisten oikeuksien eteen työskentelevien ihmisoikeuksien puolustajien työn hankaloittamisen ja heidän pelottelunsa;

13.  korostaa, että EU:n sekä Azerbaidžanin hallituksen, oppositiovoimien ja kansalaisyhteiskunnan välinen vakava ja keskinäisen kunnioittava vuoropuhelu on tärkeää;

14.  toistaa, että strategista kumppanuussopimusta Azerbaidžanin kanssa koskevat neuvottelut on keskeytettävä välittömästi siihen asti, kunnes hallitus ryhtyy käytännön toimiin yleismaailmallisten ihmisoikeuksien noudattamisen edistämiseksi;

15.  kehottaa neuvostoa, komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa soveltamaan tiukasti ”more for more”-periaatetta ja keskittymään erityisesti ihmisoikeusaktivistien tilanteeseen (asiaa koskevien EU:n sääntöjen mukaisesti), mielivaltaisiin ja poliittisesti perusteltuihin pidätyksiin, oikeuslaitoksen riippumattomuuteen, demokraattisiin uudistuksiin sekä perusoikeuksiin ja -vapauksiin; kehottaa komissiota tarkistamaan ja keskeyttämään tarvittaessa tilapäisesti kaiken Euroopan naapuruusvälineen kautta Azerbaidžanille myönnetyn rahoituksen, joka ei liity ihmisoikeuksiin, kansalaisyhteiskuntaan ja ruohonjuuritason ihmistenväliseen yhteistyöhön, ottaen huomioon edellä mainitut tapaukset, jotka ovat kohdistuneet ihmisoikeuksien rikkomuksia dokumentoineisiin ihmisoikeuksien puolustajiin; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita säilyttämään rahoituksen ihmisten välisiin yhteyksiin ja yhteistyöhön kansalaisyhteiskunnan, koulutuksen ja yliopistomaailman aloilla sekä nuorisoalalla ja opiskelijavaihtojen alalla;

16.  kehottaa neuvostoa, komissiota ja komission varapuheenjohtajaa / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa vastaamaan voimakkaasti ja yhtenäisesti Azerbaidžanissa käynnissä oleviin tukahduttamistoimiin, jotta tehdään selväksi, että vallitsevaa tilannetta ei missään tapauksessa voida hyväksyä tai pitää normaalina ennen kuin hallitus vapauttaa kaikki poliittisista syistä vangitut ja tekee lopun riippumattomiin kansalaisyhteiskunnan ryhmiin kohdistuvista tukahduttamistoimista;

17.  kehottaa Azerbaidžanissa toimivia eurooppalaisia yrityksiä vaatimaan suorasanaisesti korkeiden ihmisoikeusstandardien noudattamista ja ottamaan käyttöön yritysten sosiaalista vastuuta koskevat korkeat standardit ottaen huomioon toimiensa vaikutuksen maan ihmisoikeustilanteeseen;

18.  pitää valitettavana, että EU:n ja Azerbaidžanin välinen ihmisoikeusvuoropuhelu ei ole johtanut maan ihmisoikeustilanteen paranemiseen; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa tehostamaan tätä vuoropuhelua ja tekemään siitä tehokkaan ja tuloksellisen ja raportoimaan asiasta säännöllisesti parlamentille;

19.  kehottaa EU:n viranomaisia tutkimaan perusteellisesti presidentti Aliyeviin ja hänen perheenjäseniinsä kohdistuvia lahjontasyytteitä, jotka kävivät ilmi tutkivan journalistin Khadija Ismaylovan työskentelyn tuloksena;

20.  kehottaa neuvostoa välttämään kaksinaismoraalia suhteissa itäisiin kumppanimaihin ja harkitsemaan kohdennettuja seuraamuksia ja viisumikeltoja poliittisiin vainoihin osallistuneisiin kaikkiin poliitikkoihin, virkamiehiin ja tuomareihin;

21.  kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia tekemään yhteistyötä Euroopan neuvoston ja Etyjin kaltaisten alueellisten järjestöjen kanssa ja helpottamaan niiden edustajien vierailuja maahan; pitää erittäin valitettavana Azerbaidžanin viranomaisten päätöstä sulkea Etyjin toimisto Bakussa;

22.  toteaa, että riippumattomat vaalitarkkailijat, kuten Etyjin pitkän aikavälin vaalitarkkailuvaltuuskunnat ja kansalliset tarkkailijat, ovat todistaneet laajoja vaalisääntöjen rikkomisia Azerbaidžanissa kaikissa presidentinvaaleissa ja parlamenttivaaleissa alkaen lokakuun 2013 presidentinvaaleista ja kyseiset vaalit mukaan luettuina; on erittäin huolissaan siitä, onko 1. marraskuuta 2015 olemassa vapaan ja oikeudenmukaisen äänestyksen takaavat olosuhteet, sillä oppositiopuolueiden johtajia on vangittu, tiedotusvälineiden ja toimittajien ei ole mahdollista toimia vapaasti ja vailla pelottelua ja maassa vallitsee pelon ilmapiiri;

23.  kehottaa ulkosuhdehallintoa ja EU:n jäsenvaltioita pidättymään vaalitarkkailutoiminnasta toistaiseksi. Panee merkille, että ODIHR:n valtuuskunta on tällä hetkellä paikan päällä, ja olisi erittäin tärkeää tietää sen arvio maan tilanteesta;

24.  muistuttaa päätöksestään lähettää Euroopan parlamentin valtuuskunta Azerbaidžaniin ja korostaa, että on tärkeää lähettää tämä valtuuskunta mahdollisimman pian, jotta Azerbaidžanin viranomaiset saadaan sitoutumaan kiireellisiin asioihin, kuten ihmisoikeuksiin ja konfliktiin Nagorno-Karabakhissa;

25.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, komissiolle, Azerbaidžanin tasavallan hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle, Etyjille ja YK:n ihmisoikeusneuvostolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö