Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2833(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0832/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0317

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 422kWORD 103k
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
Μετανάστευση και πρόσφυγες στην Ευρώπη
P8_TA(2015)0317RC-B8-0832/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη (2015/2833(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Προσφύγων, του 1951, και το πρόσθετο Πρωτόκολλο στη σύμβαση αυτήν,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με μέτρα της ΕΕ και των κρατών μελών προς αντιμετώπιση της ροής προσφύγων λόγω της σύρραξης στη Συρία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ής Απριλίου 2015, σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2015, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση (COM(2015)0240),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης δέκα σημείων για τη μετανάστευση, που ενέκρινε το κοινό Συμβούλιο εξωτερικών και εσωτερικών υποθέσεων στις 20 Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με την κρίση προσφύγων στη Μεσόγειο, της 23ης Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), του Απριλίου 2012, με τίτλο «Ζωές που χάθηκαν στη Μεσόγειο Θάλασσα»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την Πρωτοβουλία μεταναστευτικής οδού ΕΕ-Κέρατος της Αφρικής, ή αλλιώς «διαδικασία του Χαρτούμ», που εγκρίθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2014 από την Αφρικανική Ένωση και τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, και ιδίως την έκθεση με τίτλο «Υπολογίζοντας στην κινητικότητα για μια γενιά: συνέχεια στην περιφερειακή μελέτη σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επιπτώσεις της στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών», που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2015,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EYYA) σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014,

–  έχοντας υπόψη τη συζήτηση σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες στην Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο στις 9 Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως συνέπεια των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, της περιφερειακής αστάθειας και της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ένας πρωτοφανής αριθμός ανθρώπων αναζητούν προστασία στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αιτήσεων όσον αφορά παιδιά έχει αυξηθεί κατά 75% από το προηγούμενο έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θερινή περίοδος κατέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η μετανάστευση δεν συνιστά προσωρινό φαινόμενο και ότι ο μεγάλος αριθμός προσφύγων φαίνεται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται, πράγμα που τονίζει για μία ακόμη φορά την επείγουσα ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασωθούν οι ζωές των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους και βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς και το γεγονός ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμορφωθούν προς τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, στις οποίες περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις διάσωσης στη θάλασσα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, 2 800 γυναίκες, άνδρες και παιδιά έχουν καταγραφεί ως νεκροί ή αγνοούμενοι στη διάρκεια του 2015, κατά την προσπάθειά τους να φτάσουν σε έναν ασφαλή προορισμό στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώνονται θάνατοι προσφύγων και μεταναστών και κατά τη διαδρομή τους σε ευρωπαϊκό έδαφος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δίκτυα παράνομης διακίνησης και εμπορίου ανθρώπων εκμεταλλεύονται την παράτυπη μετανάστευση και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των μεταναστών για ίδιο επιχειρηματικό όφελος, ευθύνονται για χιλιάδες θανάτους, και συνιστούν σοβαρή πρόκληση για την ΕΕ και τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κέρδη των διακινητών από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες ανέρχονται σε 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπόλ, οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες που διευκολύνουν τη διακίνηση παράτυπων μεταναστών διαμέσου της Μεσογείου εμπλέκονται άμεσα σε εμπόριο ανθρώπων, ναρκωτικά, όπλα και τρομοκρατία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, οι κυριότερες χώρες καταγωγής των αιτούντων άσυλο είναι η Συρία, το Αφγανιστάν, η Ερυθραία και το Ιράκ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Frontex· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που φεύγουν από τις χώρες αυτές προς την Ευρώπη χορηγείται τελικά προστασία, σύμφωνα με τη Eurostat·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια και οι συγκρούσεις που επικρατούν στην περιοχή, καθώς και η άνοδος του Ισλαμικού Κράτους/Da’esh σε γειτονικές περιοχές συγκρούσεων έχουν αντίκτυπο στη μαζική εισροή μεταναστών και στα ρεύματα εκτοπισθέντων ατόμων και, κατά συνέπεια, στον αριθμό των ατόμων που αποπειρώνται να φτάσουν στην ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την τελευταία σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 25ης-26ης Ιουνίου 2015, και την επακόλουθη συνεδρίαση του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της 20ής Ιουλίου 2015, δεν κατέστη δυνατή μια συμφωνία σε σχέση με έναν μηχανισμό κατανομής της μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης και, αντ’ αυτού, υπήρξε συμφωνία για έναν εθελοντικό μηχανισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν στη διάθεση 40 000 θέσεων για την εγκατάσταση προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία και τελικά διέθεσαν μόνο 32 256 θέσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Σεπτεμβρίου 2015, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Donald Tusk ζήτησε την κατανομή τουλάχιστον 100 000 προσφύγων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αντί να λαμβάνονται αποφάσεις ad hoc, όπως γίνεται σήμερα, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση για το άσυλο και τη μετανάστευση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πολίτες δείχνουν μια πρωτοφανή αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες, τους καλωσορίζουν θερμά και τους προσφέρουν εντυπωσιακή υποστήριξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες με τον τρόπο αυτό δείχνουν ότι η προστασία και η ευσπλαχνία προς όσους τις έχουν ανάγκη συνεχίζουν να αποτελούν αληθινές ευρωπαϊκές αξίες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κατάσταση φανερώνει μια θλιβερή έλλειψη αλληλεγγύης εκ μέρους ορισμένων κυβερνήσεων έναντι των αιτούντων άσυλο, και ανεπαρκώς συντονισμένη και συνεκτική δράση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό οδηγεί σε μια χαοτική κατάσταση και σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις διαφορετικές θέσεις που τήρησαν τα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθεί να καταδεικνύεται ότι η ΕΕ έχει 28 κατακερματισμένες μεταναστευτικές πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ενοποιημένων διαδικασιών και προτύπων σχετικά με το άσυλο στα κράτη μέλη οδηγεί σε διαφορετικά επίπεδα προστασίας και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και σε ανεπαρκείς εγγυήσεις για τους αιτούντες άσυλο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη και οι ηγέτες τους έχουν υιοθετήσει μια προορατική προσέγγιση και έχουν δείξει ότι είναι έτοιμα και διατεθειμένα να υποδεχτούν πρόσφυγες και να θεσπίσουν έναν μόνιμο και υποχρεωτικό μηχανισμό κατανομής προσφύγων μεταξύ όλων των κρατών μελών· εκτιμώντας ότι και άλλα κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με μια ολιστική προσέγγιση της μετανάστευσης θα αντιμετωπίσει το θέμα της πολιτικής ασύλου και της μετανάστευσης της ΕΕ με τρόπο συνολικό·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει της Σύμβασης για το Καθεστώς των Προσφύγων του 1951 (Σύμβαση της Γενεύης), οι άνθρωποι μπορούν να ζητούν άσυλο ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής τους στο βαθμό που έχουν βάσιμους φόβους ότι θα διωχθούν εξαιτίας της φυλής, της θρησκείας ή της εθνικότητάς τους ή επειδή είναι μέλη μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας ή συμμερίζονται μια συγκεκριμένη πολιτική άποψη·

1.  εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τις επανειλημμένες τραγικές απώλειες ατόμων που ζητούν άσυλο στην ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρεμποδίσουν την περαιτέρω απώλεια ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα ή στην ξηρά·

2.  εκφράζει την αλληλεγγύη του με τους πολυάριθμους πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι είναι θύματα συγκρούσεων, σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συγκεκριμένων ανεπαρκειών διακυβέρνησης και σκληρής καταστολής·

3.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και των μεμονωμένων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρώπη που κινητοποιούνται σε μεγάλους αριθμούς για να υποδεχτούν και να βοηθήσουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες· ενθαρρύνει τους ευρωπαίους πολίτες να διατηρήσουν την υποστήριξη και τη δέσμευσή τους σε μια ανθρωπιστική απόκριση στη μεταναστευτική κρίση· πιστεύει ότι οι ενέργειες αυτές αποδεικνύουν την αληθινή προσήλωσή τους στις ευρωπαϊκές αξίες και αποτελούν σημάδι ελπίδας για το μέλλον της Ευρώπης·

4.  επιβεβαιώνει τη θέση του στο ψήφισμά του της 29ής Απριλίου 2015 σχετικά με τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την άμεση απόκρισή της στη σημερινή κατάσταση των προσφύγων στην αλληλεγγύη και τη δίκαιη κατανομή ευθυνών, σύμφωνα με το άρθρο 80 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και σε μια ολιστική προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη την ασφαλή και νόμιμη μετανάστευση και τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών·

5.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να ανοίξει τα σύνορα εντός του χώρου Σένγκεν, εξασφαλίζοντας παράλληλα αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων· τονίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός του χώρου Σένγκεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής σχετικά με τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση, περιλαμβανομένης της νέας πρωτοβουλίας για την επείγουσα μετεγκατάσταση αυξημένου αριθμού αιτούντων άσυλο που χρειάζονται διεθνή προστασία, η οποία καλύπτει την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ουγγαρία· επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με ένα μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης, που θα ενεργοποιείται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των προσφύγων που βρίσκονται στο κράτος μέλος, πρόταση που βασίζεται στο άρθρο 78 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ· είναι έτοιμο να ασχοληθεί με το νέο σχέδιο επείγουσας μετεγκατάστασης, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας κατεπείγοντος, και δηλώνει την πρόθεσή του να προωθήσει παράλληλα όλα τα άλλα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη δεν θα καθυστερήσουν τον μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει θερμά τη θέσπιση ενός υποχρεωτικού μηχανισμού μετεγκατάστασης που, στο μέτρο του δυνατού, θα λαμβάνει υπόψη τις προτιμήσεις των προσφύγων·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για την επιχειρησιακή υποστήριξη που θα προσφέρει η Επιτροπή στις χώρες πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ουγγαρία, μέσω «κομβικών σημείων» χρησιμοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη των οργανισμών της ΕΕ όπως ο Frontex, η ΕΥΥΑ και η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), ώστε να παρέχεται βοήθεια στα κράτη μέλη για την καταγραφή των εισερχόμενων ανθρώπων· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι η επιτυχία αυτών των κέντρων καταγραφής εξαρτάται από την προθυμία τους να μεταφέρουν τους πρόσφυγες από τα «κομβικά σημεία» στις επικράτειές τους· πιστεύει ότι η προσέγγιση αυτή θα πρέπει σαφώς να προβλέπει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τον εντοπισμό ανθρώπων με ειδικές ανάγκες και για την παραπομπή τους στις σχετικές υπηρεσίες·

8.  σημειώνει την ην πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθεί η διάταξη περί «ασφαλούς χώρας καταγωγής» της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου μέσω της θέσπισης κοινού ενωσιακού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής· κατανοεί ότι η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να περιορίσει τα διαδικαστικά δικαιώματα των πολιτών των χωρών αυτών· υπενθυμίζει ότι παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το ποσοστό αποδοχής των αιτήσεων ασύλου, μεταξύ άλλων και όσον αφορά ιδιαίτερες χώρες καταγωγής· ζητεί να ληφθούν μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η προσέγγιση αυτή δεν υπονομεύει την αρχή της μη επαναπροώθησης και το δικαίωμα στο άσυλο, ιδίως των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες·

9.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να τροποποιήσει τον υφιστάμενο κανονισμό του Δουβλίνου με σκοπό να περιληφθεί μόνιμη δεσμευτική ποσόστωση κατανομής των αιτούντων άσυλο μεταξύ των 28 κρατών μελών, χρησιμοποιώντας δίκαια, υποχρεωτική κλείδα κατανομής λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις προοπτικές ένταξης και τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες των ίδιων των αιτούντων άσυλο·

10.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσει σημαντικό δημοσιονομικό περιθώριο και ετοιμότητα στον προϋπολογισμό του 2016 και στις διατάξεις του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ταχύτερη και πιο ουσιαστική στήριξη της ΕΥΥΑ και των κρατών μελών, όσον αφορά τις ενέργειές τους σε θέματα υποδοχής και ενσωμάτωσης των προσφύγων, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των μηχανισμών μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης·

11.  ζητεί ταχεία και πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και αποτελεσματική εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου από όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ορθά τη νομοθεσία της ΕΕ για να εξασφαλιστεί ότι σε ολόκληρη την ΕΕ εφαρμόζονται αποτελεσματικά, συνεπή και ανθρώπινα πρότυπα λαμβάνοντας υπόψη το μείζον συμφέρον του παιδιού·

12.  πιστεύει ότι η εφαρμογή της οδηγίας για την επιστροφή πρέπει να συμβαδίζει με τις διαδικασίες και τα πρότυπα που επιτρέπουν στην Ευρώπη να εξασφαλίζει ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση των επιστρεφόντων, σύμφωνα με την αρχή της μη επαναπροώθησης· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις εθελούσιες, αντί για καταναγκαστικές επιστροφές·

13.  υπενθυμίζει ότι οι δυνατότητες για να εισέλθουν νόμιμα στην ΕΕ άνθρωποι που χρειάζονται προστασία είναι πολύ περιορισμένες και εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να καταφεύγουν σε εγκληματίες διακινητές και σε επικίνδυνες διαδρομές για να βρουν προστασία στην Ευρώπη, λόγω, μεταξύ άλλων παραγόντων, της κατασκευής περιφράξεων και του αποκλεισμού των εξωτερικών συνόρων· θεωρεί συνεπώς ότι έχει προτεραιότητα να δημιουργήσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη ασφαλείς και νόμιμες οδούς για τους πρόσφυγες, όπως δίαυλοι και θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους· τονίζει ότι, επιπροσθέτως του υποχρεωτικού προγράμματος επανεγκατάστασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν να παρέχουν και άλλα μέσα, όπως για παράδειγμα ενίσχυση της επανένωσης οικογενειών, συστήματα ιδιωτικής χορηγίας και ευέλικτες ρυθμίσεις χορήγησης θεώρησης, μεταξύ άλλων για λόγους σπουδών και εργασίας· πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί ο κώδικας θεωρήσεων με τη συμπερίληψη ειδικότερων κοινών διατάξεων περί θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους· ζητεί από τα κράτη μέλη να κάνουν δυνατή την υποβολή αιτήσεων για άσυλο στις πρεσβείες και τα προξενικά γραφεία τους·

14.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αυστηρές ποινικές κυρώσεις για την εμπορία και τη διακίνηση ανθρώπων προς και σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τα εγκληματικά δίκτυα διακινητών, αλλά εν τω μεταξύ να μην επιβάλουν κυρώσεις σε εκείνους οι οποίοι, σε εθελοντική βάση, βοηθούν τους μετανάστες για ανθρωπιστικούς λόγους, περιλαμβανομένων των ανθρώπων που τους μεταφέρουν, ζητώντας από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης της οδηγίας 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου· λαμβάνει υπό σημείωση την επιχείρηση EUNAVFOR Med εναντίον των κυκλωμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων στη Μεσόγειο·

15.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι ηγέτες ορισμένων κρατών μελών και των ακροδεξιών κομμάτων χρησιμοποιούν την τρέχουσα κατάσταση για να πυροδοτήσουν την ανάπτυξη αντιμεταναστευτικού αισθήματος ενώ κατηγορούν την ΕΕ για την κρίση, και για το ότι αυτή η στάση έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι βιαιοπραγίες κατά των μεταναστών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν επειγόντως μέτρα κατά των βιαιοπραγιών και της ρητορικής μίσους κατά των μεταναστών· καλεί επίσης τους ηγέτες της ΕΕ και των κρατών μελών της να λάβουν ξεκάθαρη θέση υπέρ της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·

16.  υπενθυμίζει ότι η μετανάστευση αποτελεί καθολικό και πολύπλοκο φαινόμενο, το οποίο απαιτεί επίσης μακροπρόθεσμη προσέγγιση και αντιμετώπιση του προβλήματος στις ρίζες του, στις οποίες συγκαταλέγονται η φτώχεια, οι ανισότητες, οι αδικίες, η αλλαγή του κλίματος, η διαφθορά, η κακή διακυβέρνηση και οι ένοπλες συγκρούσεις· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εστιάσουν τη σύνοδο κορυφής της Βαλέτα, τον Νοέμβριο του 2015, σε αυτά τα βαθύτερα αίτια· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ, που θα ενισχύσει τη συνοχή της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής της και, ειδικότερα, της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, της αναπτυξιακής πολιτικής και της μεταναστευτικής πολιτικής· αμφισβητεί τα σχέδια για τη σύνδεση της αναπτυξιακής βοήθειας με περισσότερους συνοριακούς ελέγχους ή συμφωνίες επανεισδοχής με τρίτες χώρες·

17.  ζητεί από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και άλλους διεθνείς δωρητές να υλοποιήσουν επειγόντως τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στην Αντίς Αμπέμπα τον Ιούλιο του 2015, και τονίζει την ανάγκη για εκ νέου εστίαση της αναπτυξιακής πολιτικής στην οικοδόμηση ειρηνικών κοινωνιών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, όπως προσδιορίζεται στον στόχο 16 για τη βιώσιμη ανάπτυξη του παγκόσμιου πλαισίου ανάπτυξης μετά το 2015·

18.  προτρέπει την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να ενισχύσουν τον ρόλο τους στην επίλυση των συγκρούσεων και, ιδίως, να συμβάλουν στην αναζήτηση βιώσιμων πολιτικών λύσεων στις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, όπως το Ιράκ, η Συρία, η Λιβύη και η Μέση Ανατολή, καθώς και να ενισχύσουν τον πολιτικό διάλογο, μεταξύ άλλων και με περιφερειακές οργανώσεις, έτσι ώστε να γίνονται σεβαστά όλα τα στοιχεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο να υποστηριχθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί χωρίς αποκλεισμούς και το κράτος δικαίου, να οικοδομηθεί η ανθεκτικότητα των τοπικών κοινοτήτων και να ενισχυθεί η κοινωνική και δημοκρατική ανάπτυξη στις χώρες καταγωγής και στους λαούς τους· ζητεί, εν προκειμένω, μεγαλύτερη συνεργασία με χώρες της περιοχής στο πλαίσιο του Αραβικού Συνδέσμου και της Αφρικανικής Ένωσης, με στόχο τη διαχείριση, την επανεγκατάσταση και τη χορήγηση ασύλου στα άτομα που χρειάζονται προστασία·

19.  καλεί την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να συγκαλέσει διεθνή διάσκεψη για την προσφυγική κρίση, με τη συμμετοχή της ΕΕ, των κρατών μελών, των οργανισμών που συνδέονται με τον ΟΗΕ, των Ηνωμένων Πολιτειών, των συναφών διεθνών ΜΚΟ και των αραβικών κρατών, μεταξύ άλλων, με σκοπό να καθιερωθεί κοινή παγκόσμια στρατηγική ανθρωπιστικής βοήθειας·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0414.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0448.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0105.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0176.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου