Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2685(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0836/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/09/2015 - 8.5
PV 10/09/2015 - 8.6
CRE 10/09/2015 - 8.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0318

Usvojeni tekstovi
PDF 260kWORD 89k
Četvrtak, 10. rujna 2015. - Strasbourg
Uloga EU-a u bliskoistočnom mirovnom procesu
P8_TA(2015)0318RC-B8-0836/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 10. rujna 2015. o ulozi EU-a u bliskoistočnom mirovnom procesu (2015/2685(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o bliskoistočnom mirovnom procesu,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 20. srpnja 2015. o bliskoistočnom mirovnom procesu,

–  uzimajući u obzir nedavne izjave Federice Mogherini, potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, i njezine glasnogovornice o Izraelu, okupiranom palestinskom području, bliskoistočnom mirovnom procesu i potpori EU-a Agenciji Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku,

–  uzimajući u obzir Europsko-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane,

–  uzimajući u obzir Europsko-mediteranski privremeni sporazum o pridruživanju u području trgovine i suradnje između Europske zajednice, s jedne strane, i Palestinske oslobodilačke organizacije za dobrobit Palestinske samouprave na Zapadnoj obali i u pojasu Gaze, s druge strane,

–  uzimajući u obzir relevantne rezolucije Opće skupštine UN-a i Vijeća sigurnosti UN-a,

–  uzimajući u obzir Četvrtu ženevsku konvenciju o zaštiti civilnih osoba u vrijeme rata iz 1949.,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o promicanju usklađenosti s međunarodnim humanitarnim pravom,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da je uspostava mira na Bliskom istoku i dalje ključni prioritet međunarodne zajednice te nužan čimbenik regionalne stabilnosti i sigurnosti; budući da Vijeće sigurnosti UN-a poduzima napore kako bi se mirovni proces nastavio;

B.  budući da izraelsko-palestinski sukob valja promatrati u širem kontekstu arapskog-izraelskog sukoba; budući da EU smatra da je za mir na Bliskom istoku nužno sveobuhvatno regionalno rješenje; budući da nasilna kriza u Siriji, uspon Daeša, sve veći radikalizam i širenje terorizma na Bliskom istoku predstavljaju ozbiljne sigurnosne prijetnje za Izrael i cijelu regiju te dodatno pogoršavaju patnje Palestinaca, no stvaraju i zajedničke interese među arapskim državama i Izraelom, dok nuklearni sporazum s Iranom, u kojem je EU imao važnu ulogu, istovremeno pruža jedinstven zamah za mirovni proces, što se ne bi smjelo propustiti;

C.  budući da je EU u više navrata izrazio podršku rješenju koje podrazumijeva postojanje dviju država na temelju granica iz 1967., s Jeruzalemom kao glavnim gradom obiju država, sa sigurnom Državom Izrael i neovisnom, demokratskom, povezanom i održivom Državom Palestinom koje koegzistiraju u miru i sigurnosti te je pozvao na nastavak izravnih mirovnih pregovora između Izraela i Palestinske samouprave;

D.  budući da je EU najveći trgovinski partner Izraela i najveći pružatelj pomoći Palestincima; budući da je Federica Mogherini, potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, u nekoliko prigoda izrazila predanost obnavljanju i intenziviranju uloge EU-a u bliskoistočnom mirovnom procesu; budući da je u travnju 2015. Fernando Gentilini imenovan novim posebnim predstavnikom EU-a za bliskoistočni mirovni proces; budući da EU, unatoč svojim težnjama i nastojanjima da ima konkretnu ulogu u tom području, tek treba osmisliti sveobuhvatnu i dosljednu viziju svog angažmana u bliskoistočnom mirovnom procesu koji bi trebao odražavati promjenjiv regionalni kontekst;

1.  duboko je zabrinut zbog upornog zastoja u bliskoistočnom mirovnom procesu i poziva na to da se bez odgode nastavi s vjerodostojnim mirovnim naporima; poziva i Izraelce i Palestince da izbjegavaju poteze koji bi mogli izazvati daljnju eskalaciju, uključujući govor mržnje i huškanje u javnosti te jednostrane mjere kojima bi se mogao prejudicirati ishod pregovora i ugroziti održivost rješenja koje podrazumijeva postojanje dviju država; ističe činjenicu da se trajno rješenje sukoba može postići samo u regionalnom kontekstu uz sudjelovanje svih relevantnih regionalnih aktera i potporu međunarodne zajednice;

2.  ponovno izražava snažnu potporu rješenju koje podrazumijeva postojanje dviju država na temelju granica iz 1967., uz međusobno usuglašenu zamjenu teritorija i s Jeruzalemom kao glavnim gradom obiju država, sa sigurnom Državom Izrael i neovisnom, demokratskom, povezanom i održivom Državom Palestinom koje koegzistiraju u miru i sigurnosti i međusobno se priznaju, na temelju prava na samoodređenje i uz puno poštovanje međunarodnog prava; ističe da su nenasilna sredstva te poštovanje ljudskih prava i humanitarnog prava jedini put za uspostavu pravednog i trajnog mira između Izraelaca i Palestinaca;

3.  naglašava da očuvanje održivosti rješenja koje podrazumijeva postojanje dviju država uz konkretne mjere i jamčenje punog poštovanja prava civila na obje strane mora biti prvi prioritet EU-a i međunarodne zajednice; očekuje pokretanje strukturnog dijaloga EU-a s Izraelom o stanju na Zapadnoj obali i zadržavanje rješenja koje podrazumijeva postojanje dviju država i kojim bi se trebalo obuhvatiti i pitanje naselja;

4.  pozdravlja pozitivnu ulogu EU-a i potrebnu potporu koju želi pružiti u radu na miroljubivom i konstruktivnom okončanju izraelsko-palestinskog sukoba te šireg arapsko-izraelskog sukoba, što je u skladu s interesima EU-a, a to su sigurnost, stabilnost i prosperitet na Bliskom istoku; no poziva na nov pristup EU-a koji bi istinski bio u službi mira i sigurnosti i Izraelaca i Palestinaca; pozdravlja osobnu predanost potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice i imenovanje novog posebnog predstavnika EU-a za bliskoistočni mirovni proces te podržava njihove napore u tom području;

5.  pozdravlja predanost EU-a da energično radi na novom multilateralnom pristupu mirovnom procesu uz savjetovanje sa svim relevantnim dionicima te da aktivno podržava strane u ponovnom stjecanju povjerenja i stvaranju ozračja povjerenja potrebnog za početak konstruktivnih pregovora u najkraćem mogućem roku; napominje da EU smatra da je uspostava međunarodne skupine za potporu mogući doprinos tom cilju; naglašava da je EU spreman na suradnju s regionalnim partnerima na temelju arapske mirovne inicijative;

6.  potiče potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu i posebnog predstavnika EU-a da se bolje koriste političkim odnosima i institucijskim stručnim znanjem EU-a i njegovih država članica, s obzirom na to da se oni zasnivaju na zemljopisnoj blizini, povijesnim vezama i intenzivnoj gospodarskoj razmjeni Europe i regije Bliskog istoka, kako bi EU imao istinsku političku ulogu u mirovnom procesu između Izraelaca i Palestinaca te između arapskih država i Izraela u širem kontekstu; podsjeća države članice da je njihova dužnost da aktivno doprinose oblikovanju ujedinjenog stajališta EU-a u načinu postupanja u bliskoistočnom mirovnom procesu te da se suzdrže od jednostranih inicijativa kojima se slabi djelovanje EU-a;

7.  podržava napore koji se u Vijeću sigurnosti UN-a ulažu da se mirovni pregovori između Izraelaca i Palestinaca nastave; međutim, poziva EU da ispuni svoje obveze utjecajnog aktera i da poduzme smjelu i sveobuhvatnu inicijativu za mir u regiji; smatra da EU treba imati ključnu ulogu u redefiniranju ciljeva Kvarteta, koje treba preusmjeriti na iznalaženje političkog rješenja za sukob, kao i njegova formata;

8.  osuđuje stalno širenje izraelskih naselja, čime se krši međunarodno humanitarno pravo, potpiruje ljutnja Palestinaca i ugrožavaju održivost i mogućnost postizanja rješenja koje podrazumijeva postojanje dviju država, te poziva izraelske vlasti da smjesta zaustave i promijene svoju politiku naseljavanja;

9.  pozdravlja činjenicu da se EU u duhu diferencijacije između Izraela i njegovih aktivnosti na okupiranom palestinskom području obvezao zajamčiti da se u svim sporazumima između EU-a i Izraela mora nedvosmisleno i izričito istaknuti da oni nisu primjenjivi na područja koja je Izrael okupirao 1967., kako je ponovljeno u zaključcima Vijeća za vanjske poslove od 20. srpnja 2015.; prima na znanje Smjernice Komisije od 19. srpnja 2013. o prihvatljivosti izraelskih subjekata i njihovih aktivnosti na područjima koje je Izrael okupirao od lipnja 1967. za bespovratna sredstva, nagrade i financijske instrumente koje financira EU od 2014. nadalje, te pismo koje je 16 ministara vanjskih poslova država članica EU-a 13. travnja 2015. poslalo potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici u kojem je pozivaju da preuzme inicijativu u Komisiji u cilju dovršetka smjernica na razini EU-a o označavanju proizvoda iz izraelskih naselja;

10.  naglašava da su mjerodavna tijela EU-a nadležna za jamčenje da se sredstva EU-a ne mogu izravno ili neizravno preusmjeriti terorističkim organizacijama ili za terorističke aktivnosti;

11.  ističe da je raketna paljba na izraelski teritorij od strane militantnih skupina neprihvatljiva te naglašava opasnost od eskalacije; naglašava da EU svakako treba surađivati s Izraelom, Palestinskom samoupravom, Egiptom i Jordanom na sprečavanju ponovnog naoružavanja terorističkih skupina u pojasu Gaze i na Zapadnoj obali, njihova krijumčarenja oružja, proizvodnje raketa i izgradnje tunela; još jednom naglašava nužnost razoružavanja svih terorističkih skupina u Gazi, u skladu sa zaključcima Vijeća za vanjske poslove iz srpnja 2014.;

12.  duboko je zabrinut zbog porasta nasilja doseljenika na Zapadnoj obali; pozdravlja to što su izraelski čelnici jednoglasno osudili nedavno podmetanje požara u domu obitelj Davabšah u selu Dumi, ali podsjeća Izrael da je u potpunosti odgovoran za zaštitu palestinskog stanovništva i za privođenje pravdi svih doseljenika koji počine kaznena djela;

13.  pozdravlja rad policijske misije i misije za uspostavu vladavine prava (EUPOL COPPS) na okupiranom palestinskom području, koja u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike pomaže Palestinskoj samoupravi pri uspostavi institucija buduće Države Palestine u području policije i kaznenog pravosuđa; traži da se u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike ponovno aktivira misija za pomoć pri upravljanju granicama (EUBAM Rafah) s ambicioznijim mandatom te adekvatnim sredstvima i osobljem kako bi odigrala konkretnu ulogu u kontroliranju granica Pojasa Gaze s Egiptom i Izraelom;

14.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i Komisiju da podnesu izvješće Parlamentu o razaranju struktura i projekata na okupiranom palestinskom području financiranih sredstvima EU-a ili o počinjenim štetama na njima;

15.  poziva Komisiju i ESVD da financiraju i zaštite nevladine organizacije u regiji čiji su politički ciljevi u skladu s općim ciljevima bliskoistočnog mirovnog procesa i potiče tijela vlasti EU-a da kad je o tom pitanju riječ surađuju sa svojim relevantnim pandanima;

16.  ponavlja svoj poziv na okončanje blokade pojasa Gaze i na hitnu obnovu i oporavak tog područja nakon rata u ljeto 2014., što mora biti prioritet EU-a i međunarodne zajednice u pogledu humanitarne pomoći; s tim u vezi pohvaljuje herojski rad Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku; poziva donatore da što prije distribuiraju financijska sredstva koja su obećali na Međunarodnoj konferenciji o Palestini (Obnova Gaze) održanoj u Kairu 12. listopada 2014.;

17.  pozdravlja nedavne mjere Izraela za ublažavanje restrikcija u Gazi, ali žali zbog nastavka restrikcija na unos građevinskog materijala; ističe da je važno poduzeti daljnje pozitivne mjere, uz istodobno rješavanje legitimnih sigurnosnih problema Izraela, kako bi se omogućili puno dostavljanje humanitarne pomoći, obnova i gospodarski oporavak; potiče države članice da ispune svoja obećanja o potpori trilateralnom mehanizmu za praćenje i provjeru materijala za obnovu;

18.  potiče potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu da radi na cjelovitoj provedbi preporuka iz izvješća neovisnog istražnog povjerenstva UN-a o sukobu u Gazi iz 2014., uključujući preporuke o pružanju aktivne podrške radu Međunarodnog kaznenog suda; pozdravlja jednoglasnu podršku onih država članica EU-a koje su članice Vijeća UN-a za ljudska prava njegovoj Rezoluciji od 3. srpnja 2015. pod naslovom „Jamčenje odgovornosti i pravednosti u svim slučajevima kršenja međunarodnog prava na okupiranom palestinskom području, uključujući i istočni Jeruzalem”;

19.  naglašava da je pomirenje među Palestincima važan element za postizanje rješenja koje podrazumijeva postojanje dviju država te izražava žaljenje zbog trajne palestinske nesložnosti; podržava poziv EU-a upućen palestinskim frakcijama u kojemu se od njih traži da pomirenje i ponovna uspostava Palestinske samouprave u Gazi budu prioritet; potiče palestinske snage da bez odlaganja nastave napore u cilju pomirenja, posebno održavanjem predsjedničkih i parlamentarnih izbora koji su već odavno trebali biti provedeni; naglašava da Palestinska samouprava u tom pogledu mora preuzeti veću odgovornost i svoju funkciju vlade u Gazi, između ostalog u području sigurnosti i civilne uprave te svojom prisutnošću na graničnim prijelazima;

20.  poziva sve strane uključene u sukob da u potpunosti poštuju prava pritvorenika i zatvorenika, uključujući one koji štrajkaju glađu;

21.  izražava duboku zabrinutost zbog ozbiljne krize u financiranju Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku; poziva EU da poveća financijsku potporu Agenciji, ostale donatore da održe svoja obećanja, a Agenciju da nastavi poboljšavati svoju upravu, no poziva i na rješavanje temeljnog problema palestinskih izbjeglica; pohvaljuje Agenciju i čestita joj na izvanrednim naporima zahvaljujući kojima je djeci palestinskih izbjeglica omogućeno da započnu školsku godinu 2015./2016.;

22.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za bliskoistočni mirovni proces, parlamentima i vladama država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda, Knessetu, predsjedniku i vladi Izraela, Palestinskom zakonodavnom vijeću i Palestinskoj samoupravi, glavnom tajniku Lige arapskih država, parlamentima i vladama Egipta, Jordana i Libanona te glavnom povjereniku Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti