Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2834(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0866/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/09/2015 - 8.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0319

Hyväksytyt tekstit
PDF 167kWORD 69k
Torstai 10. syyskuuta 2015 - Strasbourg
Valko-Venäjän tilanne
P8_TA(2015)0319RC-B8-0866/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma 10. syyskuuta 2015 Valko-Venäjän tilanteesta (2015/2834(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ja suosituksensa Valko-Venäjästä,

–  ottaa huomioon Riiassa toukokuussa 2015 järjestetyn itäisen kumppanuuden huippukokouksen ja sen päätösasiakirjan,

–  ottaa huomioon EU:n ja Valko-Venäjän välillä 28. heinäkuuta 2015 käydyn ihmisoikeusvuoropuhelun,

–  ottaa huomioon kuuden poliittisten vangin vapauttamisen Valko-Venäjällä 22. elokuuta 2015 ja komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Federica Mogherinin ja Euroopan naapuruuspolitiikasta ja laajentumisneuvotteluista vastaavan komission jäsenen Johannes Hahnin asiasta samana päivänä antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon 11. lokakuuta 2015 pidettävät presidentinvaalit,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa, että Valko-Venäjän ja EU:n ja Yhdysvaltojen välisten yhteyksien huomattavasta lisääntymisestä huolimatta Valko-Venäjällä esiintyy edelleen ihmisoikeusrikkomuksia, muun muassa ihmisoikeuksien puolustajien pelottelua, poliisin ratsioita ihmisoikeusjärjestöjen tiloihin ja niiden laitteiden takavarikointia sekä karkotuksia Valko-Venäjältä, kuten Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan raportissa on vahvistettu;

B.  ottaa huomioon, että suhteista Valko-Venäjään vastaava Euroopan parlamentin valtuuskunta teki 18. ja 19. kesäkuuta 2015 ensimmäisen virallisen vierailun Minskiin sitten vuoden 2002; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentilla ei ole tällä hetkellä virallisia suhteita Valko-Venäjän parlamenttiin;

C.  katsoo, että EU:n ja Valko-Venäjän suhteiden parantamisen edellytyksiä ovat sananvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden merkittävät parannukset, tavallisten kansalaisten ja oppositioaktivistien poliittisten oikeuksien kunnioittaminen sekä oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittaminen; ottaa huomioon, että Euroopan unioni on edelleen vahvasti sitoutunut puolustamaan ihmisoikeuksia Valko-Venäjällä, ilmaisunvapaus ja tiedotusvälineiden vapaus mukaan luettuina;

D.  ottaa huomioon, että alakohtaisessa yhteistyössä on edistytty esimerkiksi korkeakoulutuksen, ammattikoulutuksen, digitaalisten markkinoiden, energian, elintarviketurvallisuuden ja kulttuurin aloilla, mikä on vaikuttanut myönteisesti rakentavan keskustelun käynnistämiseen Valko-Venäjän yhteiskunnassa maassa tarvittavista uudistuksista ja EU:ta koskevan tiedon lisäämiseen; katsoo, että EU:n on kuitenkin varmistettava, että sen resursseja ei käytetä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, ihmisoikeuksien puolustajien, freelance-toimittajien ja oppositiojohtajien tukahduttamiseen;

E.  ottaa huomioon, että vuodesta 1994 lähtien Valko-Venäjällä ei ole pidetty vaalilainsäädännön mukaisia vapaita ja rehellisiä vaaleja kansainvälisesti tunnustettuja normeja noudattaen ja nykyinen laki antaa istuvalle presidentille valtavan edun; ottaa huomioon, että Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto on käynnistänyt pitkäaikaisen vaalitarkkailutehtävän koko Valko-Venäjällä ja aikoo koordinoida lyhytaikaisten tarkkailijoiden työtä;

F.  ottaa huomioon, että presidentti Lukašenka allekirjoitti 2. huhtikuuta 2015 asetuksen nro 3 sosiaalisen riippuvuuden ennaltaehkäisystä ja että sen mukaan työttömien on tehtävä pakollista työtä tai he joutuvat maksamaan valtion kassaan erityismaksun tai heille määrätään hallinnollinen vastuu sakon tai hallinnollisen pidätyksen muodossa;

G.  ottaa huomioon, että 1. tammikuuta 2015 otettiin käyttöön uusi laki, jolla säädellään kaikkia tiedotusvälineitä; ottaa huomioon, että laki antaa viranomaisille mahdollisuuden lakkauttaa mitkä tahansa joukkotiedotusvälineet, myös verkkoviestimet, jos ne julkaisevat ”sopimattomaksi” katsottua sisältöä;

H.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat viimeinkin vapauttaneet kaikki kuusi poliittista vankia, mukaan lukien entiset presidenttiehdokkaat, joiden olemassaolon ne ovat vuosien ajan kiistäneet;

I.  ottaa huomioon, että neuvosto tarkisti 13. ja 31. heinäkuuta 2015 Valko-Venäjään kohdistettuja rajoittavia toimenpiteitä ja muutti viisumikieltoa ja varojen jäädyttämistä koskevaa luetteloa poistamalla siitä joitakin virkamiehiä ja yrityksiä; ottaa huomioon, että maahantulokielto koskee tällä hetkellä 175:tä henkilöä, Aljaksandr Lukašenka mukaan luettuna, ja kaikkien heidän sekä 18 taloudellisen yhteisön varat on jäädytetty unionissa; ottaa huomioon, että EU:n rajoittavia toimenpiteitä on määrä arvioida tulevina kuukausina ottaen huomioon viimeaikaiset tapahtumat sekä kaikki muut tekijät, joiden vuoksi rajoittavia toimenpiteitä on määrätty;

J.  ottaa huomioon, että EU ja Valko-Venäjän tasavalta järjestivät 28. heinäkuuta 2015 Brysselissä ihmisoikeusvuoropuhelun, jossa käsiteltiin monia kysymyksiä, kuten kansallisen ihmisoikeusinstituutin perustamista, ilmaisun-, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta, kuolemanrangaistusta, kidutuksen ja pahoinpitelyjen torjuntaa sekä lasten oikeuksia;

K.  katsoo, että Valko-Venäjällä oli rakentava rooli Ukrainan tulitaukosopimuksen välittäjänä;

L.  toteaa, että Ukrainan konflikti on syventänyt Valko-Venäjän yhteiskunnassa esiintyviä pelkoja siitä, että vallanvaihto saattaa horjuttaa sisäistä tilannetta;

M.  huomauttaa, että Valko-Venäjä on ainoa Euroopan maa, jossa vielä langetetaan kuolemanrangaistuksia;

1.  on edelleen syvästi huolissaan Valko-Venäjän ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tilanteesta ja riippumattomien kansainvälisten tarkkailijoiden edellisten vaalien aikana havaitsemista puutteista sekä oppositiojohtajien aktiivisesta vainoamisesta vaalien jälkeen;

2.  pitää myönteisenä, että jäljellä olleet poliittiset vangit vapautettiin hiljattain; kehottaa Valko-Venäjän hallitusta puhdistamaan vapautettujen poliittisten vankien maineen ja palauttamaan heille täydet kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet; korostaa, että tämä voisi olla mahdollinen ensimmäinen askel EU:n ja Valko-Venäjän suhteiden paranemiseen; huomauttaa kuitenkin, että vastaavat toimet ovat aikaisemmin olleet symbolisia eleitä, jotka eivät ole parantaneet Valko-Venäjän yhteiskunnan tilaa eivätkä suhteita EU:hun;

3.  kehottaa Valko-Venäjää järjestämään lähestyvät presidentinvaalit kansainvälisesti tunnustettujen normien mukaisesti ja antamaan oppositiolle esteettömän pääsyn kaikkiin hallituksen valvomiin viestintävälineisiin ja sallimaan sen osallistumisen vaaleihin yhdenvertaisesti erityisesti luomalla riippumattomia vaalilautakuntia ja sallimalla niissä riittävän edustuksen kaikilla tasoilla sekä avoimen ääntenlaskun;

4.  odottaa viranomaisten lopettavan riippumattomien tiedotusvälineiden ahdistelun poliittisista syistä; kehottaa luopumaan hallinnollisten syytteiden nostamisesta ja lopettamaan hallintolain 22 pykälän 9 momentin osan 2 mielivaltaisen soveltamisen freelance-toimittajiin, jotka työskentelevät ulkomaisille tiedotusvälineille ilman akkreditointia, koska tämä rajoittaa ilmaisunvapautta ja tiedon levittämistä;

5.  on huolestunut nuorisoaktivistien Maksim Pjakarskin, Vadzim Žaromskin ja Vjatšaslau Kasineraun äskettäisestä pidätyksestä ja heitä vastaan ”ilkivaltaista huliganismia” koskevien epäilyjen takia nostetuista rikossyytteistä ja pitää näitä syytöksiä kohtuuttomina sekä tuomitsee jyrkästi heihin kohdistetun väkivallan;

6.  palauttaa mieliin, että vuoden 2010 jälkeen Valko-Venäjällä on teloitettu kymmenen henkilöä, että yksin vuonna 2014 suoritettiin kolme teloitusta ja että 18. maaliskuuta 2015 annettiin uusi kuolemantuomio; kehottaa Valko-Venäjää, ainoaa Euroopan maata, jossa vielä langetetaan kuolemanrangaistuksia, soveltamaan kuolemanrangaistuksen käytön maailmanlaajuista moratoriota ensimmäisenä toimena kohti kuolemanrangaistuksen pysyvää poistamista;

7.  kehottaa Valko-Venäjän hallitusta kunnioittamaan taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevän YK:n komitean suosituksia, jotka koskevat pakkotyövoiman käytön piirteiden poistamista maassa;

8.  kehottaa kiinnittämään huomiota maan kansallisten vähemmistöjen ja niiden kulttuurijärjestöjen tilanteeseen, sillä niiden johtajia on toisinaan vaihdettu valtion viranomaisten suosimiin henkilöihin, mikä rikkoo yhtä perusihmisoikeutta: yhdistymisvapautta;

9.  pyytää uudelleen Valko-Venäjän viranomaisia varmistamaan, että demokratian periaatteita, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia kunnioitetaan kaikissa olosuhteissa ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Valko-Venäjän ratifioimien kansainvälisten ja alueellisten ihmisoikeussäädösten mukaisesti;

10.  panee merkille Brysselissä 3. syyskuuta 2015 järjestetyn EU:n ja Valko-Venäjän kuudennen neuvottelukierroksen, joka koski nykyaikaistamista koskevia kysymyksiä ja jossa valtuuskunnat keskustelivat yhteistyömahdollisuuksista keskeisillä aloilla vuosina 2014 ja 2015 tehtyjen sopimusten perusteella; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja neuvostoa varmistamaan, että viranomaisten osallistuminen nykyaikaistamista koskevaan vuoropuheluun yhdessä ja tasavertaisesti demokraattisen opposition ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tapahtuu kaikkia demokratian periaatteita kunnioittaen ja siten, että tavoitteena on kestävän ja kilpailukykyisen talouden kehittäminen ja demokraattisten uudistusten vauhdittaminen sekä moniarvoinen yhteiskunta ja oikeusvaltio;

11.  tukee komissiota sen ˮkriittisessä lähentymispolitiikassaˮ suhteissa Valko-Venäjän viranomaisiin ja ilmaisee valmiutensa edistää sitä myös suhteista Valko-Venäjään vastaavan valtuuskuntansa kautta; muistuttaa kuitenkin, että EU:n on seurattava tarkasti, mihin sen resursseja kohdennetaan, ja varmistettava, että niillä ei heikennetä opposition ja kansalaisyhteiskunnan tilannetta;

12.  kehottaa jälleen komissiota tukemaan taloudellisin ja poliittisin keinoin Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan, riippumattomien tiedotusvälineiden ja Valko-Venäjällä toimivien kansalaisjärjestöjen ponnisteluja Valko-Venäjän kansan demokraattisten pyrkimysten edistämiseksi;

13.  pitää myönteisenä, että alakohtaisessa yhteistyössä Valko-Venäjän kanssa on edistytty muun muassa korkeakoulutuksen, ammattikoulutuksen, digitaalisten markkinoiden, energian, elintarviketurvallisuuden ja kulttuurin aloilla;

14.  panee merkille, että tammikuussa 2014 käynnistettiin viisumien saannin helpottamista koskevat neuvottelut, joilla pyrittiin parantamaan ihmisten välisiä yhteyksiä ja kannustamaan kansalaisyhteiskunnan toimintaa; korostaa tarvetta nopeampaan edistymiseen tässä kysymyksessä;

15.  toteaa, että valkovenäjän kielen käyttö julkisuudessa on lisääntynyt; panee merkille Valko-Venäjän opetusministeriön suunnitelmat edistää valkovenäjän kielen käyttöä opetuksessa samoin kuin sen, että perustuslakituomioistuin julkaisee säädökset sekä venäjäksi että valkovenäjäksi;

16.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota etsimään uusia tapoja tukea Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan järjestöjä; korostaa tähän liittyen tarvetta tukea kaikkia Valko-Venäjän yhteiskuntaa palvelevia riippumattomia tietolähteitä, mukaan luettuina valkovenäjän kielellä ulkomailta ohjelmasisältöä lähettävät tiedotusvälineet;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö