Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2840(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0856/2015

Debatai :

PV 10/09/2015 - 5.3
CRE 10/09/2015 - 5.3

Balsavimas :

PV 10/09/2015 - 8.3
CRE 10/09/2015 - 8.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0316

Priimti tekstai
PDF 344kWORD 98k
Ketvirtadienis, 2015 m. rugsėjo 10 d. - Strasbūras
Azerbaidžanas
P8_TA(2015)0316RC-B8-0856/2015

2015 m. rugsėjo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Azerbaidžano (2015/2840(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes EP rezoliucijas dėl Azerbaidžano, ypač į rezoliucijas dėl su žmogaus teisėmis susijusios padėties ir teisinės valstybės principo,

–  atsižvelgdamas į 1999 m. įtvirtintus ES ir Azerbaidžano santykius, palaikomus įgyvendinant Europos kaimynystės politikos veiksmų planą, kuriant Rytų partnerystę, vedant derybas dėl ES ir Azerbaidžano asociacijos susitarimo ir Azerbaidžanui dalyvaujant EURONEST parlamentinėje asamblėjoje,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 25 d. Europos kaimynystės politikos 2014 m. pažangos ataskaitą dėl Azerbaidžano (SWD(2015)0064),

–  atsižvelgdamas į ES ir Azerbaidžano Europos kaimynystės politikos veiksmų planą,

–  atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pirmininko Donaldo Tusko 2015 m. liepos 22 d. pastabas po jo susitikimo su Azerbaidžano prezidentu Ilhamu Aliyevu,

–  atsižvelgdamas į ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais Stavroso Lambrinidiso vizitą į Baku 2015 m. vasario 23–26 d.,

–  atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Zeido Ra’ado Al Husseino 2015 m. rugsėjo 8 d. pareiškimą, kuriame smerkiamos pilietinės visuomenės ir nepriklausomų subjektų atžvilgiu vykdomos griežtos priemonės Azerbaidžane,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir Komisijos nario Johanneso Hahno pareiškimus dėl naujausių žymių žurnalistų ir žmogaus teisių gynėjų sulaikymo, įkalinimo, nuteisimo ir nužudymo atvejų Azerbaidžane,

–  atsižvelgdamas į pareiškimą dėl žmogaus teisių Azerbaidžane, kurį ES padarė 2015 m. rugpjūčio 19 d. specialiajame Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) nuolatinės tarybos posėdyje Nr. 1064 Vienoje,

–  atsižvelgdamas į pastaruosius Europos Tarybos Generalinio sekretoriaus Thorbjørno Jaglando pareiškimus dėl Khadijos Ismayilovos atvejo, Azerbaidžano taikos ir demokratijos instituto direktorės Leylos Yunus ir jos sutuoktinio Arifo Yunuso atvejų, taip pat dėl azerbaidžaniečio žurnalisto Rasimo Aliyevo nužudymo,

–  atsižvelgdamas į ESBO parlamentinės asamblėjos 2015 m. liepos 5–9 d. metinėje sesijoje priimtą Helsinkio deklaraciją, kurioje smerkiamas nuolatinis žurnalistų ir žmogaus teisių gynėjų persekiojimas ir kalinimas pateikus politinius kaltinimus kai kuriose ESBO veikloje dalyvaujančiose valstybėse ir reiškiamas susirūpinimas dėl nuolatinio piktnaudžiavimo mokesčių ir administraciniais teisės aktais siekiant pagrįsti šiuos veiksmus,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. birželio 23 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos priimtą rezoliuciją dėl demokratinių institucijų veikimo Azerbaidžane,

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos Venecijos komisijos 2014 m. gruodžio 15 d. nuomonę, kurioje pareiškiama, kad pastarieji nevyriausybines organizacijas (NVO) reglamentuojančio teisės akto pakeitimai toliau riboja NVO veiklą Azerbaidžane,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų ir į 2014 m. birželio 23 d. Tarybos išvadas dėl šių gairių 10-ties metų sukakties,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos 1998 m. gruodžio 9 d. priimtą Jungtinių Tautų deklaraciją dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi bendra žmogaus teisių padėtis Azerbaidžane per pastaruosius keletą metų nuolat blogėjo, augant NVO vadovų, žmogaus teisių gynėjų, žurnalistų ir kitų pilietinės visuomenės atstovų atžvilgiu vykdomo bauginimo, represijų ir baudžiamojo persekiojimo mastui;

B.  kadangi įvairių apdovanojimų gavusi tiriamosios žurnalistikos srityje Laisvosios Europos radijui (Laisvės radijui) dirbanti žurnalistė Khadija Ismayilova po to, kai paskelbė kelis pasakojimus apie su prezidento šeima susijusius korupcijos atvejus, nuteista septynerių su puse metų laisvės atėmimo bausme kaltinant ją neteisėtu lėšų pasisavinimu, grobstymu ir mokesčių slėpimu; kadangi žmogaus teisių gynėjai Leyla ir Arif Yunus, surengus teismo procesą, visiškai neatitinkantį tarptautinių standartų, nuteisti aštuonerių su puse ir septynerių metų laisvės atėmimo bausmėmis, kaltinant juos sukčiavimu ir mokesčių slėpimu; kadangi žymus žmogaus teisių aktyvistas Rasul Jafarov ir labai gerbiamas žmogaus teisių srityje dirbantis teisininkas Intigam Aliyev nuteisti pateikus jiems panašius kaltinimus ir surengus teismo procesus, kuriuos sudarkė tinkamo teismo proceso principo pažeidimai, ir šiuo metu atlieka šešerių metų ir trijų mėnesių ir septynerių su puse metų laisvės atėmimo bausmes; kadangi kalinama daug kitų žymių Azerbaidžano pilietinės visuomenės veikėjų, taip pat Anar Mammadli, Rauf Mirkadirov, Ömar Mammadov, Tofiq Yaqublu, Ilgar Mammadov, Nijat Aliyev, Araz Guliyev, Parviz Hashimli, Seymur Hezi, Hilal Mammadov ir Taleh Khasmammadov, ir kadangi kai kurių šių kalinčių asmenų sveikatos būklė nuolat blogėja;

C.  kadangi Leyla Yunus ir Rasul Jafarov, prieš juos suimant, vadovavo žymių Azerbaidžano žmogaus teisių gynėjų ir ekspertų grupei, kuri parengė beveik šimto azerbaidžaniečių, atitinkančių Europos Tarybos 2012 m. nustatytos politinių kalinių apibrėžties sąlygas, sąrašą;

D.  kadangi žurnalistai ir pilietinės visuomenės lyderiai nuolat bauginami ir persekiojami, tarp jų yra televizijos kanalo „Meydan TV“ direktorius Emin Milli, kuris sulaukė grasinimų mirtimi ir kurio šeimos nariai sulaikyti pateikus sufabrikuotus kaltinimus, taip pat šiam kanalui Azerbaidžane dirbantys žurnalistai; kadangi Korespondentų laisvės ir saugumo instituto (angl. Institute for Reporters’ Freedom and Safety) steigėjas ir žmogaus teisių gynėjas Emin Huseynov, kai jam buvo pateikti sufabrikuoti kaltinimai ir iš jo buvo atimta Azerbaidžano pilietybė, paprašė prieglobsčio Šveicarijoje;

E.  kadangi prieš dar daugiau žurnalistų ir pilietinės visuomenės aktyvistų dėl su žmogaus teisėmis susijusios veiklos pradedami teisiniai procesai, jiems nustatomi draudimai keliauti ir apribojama jų judėjimo laisvė; kadangi Azerbaidžano vyriausybė, priimdama NVO reglamentuojančius naujus apribojamuosius teisės aktus, taip pat imasi griežtų priemonių prieš nepriklausomas grupes; kadangi dėl šių teisės aktų daug grupių buvo priverstos uždaryti savo banko sąskaitas, nes jos buvo įšaldytos arba užblokuoti jų finansavimo šaltiniai po to, kai vyriausybė atsisakė leisti priimti naujų subsidijų iš lėšas teikiančių užsienio organizacijų;

F.  kadangi nuo 2006 m. Baku centre yra faktiškai uždrausta rengti demonstracijas ir kadangi neseniai įvestos naujos didelės baudos ir numatyti ilgesni administracinio sulaikymo laikotarpiai be leidimo rengiamų viešų susibūrimų organizatoriams ir dalyviams;

G.  kadangi sulaukęs nuolatinių grasinimų ir bauginimų po to, kai socialinės žiniasklaidos tinkluose išreiškė kritiką prezidentui Ilhamui Heydarui oglu Aliyevui, Baku ligoninėje mirė smarkiai sumuštas Korespondentų laisvės ir saugumo instituto vadovas ir žurnalistas Rasim Aliyev;

H.  kadangi Azerbaidžanas yra vienas iš Rytų partnerystės steigėjų; kadangi ES ir Rytų partnerystės forumo vadovai daug kartų patvirtino, kad Rytų partnerystė grindžiama bendromis vertybėmis ir laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei teisinės valstybės principais; kadangi Azerbaidžanas siekia greičiau užmegzti gilesnius santykius su ES, kurių tikslas – strateginė partnerystė;

I.  kadangi 2014 m. ES dėl ribojamųjų teisės aktų negalėjo išmokėti 11 iš 13 dotacijų NVO ir toliau susiduria su sunkiais gebėjimo finansuoti nepriklausomas pilietinės visuomenės grupes ir aktyvistus apribojimais Azerbaidžane; kadangi daug ES dotacijų gavusių asmenų yra kalinami (pvz., žmogaus teisių srityje dirbantis teisininkas Intigam Aliyev) arba pabėgo iš šalies ir nutraukė savo veiklą;

J.  kadangi ESBO biuras Baku buvo uždarytas 2015 m. liepos 4 d. po Azerbaidžano valdžios institucijų sprendimo nutraukti Azerbaidžano vyriausybės ir ESBO susitarimo memorandumą;

K.  kadangi organizacija „Freedom House“ Azerbaidžaną įvertino kaip nelaisvą šalį, taip pat įvertino ir jos spaudą, o internetą – kaip iš dalies laisvą; kadangi Azerbaidžane iš visų Eurazijos šalių per pastaruosius dešimt metų labiausiai sumažėjo demokratinio valdymo mastas;

L.  kadangi 2015 m. lapkričio mėn. Azerbaidžane vyks parlamento rinkimai; kadangi Europos Parlamentas atsisakė siųsti rinkimų stebėjimo misiją, nes įvertinus padėtį nustatyta, kad nesant sąlygų laisviems ir sąžiningiems rinkimams ir dėl nustatytų žodžio, susirinkimų ir asociacijų laisvių apribojimų šalyje neįmanoma sudaryti vienodų sąlygų kandidatams ir surengti tikrai konkurencingo balsavimo;

M.  kadangi bendradarbiavimas tarp sektorių pagrįstas abipuse nauda, visų pirma energetikos sektoriuje; kadangi Azerbaidžanas gali tapti viena iš pagrindinių ES prekybos partnerių;

1.  reiškia rimtą susirūpinimą dėl nuolat blogėjančios su žmogaus teisėmis susijusios padėties šalyje ir primena, kad ES didelę svarbą teikia žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms plėtojant dvišalį bendradarbiavimą, nes tai yra pagrindiniai Rytų partnerystės elementai ir esminiai tokių tarptautinių organizacijų, kaip Europos Taryba ir ESBO (Azerbaidžanas priklauso abiems šioms organizacijoms), ramsčiai;

2.  ragina nedelsiant besąlygiškai iš kalėjimų paleisti visus politinius kalinius, žmogaus teisių gynėjus, žurnalistus ir kitus pilietinės visuomenės aktyvistus, taip pat Khadiją Ismayilovą, Leylą Yunus ir Arifą Yunusą, Anarą Mammadli, Rasulą Jafarovą, Intigamą Aliyevą, Raufą Mirkadirovą, Ömarą Mammadovą, Tofiqą Yaqublu, Nijatą Aliyevą, Arazą Guliyevą, Parvizą Hashimli, Seymurą Hezi, Hilalą Mammadovą, Talehą Khasmammadovą ir Ilgarą Mammadovą, vadovaujantis Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimu, ir ragina panaikinti visus šiems asmenims pateiktus kaltinimus, atkurti visas jų politines ir pilietines laisves bei viešąjį įvaizdį;

3.  griežtai smerkia beprecedentę pilietinės visuomenės represiją Azerbaidžane; atsižvelgdamas į žmogaus teisių gynėjų ir vietos bei tarptautinių NVO pranešimus apie įtariamą suklastotų kaltinimų naudojimą prieš politinius veikėjus, aktyvistus ir žurnalistus, pakartoja esąs labai susirūpinęs dėl kalinamų asmenų kolegų, kurie tebėra laisvi, bet dėl kurių vykdomi baudžiamieji tyrimai; ragina Azerbaidžano valdžios institucijas nebetaikyti selektyvaus žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų ir kitų asmenų, kurie kritikuoja vyriausybę, baudžiamojo persekiojimo ir įkalinimo praktikos bei užtikrinti, kad visi sulaikyti asmenys, įskaitant žurnalistus, politinės ir pilietinės visuomenės aktyvistus, naudotųsi visomis teisėmis į tinkamą procesą, visų pirma teise turėti savo pasirinktą advokatą ir susisiekti su šeima, taip pat kad jiems būtų taikomos kitos teisingo bylos nagrinėjimo normos;

4.  palankiai vertina Azerbaidžano valdžios institucijų suteiktą galimybę Europos medikų komandai aplankyti Leylą ir Arifą Yunus ir prašo juos išlaisvinti taip pat dėl humanitarinių priežasčių; atkreipia dėmesį į Leylos ir Arifo Yunus bei Intigamo Aliyevo įkalinimo sąlygas, dėl kurių rimtai pablogėjo jų sveikata ir atsirado gyvybei galimai pavojingų padarinių; ragina Azerbaidžano valdžios institucijas leisti Europos medikų komandai ištirti Intigamą Aliyevą ir užtikrinti, kad visiems kaliniams, prireikus, būtų suteikta tinkama sveikatos priežiūra;

5.  ragina skubiai ištirti žurnalisto ir Korespondentų laisvės ir saugumo instituto vadovo Rasimo Aliyevo mirties aplinkybes; susirūpinęs atkreipia dėmesį į kaltinimus, kuriuos nurodė žurnalistų grupė, kad R. Aliyev mirė todėl, kad ligoninėje jam paskirti gydytojai nesuteikė tinkamos pagalbos;

6.  primena Azerbaidžano valdžios institucijoms, kad gyventojų gerovė, kuri apima pagarbą teisėms ir laisvėms, yra esminė tvaraus ekonomikos augimo sudedamoji dalis;

7.  ragina Azerbaidžaną laikytis savo įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė kaip Europos Tarybos narys, ir juos įgyvendinti; dar kartą ragina Azerbaidžano valdžios institucijas laikytis visų Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimų, susijusių su Azerbaidžanu; ragina laikytis 2015 m. birželio 16 d. ir visų kitų EŽTT sprendimų;

8.  ragina Azerbaidžano vyriausybę visapusiškai bendradarbiauti su Europos Tarybos Venecijos komisija bei žmogaus teisių komisaru ir įgyvendinti jų rekomendacijas, taip pat laikytis JT specialių procedūrų, susijusių su žmogaus teisų gynėjais, taikių susirinkimų ir asociacijų laisve, žodžio laisve ir neteisminiais sulaikymais, siekiant iš dalies pakeisti teisės aktus ir pritaikyti praktiką taip, kad jie visapusiškai atitiktų ekspertų išvadas;

9.  ragina Azerbaidžano vyriausybę nedelsiant nutraukti griežtus veiksmus prieš pilietinę visuomenę ir veiklą žmogaus teisių srityje, užtikrinant, kad nepriklausomos pilietinės visuomenės grupės ir aktyvistai galėtų veikti netinkamai netrukdomi ar nebijodami būti persekiojamais, be kita ko, panaikinant įstatymus, kuriais smarkiai apribojama pilietinė visuomenė, atblokuoti nevyriausybinių grupių ir jų vadovų bankų sąskaitas ir leisti pasinaudoti galimybėmis gauti finansavimą iš užsienio;

10.  smerkia Azerbaidžano vyriausybės tęsiamus veiksmus, kuriais buvo siekiama pažaboti pilietinės visuomenės grupių, jaunųjų aktyvistų ir Armėnijos bei Azerbaidžano intelektualų ryšius, nes jie yra itin svarbūs siekiant pašalinti ilgalaikį priešiškumą tarp abiejų šalių; atsižvelgdamas į tai, vėl primena, kad Leyla ir Arif Yunus šiuo klausimo padarė labai daug;

11.  prašo Azerbaidžano valdžios institucijų gerbti spaudos ir žiniasklaidos laisvę tiek teisės aktuose, tiek praktiškai, ir internete bei realiame gyvenime užtikrinti saviraiškos laisvę pagal tarptautinius standartus ir liautis vykdžius vyriausybės kritikos žiniasklaidos priemonėse cenzūrą;

12.  yra labai susirūpinęs dėl LGBTI asmenų padėties Azerbaidžane; itin smerkia politines neapykantą kurstančias kalbas, nukreiptas prieš LGBTI asmenis, kurios sklinda iš aukščiausio lygio asmenų; ragina Azerbaidžano vyriausybę nebetrukdyti žmogaus teisių gynėjams, kurie dirba LGBTI asmenų teisių srityje, ir nustoti juos bauginti;

13.  pabrėžia, kaip svarbu vesti rimtą ir abipuse pagarbą pagrįstą dialogą tarp ES ir Azerbaidžano vyriausybės, opozicijos ir pilietinės visuomenės;

14.  pakartoja, kad derybos dėl strateginės partnerystės susitarimo su Azerbaidžanu turėtų būti nedelsiant sustabdytos, kol šalies vyriausybė nesiims konkrečių veiksmų skatindama pagarbą visuotinėms žmogaus teisėms;

15.  ragina Tarybą, Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) griežtai taikyti principą „parama pagal pažangą“, ypatingą dėmesį skiriant žmogaus teisių gynėjų padėčiai, vadovaujantis ES gairėmis dėl žmogaus teisių gynėjų, teisminių institucijų nepriklausomumui, demokratinėms reformoms ir pagrindinėms teisėms ir laisvėms, taip pat aiškiai nustatyti atsilikimo vykdant reformas pasekmes; ragina Komisiją, atsižvelgiant į pirmiau nurodytus incidentus, kai žmogaus teisių gynėjai buvo persekiojami už duomenų apie žmogaus teisių pažeidimus Azerbaidžane rinkimą, peržiūrėti ir, jei reikia, laikinai sustabdyti visą finansavimą, nesusijusį su žmogaus teisėmis, pilietine visuomene bei paprastų žmonių tarpusavio bendradarbiavimu ir teikiamą Azerbaidžanui pagal Europos kaimynystės priemonę; ragina Komisiją ir valstybes nares išsaugoti finansavimą žmonių tarpusavio ryšiams ir bendradarbiavimui, pavyzdžiui, pilietinės visuomenės, švietimo ir akademinės bendruomenės, taip pat jaunimo ir studentų mainų srityse;

16.  ragina Tarybą, Komisiją ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai parengti tvirtą ir vieningą atsaką į Azerbaidžane vykdomą represiją, kad būtų aiškiai pasakyta, kad dabartinė padėtis yra visiškai nepriimtina ir kad prie įprastų santykių grįžtama nebus tol, kol vyriausybė neišlaisvins visų tų, kurie kalinami dėl politiškai motyvuotų kaltinimų, ir nenutrauks vykdomos represijos prieš nepriklausomas pilietinės visuomenės grupes;

17.  ragina Azerbaidžane veikiančias Europos įmones atvirai reikalauti aukštų žmogaus teisių standartų ir laikytis aukštų įmonių socialinės atsakomybės standartų, atsižvelgiant į jų veiksmų poveikį žmogaus teisių padėčiai šalyje;

18.  apgailestauja, kad ES ir Azerbaidžano žmogaus teisių dialoge didelės pažangos nepasiekta kalbat apie žmogus teisių padėtį šalyje; ragina EIVT suintensyvinti šį dialogą siekiant, kad jis būtų veiksmingesnis ir labiau orientuotas į rezultatus, ir reguliariai apie tai informuoti Parlamentą;

19.  ragina ES valdžios institucijas atlikti išsamų kaltinimų korupcija prieš prezidentą I. Aliyevą ir jo šeimos narius tyrimą; šiuos kaltinimus atskleidė tiriamosios žurnalistikos atstovė Khadija Ismaylova;

20.  ragina Tarybą vengti dvigubų standartų palaikant ryšius su Rytų partnerystės šalimis ir atsižvelgiant į tai apsvarstyti galimybę taikyti tikslines sankcijas ir draudimą išduoti vizą visiems politikams, pareigūnams ir teisėjams, susijusiems su politiniu persekiojimu;

21.  ragina Azerbaidžano valdžios institucijas bendradarbiauti su regiono organizacijų, kaip antai Europos Tarybos ir ESBO, atstovais ir sudaryti sąlygas jų vizitams; itin smerkia Azerbaidžano valdžios institucijų sprendimą uždaryti ESBO biurus Baku;

22.  pažymi, kad nepriklausomi rinkimų stebėtojai, įskaitant ilgalaikę ESBO stebėjimo misiją ir nacionalines misijas, Azerbaidžane užregistravo esminių rinkimų standartų pažeidimų visuose prezidento ir parlamento rinkimuose nuo 2003 m. spalio mėn. įvykusių prezidento rinkimų (įskaitant ir juos); reiškia rimtą susirūpinimą dėl to, ar yra sudarytos sąlygos laisvam ir sąžiningam balsavimui 2015 m. lapkričio 1 d., kadangi opozicijos partijų vadovai yra įkalinti, žiniasklaidai ir žurnalistams neleidžiama laisvai veikti ir būti nebauginamiems, taip pat vyrauja baimės atmosfera;

23.  ragina EIVT ir valstybes nares kol kas nevykdyti rinkimų stebėjimo veiklos; pažymi, kad šiuo metu vietoje vykdoma Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (ODIHR) misija, ir būtų labai svarbu sužinoti jo analizę apie padėtį šalyje;

24.  primena savo sprendimą nusiųsti Europos Parlamento delegaciją į Azerbaidžaną ir pabrėžia, kaip svarbu šią delegaciją nusiųsti kuo skubiau, kad būtų galima pradėti bendradarbiauti su Azerbaidžano valdžios institucijomis skubiais klausimais, kaip antai žmogaus teisės ir konfliktas Kalnų Karabache;

25.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos išorės veiksmų tarnybai, Europos Vadovų Tarybai, Komisijai, Azerbaidžano Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Europos Tarybai, ESBO ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai.

Teisinė informacija - Privatumo politika