Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2685(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0836/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/09/2015 - 8.5
PV 10/09/2015 - 8.6
CRE 10/09/2015 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0318

Prijaté texty
PDF 185kWORD 88k
Štvrtok, 10. septembra 2015 - Štrasburg Finálna verzia
Úloha EÚ v mierovom procese na Blízkom východe
P8_TA(2015)0318RC-B8-0836/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. septembra 2015 o úlohe EÚ v mierovom procese na Blízkom východe (2015/2685(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o mierovom procese na Blízkom východe,

–  so zreteľom na závery Rady z 20. júla 2015 týkajúce sa mierového procesu na Blízkom východe,

–  so zreteľom na nedávne vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federiky Mogheriniovej a jej hovorkyne o Izraeli, okupovaných palestínskych územiach, mierovom procese na Blízkom východe a podpore Agentúry Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov zo strany EÚ,

–  so zreteľom na Euro-stredozemskú dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej,

–  so zreteľom na Európsko-stredomorskú dočasnú dohodu o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane,

–  so zreteľom na príslušné rezolúcie Valného zhromaždenia OSN a Bezpečnostnej rady OSN,

–  so zreteľom na štvrtý Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb v čase vojny z roku 1949,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nastolenie mieru na Blízkom východe zostáva pre medzinárodné spoločenstvo kľúčovou prioritou a neodmysliteľným prvkom regionálnej stability a bezpečnosti; keďže v Bezpečnostnej rade OSN sa vyvíja úsilie o obnovenie mierového procesu;

B.  keďže konflikt medzi Izraelom a Palestínou treba vnímať v širšom kontexte arabsko-izraelského konfliktu; keďže EÚ sa domnieva, že mier na Blízkom východe si vyžaduje komplexné regionálne riešenie; keďže násilná kríza v Sýrii, vzostup Dá’iš, nárast radikalizmu a šírenie terorizmu na Blízkom východe vytvárajú značné bezpečnostné hrozby pre Izrael a celý región a ďalej zhoršujú utrpenie Palestínčanov, ale zároveň formujú spoločné záujmy medzi arabskými štátmi a Izraelom, pričom jadrová dohoda s Iránom, pri ktorej EÚ zohrala významnú úlohu, ponúka jedinečnú príležitosť pre mierový proces, ktorá by sa nemala premeškať;

C.  keďže EÚ opakovane potvrdila podporu riešeniu v podobe existencie dvoch štátov na základe hraníc z roku 1967, s Jeruzalemom ako hlavným mestom oboch štátov a bezpečným Izraelským štátom a nezávislým, demokratickým, celistvým a životaschopným Palestínskym štátom, ktoré by nažívali vedľa seba v mieri a bezpečí, a vyzývala na obnovenie priamych mierových rokovaní medzi Izraelom a Palestínskou samosprávou;

D.  keďže EÚ je najväčším obchodným partnerom Izraela a najväčším poskytovateľom pomoci Palestínčanom; keďže podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federica Mogherini sa pri viacerých príležitostiach vyjadrila, že je odhodlaná obnoviť a zintenzívniť úlohu EÚ v mierovom procese na Blízkom východe; keďže v apríli 2015 bol Fernando Gentilini vymenovaný za nového osobitného zástupcu EÚ pre mierový proces na Blízkom východe; keďže EÚ napriek svojim ambíciám a odhodlaniu zohrávať účinnú úlohu v tejto oblasti ešte nevypracovala komplexnú a ucelenú víziu svojej angažovanosti v mierovom procese na Blízkom východe, ktorá by mala odrážať rýchlo sa meniace regionálne podmienky;

1.  je hlboko znepokojený pretrvávajúcou patovou situáciou v mierovom procese na Blízkom východe a vyzýva na bezodkladné obnovenie dôveryhodného mierového úsilia; vyzýva Izraelčanov a Palestínčanov, aby sa zdržali krokov, ktoré by mohli vyvolať ďalšie vyhrotenie situácie vrátane verbálnych prejavov nenávisti a podnecovania vo verejnej sfére, ako aj jednostranných opatrení, ktoré by mohli ovplyvniť výsledok rokovaní a ohroziť schodnosť riešenia v podobe existencie dvoch štátov; zdôrazňuje, že akékoľvek trvalé riešenie konfliktu je možné dosiahnuť len v regionálnom kontexte so zapojením všetkých príslušných regionálnych zainteresovaných strán a s podporou medzinárodného spoločenstva;

2.  pripomína svoju rozhodnú podporu riešeniu v podobe existencie dvoch štátov, ktorého podstatou sú hranice z roku 1967, vzájomne dohodnuté výmeny územia a Jeruzalem ako hlavné mesto oboch štátov, s bezpečným Izraelským štátom a nezávislým, demokratickým, celistvým a životaschopným Palestínskym štátom, ktoré by nažívali vedľa seba v mieri a bezpečí na základe práva na sebaurčenie a za úplného dodržiavania medzinárodného práva a ktoré by sa vzájomne uznávali; zdôrazňuje, že nenásilné prostriedky a dodržiavanie ľudských práv a humanitárneho práva sú jediným spôsobom na dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi;

3.  zdôrazňuje, že zachovanie schodnosti riešenia v podobe existencie dvoch štátov prostredníctvom konkrétnych opatrení a zaistenie plného dodržiavania práv civilistov na oboch stranách musia byť bezprostrednou prioritou EÚ a medzinárodného spoločenstva; so záujmom očakáva začatie štruktúrovaného dialógu EÚ s Izraelom o situácii v Predjordánsku a zachovaní riešenia v podobe existencie dvoch štátov, ktorý by mal zahŕňať aj problematiku osád;

4.  víta pozitívnu úlohu a potrebnú podporu, ktorú chce EÚ poskytovať pri uľahčovaní nájdenia riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu a rozsiahlejšieho arabsko-izraelského konfliktu pomocou mierových a konštruktívnych prostriedkov, ktoré poslúžia záujmom EÚ o bezpečnosť, stabilitu a prosperitu Blízkeho východu; žiada však, aby EÚ zaujala nový prístup, ktorý bude skutočne slúžiť záujmom mieru a bezpečnosti Izraelčanov aj Palestínčanov; víta osobnú angažovanosť PK/VP a vymenovanie nového osobitného zástupcu EÚ pre mierový proces na Blízkom východe a podporuje ich úsilie v tomto smere;

5.  víta odhodlanie EÚ aktívne pracovať na obnovenom multilaterálnom prístupe k mierovému procesu v konzultácii so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami a aktívne podporovať strany pri obnovovaní sebadôvery a nastoľovaní atmosféry dôvery, ktorá je nevyhnutná pre nadviazanie zmysluplných rokovaní v čo najkratšom čase; konštatuje, že zriadenie medzinárodnej podpornej skupiny je podľa EÚ možným spôsobom, ako prispieť k týmto cieľom; zdôrazňuje, že EÚ je pripravená zapojiť sa do spoločnej práce s regionálnymi partnermi na základe Arabskej mierovej iniciatívy;

6.  naliehavo vyzýva PK/VP a osobitného zástupcu EÚ, aby lepšie využívali politické vzťahy a inštitucionálne skúsenosti EÚ a jej členských štátov, na základe geografickej blízkosti Európy, historických väzieb a intenzívnej hospodárskej výmeny s regiónom Blízkeho východu, aby mohla EÚ zohrávať skutočnú politickú úlohu v mierovom procese medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, ako aj medzi arabskými štátmi a Izraelom v širšom kontexte; pripomína členským štátom, že ich úlohou je aktívne prispievať k formovaniu zjednotenej pozície EÚ v otázke toho, ako pristupovať k blízkovýchodnému mierovému procesu, a vyhnúť sa jednostranným iniciatívam, ktoré by oslabili činnosť EÚ;

7.  podporuje úsilie Bezpečnostnej rady OSN o obnovenie mierových rozhovorov medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi; naliehavo však žiada EÚ, aby si plnila povinnosti, ktoré má ako vplyvný hráč, a aby sa ujala odvážnej a komplexnej mierovej iniciatívy v prospech tohto regiónu; domnieva sa, že EÚ by mala zohrávať kľúčovú úlohu pri novom vymedzení cieľov a podoby kvarteta, pričom tieto ciele by sa mali sústrediť na nájdenie politického riešenia konfliktu;

8.  odsudzuje pokračujúce rozširovanie izraelských osád, ktorým sa porušuje medzinárodné humanitárne právo, podnecuje hnev Palestínčanov a podkopáva schodnosť riešenia spočívajúceho vo vytvorení dvoch štátov a vyhliadky naň, a vyzýva izraelské orgány, aby ihneď zastavili a zmenili svoju politiku osídľovania;

9.  víta odhodlanie EÚ – v duchu rozlišovania medzi Izraelom a jeho aktivitami na okupovaných palestínskych územiach – zabezpečiť, aby sa vo všetkých dohodách medzi EÚ a Izraelom jednoznačne a výslovne uvádzalo, že ich nemožno uplatňovať na územiach, ktoré Izrael obsadil v roku 1967, ako sa opätovne uvádza v záveroch Rady pre zahraničné veci z 20. júla 2015; berie na vedomie usmernenia Komisie z 19. júla 2013 týkajúce sa oprávnenosti izraelských subjektov a ich činnosti na územiach okupovaných Izraelom od júna 1967 na granty, ceny a finančné nástroje financované EÚ od roku 2014 a list, ktorý PK/VP zaslalo 16 ministrov zahraničných vecí EÚ 13. apríla 2015 a v ktorom ju nabádali, aby v rámci Komisie prevzala vedúcu úlohu s cieľom dokončiť prácu na usmerneniach EÚ pre označovanie výrobkov z izraelských osád;

10.  zdôrazňuje zodpovednosť príslušných orgánov EÚ za neustále zabezpečovanie toho, aby sa žiadne finančné prostriedky EÚ nemohli priamo či nepriamo previesť teroristickým organizáciám alebo na účely teroristických aktivít;

11.  zdôrazňuje, že raketové útoky militantných skupín na izraelské územie sú neprijateľné a zdôrazňuje nebezpečenstvo vyhrotenia situácie; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby EÚ pracovala v partnerstve s Izraelom, Palestínskou samosprávou, Egyptom a Jordánskom v záujme predchádzania opätovnému vyzbrojeniu teroristických skupín v Pásme Gazy a Predjordánsku a tomu, aby tieto skupiny pašovali zbrane, vyrábali rakety a hĺbili tunely; opäť zdôrazňuje akútnu potrebu odzbrojenia všetkých teroristických skupín v Gaze v súlade so závermi Rady pre zahraničné veci z júla 2014;

12.  je hlboko znepokojený narastajúcim násilím zo strany osadníkov v Predjordánsku; víta skutočnosť, že izraelskí vedúci predstavitelia všeobecne odsúdili podpaľačský útok proti rodine Dawábšovcov v dedine Dúmá, ale pripomína Izraelu, že plne zodpovedá za ochranu palestínskeho obyvateľstva a za postavenie všetkých páchateľov násilia zo strany osadníkov pred súd;

13.  víta prácu vykonávanú policajnou misiou Európskej únie na okupovaných palestínskych územiach (EUPOL COPPS) v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky pri poskytovaní pomoci Palestínskej samospráve pri budovaní inštitúcií budúceho Palestínskeho štátu v oblastiach polície a trestného súdnictva; vyzýva na obnovenie pomocnej hraničnej misie SBOP (EU BAM Rafah) s ambicióznejším mandátom, primeranými prostriedkami a personálom, aby mohla zohrávať konkrétnu úlohu pri kontrole hraníc pásma Gazy s Egyptom a Izraelom;

14.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisiu, aby podávala Európskemu parlamentu správy o ničení alebo poškodzovaní objektov a projektov financovaných EÚ na okupovaných palestínskych územiach;

15.  vyzýva Komisiu a ESVČ, aby poskytli finančné prostriedky pre MVO v regióne, ktorých politické ciele sú v súlade s celkovými cieľmi mierového procesu na Blízkom východe, a vyzýva orgány EÚ, aby v tejto otázke spolupracovali so svojimi príslušnými partnermi;

16.  opakuje svoju výzvu na ukončenie blokády Pásma Gazy a na urýchlenú rekonštrukciu a obnovu tejto oblasti po vojne v lete 2014, čo pre EÚ a medzinárodné spoločenstvo musí byť prioritou v oblasti humanitárnej pomoci; vyzdvihuje v tejto súvislosti hrdinskú prácu Agentúry Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA); naliehavo vyzýva darcov, aby čo najskôr uvoľnili prostriedky na splnenie svojich finančných záväzkov prijatých na medzinárodnej konferencii v Káhire o Palestíne (Obnova Gazy) z 12. októbra 2014;

17.  víta nedávne kroky Izraela na zmiernenie obmedzení v Gaze, no odsudzuje pretrvávajúce obmedzenia na dovoz stavebného materiálu; zdôrazňuje význam prijatia ďalších pozitívnych opatrení – pri súčasnom riešení legitímnych bezpečnostných obáv Izraela – aby sa umožnili úplné dodávky humanitárnej pomoci, rekonštrukcia a hospodárska obnova; naliehavo vyzýva členské štáty, aby si splnili svoje záväzky k podpore trojstranného mechanizmu monitorovania a kontroly príslušných materiálov na rekonštrukciu;

18.  naliehavo vyzýva PK/VP, aby sa snažila dosiahnuť úplné vykonávanie odporúčaní správy nezávislej vyšetrovacej komisie OSN o konflikte v Gaze z roku 2014 vrátane odporúčania aktívne podporovať činnosť Medzinárodného trestného súdu; víta jednomyseľné hlasovanie tých členských štátov EÚ, ktoré sú členmi Rady OSN pre ľudské práva, za jej rezolúciu z 3. júla 2015 o zabezpečení adresnej zodpovednosti a spravodlivosti za všetky prípady porušenia medzinárodného práva na okupovanom palestínskom území vrátane východného Jeruzalema;

19.  zdôrazňuje, že zmierenie v rámci Palestíny je kľúčovým prvkom na dosiahnutie riešenia v podobe existencie dvoch štátov a vyjadruje poľutovanie nad pretrvávajúcou palestínskou nejednotnosťou; podporuje výzvu EÚ adresovanú palestínskym frakciám, aby si zmierenie a návrat Palestínskej samosprávy do Pásma Gazy stanovili za najvyššiu prioritu; naliehavo vyzýva palestínske sily, aby bezodkladne obnovili úsilie o zmierenie, najmä prostredníctvom uskutočnenia dlho očakávaných prezidentských a parlamentných volieb; zdôrazňuje, že Palestínska samospráva musí v tejto súvislosti prevziať väčšiu zodpovednosť a ujať sa funkcie vlády v Pásme Gazy, a to aj v oblasti bezpečnosti a civilnej správy a prostredníctvom svojej prítomnosti na hraničných priechodoch;

20.  vyzýva všetky strany zapojené do konfliktu, aby plne rešpektovali práva zadržiavaných osôb a väzňov vrátane tých, ktorí držia protestnú hladovku;

21.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad vážnou krízou financovania agentúry UNRWA; žiada, aby EÚ zvýšila finančnú podporu agentúry UNRWA, a nalieha na všetkých ostatných darcov, aby splnili sľuby, ktoré tejto agentúre dali, pričom vyzýva UNRWA, aby pokračovala v zlepšovaní svojho hospodárenia, no zároveň požaduje, aby sa riešila súvisiaca hlavná otázka palestínskych utečencov; vyjadruje uznanie a chválu agentúre UNRWA za jej mimoriadne úsilie, vďaka ktorému bolo možné pre žiakov z radov palestínskych utečencov otvoriť školský rok 2015/2016;

22.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, Knesetu, prezidentovi a vláde Izraela, Palestínskej zákonodarnej rade a Palestínskej samospráve, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov, príslušným parlamentom a vládam Egypta, Jordánska a Libanonu a generálnemu komisárovi Agentúry Organizácie Spojených národov pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia