Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2685(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0836/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/09/2015 - 8.5
PV 10/09/2015 - 8.6
CRE 10/09/2015 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0318

Приети текстове
PDF 478kWORD 92k
Четвъртък, 10 септември 2015 г. - Страсбург
Ролята на ЕС в мирния процес в Близкия Изток
P8_TA(2015)0318RC-B8-0836/2015

Резолюция на Европейския парламент от 10 септември 2015 г. относно ролята на ЕС в близкоизточния мирен процес (2015/2685(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно близкоизточния мирен процес,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 юли 2015 г. относно близкоизточния мирен процес,

—  като взе предвид неотдавнашните изявления на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Федерика Могерини, и нейния говорител относно Израел, окупираните палестински територии, мирния процес в Близкия изток и подкрепата на ЕС за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци,

—  като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна,

—  като взе предвид Евро-средиземноморското временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина, действаща в полза на Палестинската власт на Западния бряг и ивицата Газа, от друга страна,

—  като взе предвид съответните резолюции на Общото събрание на ООН и на Съвета за сигурност на ООН,

—  като взе предвид Четвъртата Женевска конвенция относно закрила на цивилните лица във време на война от 1949 г.,

—  като взе предвид насоките на ЕС за насърчаване на спазването на международното хуманитарно право,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че постигането на мир в Близкия изток продължава да бъде ключов приоритет за международната общност и че то е незаменим елемент за регионалната стабилност и сигурност; като има предвид, че в Съвета за сигурност на ООН се полагат усилия за възобновяване на мирния процес;

Б.  като има предвид, че конфликтът между Израел и Палестина следва да бъде разглеждан в по-широкия контекст на арабско-израелския конфликт; като има предвид, че ЕС счита, че мирът в Близкия изток изисква цялостно регионално решение; като има предвид, че жестоката криза в Сирия, възходът на „Ислямска държава“, увеличаването на радикализма и разпространението на тероризма в Близкия изток създават значителни заплахи за сигурността на Израел и целия регион и допълнително увеличават страданието на палестинците, но също така създават интереси, които са общи за арабските държави и Израел, а спогодбата относно ядрената програма на Иран, в която ЕС играе значима роля, предлага уникален импулс за мирния процес, който не следва да се пропуска;

В.  като има предвид, че ЕС многократно е потвърждавал подкрепата си за решение, основано на съществуването на две държави, въз основа на границите от 1967 г., при което Йерусалим е столица и на двете държави, а държавата Израел, чиято сигурност е гарантирана, и една независима, демократична и жизнеспособна териториално свързана държава Палестина съществуват съвместно в условия на мир и сигурност, и е призовавал за възобновяването на преките мирни преговори между Израел и Палестинската власт;

Г.  като има предвид, че ЕС е най-големият търговски партньор и най-големият дарител на помощ за палестинците; като има предвид, че заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП/ЗП), Федерика Могерини, неколкократно е изразила своя ангажимент за възобновяване и засилване на ролята на ЕС в близкоизточния мирен процес; като има предвид, че през април 2015 г. Фернандо Джентилини беше назначен за нов специален представител на ЕС за близкоизточния мирен процес; като има предвид, че ЕС, въпреки своята амбиция и ангажимент да играе ефективна роля в тази област, тепърва трябва да разработи цялостна и последователна визия на своя ангажимент към близкоизточния мирен процес, която следва да отразява бързо променящия се регионален контекст;

1.  Изразява дълбока загриженост във връзка с продължаващия застой в близкоизточния мирен процес и призовава за незабавно възобновяване на убедителни усилия за мир; призовава и израелците, и палестинците да се въздържат от действия, които биха могли да доведат до по-нататъшна ескалация, в т.ч. изказвания, проповядващи вражда и омраза, и подстрекателство в публичната сфера, както и едностранни мерки, които биха могли да предопределят резултата от преговорите и да застрашат жизнеспособността на решението за две държави; подчертава, че едно трайно решение на конфликта може да бъде постигнато единствено в регионален контекст, с участието на всички регионални заинтересовани страни и подкрепата на международната общност;

2.  Потвърждава отново своята силна подкрепа за решението, основано на съществуването на две държави, въз основа на границите от 1967 г., с взаимно договорени размени на земи, при което Йерусалим е столица и на двете държави, а държавата Израел, чиято сигурност е гарантирана, и една независима, демократична, териториално свързана и жизнеспособна държава Палестина съществуват съвместно в условия на мир и сигурност и взаимно признаване, въз основа на правото на самоопределяне и пълното спазване на международното право; подчертава, че ненасилствените средства и зачитането на правата на човека и на хуманитарното право са единственият път за постигане на справедлив и траен мир между израелци и палестинци;

3.  Подчертава, че запазването на жизнеспособността на решението, основано на съществуването на две държави, чрез конкретни действия и гарантирането на пълното зачитане на правата на цивилното население и на двете страни трябва да са първостепенен приоритет за ЕС и за международната общност; очаква започването на структурирания диалог на ЕС с Израел относно положението на Западния бряг и запазването на решението, основано на съществуването на две държави, който следва да обхване и въпроса за заселническите селища;

4.  Приветства положителната роля и необходимата подкрепа, която ЕС желае да предоставя в улесняването на разрешаването на израелско-палестинския конфликт и по-широкия арабско-израелски конфликт с мирни и конструктивни средства, които служат на интересите на ЕС за сигурност, стабилност и благоденствие в Близкия изток; призовава, обаче, за нов подход на ЕС, който действително да служи на интересите на мира и сигурността както за израелците, така и за палестинците; приветства личния ангажимент на ВП/ЗП и назначаването на новия специален представител на ЕС за близкоизточния мирен процес и подкрепя техните усилия в това отношение;

5.  Приветства ангажимента на ЕС да работи активно за обновен многостранен подход към мирния процес в консултация с всички заинтересовани страни и активно да подкрепя страните за възстановяване на доверието и създаване на среда на доверие, необходима за започване на значими преговори, във възможно най-кратък срок; отбелязва, че ЕС счита, че създаването на международна група за подкрепа е възможен начин да се допринесе за тази цел; подчертава, че ЕС е готов да започне да работи съвместно с регионални участници въз основа на Арабската инициатива за мир

6.  Настоятелно призовава ВП/ЗП и специалния представител на ЕС да използват по-ефективно политическите отношения и институционалния опит на ЕС и неговите държави членки, тъй като те са съсредоточени върху географската близост на Европа, нейните историческите връзки и интензивен икономически обмен с региона на Близкия изток, с цел изпълняване на истинска политическа роля в мирния процес между израелци и палестинци и между арабските държави и Израел в по-широк контекст; припомня на държавите членки за тяхното задължение да допринасят активно за формирането на единна позиция на ЕС относно действията във връзка с близкоизточния мирен процес и да се въздържат от едностранни инициативи, които водят до отслабване на действията на ЕС;

7.  Подкрепя усилията на Съвета за сигурност на ООН за възобновяване на мирните преговори между израелци и палестинци; настоятелно призовава ЕС, обаче, да изпълни своите отговорности като влиятелен участник и да предприеме решителна и всеобхватна инициатива за мир за региона; счита, че ЕС следва да играе ключова роля при преосмислянето на целите на Четворката – които следва да се пренасочат към намиране на политическо решение на конфликта, както и на формата ѝ;

8.  Категорично осъжда продължаващото разрастване на израелските заселнически селища, което нарушава международното хуманитарно право, разпалва палестинското негодувание и подкопава жизнеността и перспективите на решение, основавано на съществуването на две държави, и призовава израелските органи незабавно да преустановят политиката си по отношение на заселването и да променят тенденцията ѝ;

9.  Приветства ангажимента на ЕС – в духа на диференциация между Израел и неговите дейности в окупираните палестински територии – да гарантира, че всички споразумения между ЕС и Израел трябва недвусмислено и изрично да указват тяхната неприложимост по отношение на териториите, окупирани от Израел през 1967 г., както беше потвърдено в заключенията на Съвета по външни работи от 20 юли 2015 г.; отбелязва насоките на Комисията от 19 юли 2013 г. относно допустимостта на израелски субекти и техните дейности в териториите, окупирани от Израел след юни 1967 г., за безвъзмездни средства, награди и финансови инструменти, финансирани от ЕС от 2014 г. нататък, и писмото, изпратено до ВП/ЗП от министрите на външните работи на 16 държави – членки на ЕС на 13 април 2015 г., което я насърчава да поеме водеща роля в рамките на Комисията с цел приключване на работата по приложими за целия ЕС насоки за етикетиране на продуктите от израелските заселнически селища;

10.  Подчертава отговорността, която носят съответните органи на ЕС, за да се продължи да се гарантира, че никаква част от финансирането от ЕС не може да бъде пряко или косвено отклонена към терористични организации или дейности;

11.  Изтъква, че ракетният обстрел на израелската територия от страна на войнстващи групировки е неприемлив, и подчертава отново опасността от ескалация; подчертава неотложната необходимост ЕС да работи в партньорство с Израел, Палестинската власт, Египет и Йордания за предотвратяване на превъоръжаването на терористичните групировки в ивицата Газа и Западния бряг, както и контрабандата на оръжия, производството на ракети и изграждането на тунели; още веднъж подчертава огромната необходимост от разоръжаването на всички терористични групи в Газа, в съответствие със заключенията на Съвета по външни работи от юли 2014 г.;

12.  Изразява дълбока загриженост във връзка с нарастващото насилие от страна на заселниците на Западния бряг; приветства широкото осъждане от страна на израелските ръководители на неотдавнашното нападение и палеж срещу семейство Давабшах в село Дума, но припомня на Израел неговата пълна отговорност за защитата на палестинското население и подвеждането под съдебна отговорност на всички заселници извършители на насилие;

13.  Приветства работата, извършвана по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) от полицейската мисия и от мисията за укрепване на правовия ред (EUPOL COPPS) в окупираните палестински територии, за подпомагане на Палестинската власт за изграждане на институциите на бъдещата палестинска държава в областта на полицията и наказателното правосъдие; призовава за повторното задействане на мисията по линия на ОПСО за гранична помощ (EUBAM Rafah) с по-амбициозен мандат и адекватни средства и персонал, така че тя да играе конкретна роля при контрола на границите на ивицата Газа с Египет и Израел;

14.  Призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията да докладват на Парламента относно унищожаването и насените щети на финансирани от ЕС структури и проекти в окупираните палестински територии;

15.  Призовава Комисията и ЕСВД да предоставят финансиране и защита за неправителствените организации в региона, чиито политически цели са в съответствие с общите цели на близкоизточния мирен процес, и настоятелно призовава органите на ЕС да работят със съответните си партньори по този въпрос;

16.  Отново призовава за прекратяване на блокадата на ивицата Газа и за спешната реконструкция и възстановяване на областта след войната през лятото на 2014 г., което трябва да бъде приоритет в областта на хуманитарната помощ както за ЕС, така и за международната общност; приветства героичната работа на Агенция на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в това отношение; призовава донорите да изпълнят във възможно най-кратък срок своите финансови ангажименти, поети в Кайро по време на международната конференция за Палестина на тема „Възстановяване на Газа“ от 12 октомври 2014 г.;

17.  Приветства наскоро предприетите от Израел стъпки за облекчаване на ограниченията в Газа, но изразява съжаление по повод на продължаващите ограничения относно внасянето на строителни материали; подчертава значението на приемането на допълнителни положителни мерки, като същевременно се обръща внимание на легитимните опасения на Израел относно сигурността, за да се даде възможност за пълното разгръщане на хуманитарната помощ, реконструкцията и икономическото възстановяване; настоятелно призовава държавите членки да изпълнят своите обещания да подкрепят тристранния механизъм за наблюдение и проверка на материалите за реконструкция;

18.  Настоятелно призовава ВП/ЗП да работи за пълното прилагане на препоръките, направени в доклада на независимата анкетна комисия на ООН относно конфликта в Газа през 2014 г., включително препоръката да се подкрепя активно работата на Международния наказателен съд; приветства единодушното гласуване на държавите — членки на ЕС, които са членове на Съвета по правата на човека на ООН, в подкрепа на неговата резолюция от 3 юли 2015 г. относно „Гарантиране на понасяне на отговорност и правосъдие за всички случаи на нарушаване на международното право в окупираните палестински територии, включително Източен Йерусалим“;

19.  Подчертава, че вътрешният палестински процес на помирение е важен елемент за постигането на решението за две държави, и изразява съжалението си по повод на продължаващата разединеност на палестинците; подкрепя призива на ЕС към палестинските фракции да приемат за основен приоритет помирението и завръщането на Палестинската власт в ивицата Газа; призовава палестинските сили незабавно да възобновят усилията за постигане на помирение, по-специално чрез провеждане на дълго отлаганите президентски и законодателни избори; подчертава, че Палестинската власт трябва да има по-голяма отговорност в това отношение и да поеме правителствените функции в Газа, включително в областта на сигурността и публичната администрация, както и чрез присъствието си на пропускателните пунктове;

20.  Призовава всички страни в конфликта напълно да зачитат правата на задържаните и лишените от свобода лица, включително тези, които са започнали гладна стачка;

21.  Изразява дълбоката си загриженост във връзка с тежката криза, свързана с финансирането на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци; призовава за по-голяма финансова подкрепа от страна на ЕС за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци и настоятелно призовава всички останали донори да изпълнят ангажиментите си към Агенцията, а Агенцията да продължи да подобрява управлението си, но също така призовава за решаване на лежащия в основите на кризата проблем с палестинските бежанци; приветства и поздравява Агенция на ООН за подпомагане и строителство за извънредните й усилия, които позволиха да се открие учебната 2015/2016 година за учениците сред палестинските бежанци;

22.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния представител на ЕС за близкоизточния мирен процес, парламентите и правителствата на държавите членки, генералния секретар на ООН, Кнесета, президента и правителството на Израел, Палестинския законодателен съвет и Палестинската власт, генералния секретар на Лигата на арабските държави, парламентите и правителствата на Египет, Йордания и Ливан и главния комисар на Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци.

Правна информация - Политика за поверителност