Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2834(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0866/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/09/2015 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0319

Priimti tekstai
PDF 255kWORD 81k
Ketvirtadienis, 2015 m. rugsėjo 10 d. - Strasbūras
Padėtis Baltarusijoje
P8_TA(2015)0319RC-B8-0866/2015

2015 m. rugsėjo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje (2015/2834(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas ir rekomendacijas dėl Baltarusijos,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gegužės mėn. Rygoje įvykusį Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimą ir jo deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 28 d. įvykusį Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos dialogą žmogaus teisių klausimais,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. rugpjūčio 22 d. Baltarusijos valdžios institucijos paleido šešis politinius kalinius, ir į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Fredericos Mogherini ir už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingo Komisijos nario Johanneso Hahno 2015 m. rugpjūčio 22 d. pareiškimą dėl politinių kalinių paleidimo Baltarusijoje,

–  atsižvelgdamas į artėjančius prezidento rinkimus, kurie vyks 2015 m. spalio 11 d.,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi nepaisant to, kad suaktyvėjo Baltarusijos ir ES bei Jungtinių Amerikos Valstijų ryšiai, Baltarusijoje ir toliau pažeidžiamos žmogaus teisės, įskaitant toliau vykdomą žmogaus teisių gynėjų bauginimą, policijos reidus žmogaus teisių organizacijose konfiskuojant jų įrangą ir priverstinį išsiuntimą iš Baltarusijos, kaip nurodyta JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais ataskaitoje;

B.  kadangi 2015 m. birželio 18–19 d. įvyko pirmasis nuo 2002 m. oficialus Parlamento delegacijos ryšiams su Baltarusija vizitas į Minską; kadangi Europos Parlamentas šiuo metu neturi oficialių santykių su Baltarusijos parlamentu;

C.  kadangi didelis žodžio ir žiniasklaidos laisvės pagerėjimas, eilinių piliečių ir opozicijos aktyvistų politinių teisių paisymas ir teisės viršenybės principo laikymasis – tai būtinos sąlygos, kad pagerėtų ES ir Baltarusijos santykiai; kadangi Europos Sąjunga vis dar stipriai įsipareigojusi toliau ginti žmogaus teises Baltarusijoje, įskaitant žodžio ir spaudos laisvę;

D.  kadangi buvo padaryta pažanga bendradarbiaujant kai kuriose sektorių politikos srityse, pvz., aukštojo mokslo, profesinio mokymo, skaitmeninės rinkos, energetikos sektoriaus, maisto saugos ir kultūros srityse, ir ši pažanga turi teigiamą poveikį siekiant pradėti konstruktyvias diskusijas Baltarusijos visuomenėje dėl būtinų reformų šalyje ir didinant informuotumą apie ES; kadangi ES vis dėlto privalo užtikrinti, kad jos ištekliai nebūtų naudojami pilietinės visuomenės organizacijų, žmogaus teisių gynėjų, laisvai samdomų žurnalistų ir opozicijos lyderių veiklai užgniaužti;

E.  kadangi nuo 1994 m. Baltarusijoje nebuvo surengti laisvi ir sąžiningi rinkimai, vadovaujantis pripažintus tarptautinius standartus atitinkančiais rinkimų teisės aktais, ir kadangi esamu įstatymu suteikiamas didžiulis pranašumas dabartiniam prezidentui; kadangi Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) ir Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras (ODIHR) visoje Baltarusijoje įkūrė ilgalaikę rinkimų stebėjimo misiją ir koordinuos trumpą laiką dirbančių stebėtojų darbą;

F.  kadangi 2015 m. balandžio 2 d. prezidentas A. Lukašenka pasirašė Dekretą Nr. 3 dėl socialinės priklausomybės prevencijos, kuriame numatyta, kad bedarbiai privalo dirbti, priešingu atveju jie turi sumokėti specialų mokestį į valstybės biudžetą arba jie užsitraukia administracinę atsakomybę (skiriant baudą ar administracinį areštą);

G.  kadangi 2015 m. sausio 1 d. buvo išleistas naujas įstatymas, kuriuo reguliuojama visų rūšių žiniasklaida; kadangi pagal minėtą įstatymą vyriausybė gali uždaryti visas žiniasklaidos priemones, įskaitant interneto žiniasklaidos priemones, jei jų paskelbta informacija vyriausybės bus laikoma netinkama;

H.  kadangi Baltarusijos valdžios institucijos pagaliau paleido visus šešis politinius kalinius, įskaitant ir buvusius kandidatus į prezidentus, po to, kai ilgus metus neigė jų buvimą;

I.  kadangi 2015 m. liepos 13 d. ir 31 d. Taryba peržiūrėjo Baltarusijai taikomas ribojamąsias priemones ir pakeitė subjektų, kuriems taikomas draudimas išduoti vizas ir kurių turtas įšaldomas, sąrašą, iš jo pašalindama kai kuriuos pareigūnus ir bendroves; kadangi 175 asmenims, įskaitant Aleksandrą Lukašenką, šiuo metu taikomas draudimas atvykti ir visų jų (taip pat ir 18 ūkio subjektų) turtas įšaldytas ES; kadangi, atsižvelgiant į pastaruosius įvykius ir visus kitus veiksnius, dėl kurių buvo imtasi ribojamųjų priemonių, per artimiausius mėnesius bus įvertintos ES ribojamosios priemonės;

J.  kadangi 2015 m. liepos 28 d. Briuselyje vyko ES ir Baltarusijos Respublikos dialogas žmogaus teisių klausimais, per kurį dėmesys buvo skirtas įvairiems aspektams, tarp kurių nacionalinės žmogaus teisių institucijos įsteigimas, saviraiškos, susirinkimų ir asociacijų laisvė, mirties bausmė, kova su kankinimu ir netinkamu elgesiu, taip pat vaikų teisės;

K.  kadangi Baltarusija atliko konstruktyvų vaidmenį sudarant palankias sąlygas ugnies nutraukimo susitarimui Ukrainoje;

L.  kadangi dėl konflikto Ukrainoje Baltarusijos visuomenėje padidėjo baimė, kad pasikeitus valdžiai bus destabilizuota vidaus padėtis;

M.  kadangi Baltarusija tebėra vienintelė šalis Europoje, kurioje taikoma mirties bausmė;

1.  lieka labai susirūpinęs dėl žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių padėties Baltarusijoje, taip pat dėl ankstesnių rinkimų trūkumų, kuriuos pastebėjo nepriklausomi tarptautiniai stebėtojai, ir dėl aktyvaus opozicijos lyderių persekiojimo po rinkimų;

2.  džiaugiasi, kad neseniai buvo paleisti likę politiniai kaliniai; ragina Baltarusijos vyriausybę reabilituoti paleistus politinius kalinius ir atkurti visas jų pilietines ir politines teises; pabrėžia, kad tai galėtų būti pirmas žingsnis siekiant gerinti Europos Sąjungos ir Baltarusijos santykius; tačiau pažymi, kad panašūs veiksmai anksčiau tebuvo simbolinis gestas ir jais nebuvo prisidėta nei prie Baltarusijos visuomenės padėties gerinimo, nei prie geresnių santykių su ES;

3.  ragina Baltarusiją ateinančius prezidento rinkimus surengti pagal tarptautiniu mastu pripažintus standartus, suteikti opozicijai netrukdomą prieigą prie visų vyriausybės kontroliuojamų žiniasklaidos priemonių ir sudaryti jos nariams galimybę vienodomis sąlygomis dalyvauti rinkimuose, visų pirma sukuriant nepriklausomas rinkimų komisijas, užtikrinant, kad jose būtų tinkamai atstovaujama visais lygmenimis, ir garantuojant skaidrų balsų skaičiavimo procesą;

4.  tikisi, kad valdžios institucijos nustos dėl politinių priežasčių persekioti nepriklausomą žiniasklaidą; ragina nutraukti administracinį persekiojimą ir savavališką Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2 dalies 22.9 straipsnio taikymą laisvai samdomiems žurnalistams, kurie be akreditacijos dirba su užsienio žiniasklaida, taip apribojant teisę į saviraiškos laisvę ir informacijos sklaidą;

5.  yra susirūpinęs dėl to, kad neseniai sulaikyti jaunimo aktyvistai Maksimas Pekarskis, Vadimas Žeromskis ir Viačeslavas Kasinerovas ir vykdomas jų baudžiamasis persekiojimas įtariant juos tyčiniu chuliganizmu, laiko šiuos veiksmus neproporcingais ir griežtai smerkia šių asmenų atžvilgiu vykdomą smurtą;

6.  primena, kad nuo 2010 m. Baltarusijoje mirties bausmė buvo įvykdyta dešimčiai asmenų, vien tik 2014 m. trims asmenims buvo įvykdyta mirties bausmė, o 2015 m. kovo 18 d. buvo priimtas naujas mirties nuosprendis; šiomis aplinkybėmis primygtinai ragina Baltarusiją, vienintelę šalį Europoje, kurioje vis dar taikoma mirties bausmė, prisijungti prie bendro mirties bausmės vykdymo moratoriumo – tai būtų pirmas žingsnis siekiant visiškai ją panaikinti;

7.  ragina Baltarusijos vyriausybę laikytis JT Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto rekomendacijų dėl priverstinio darbo panaikinimo šalyje;

8.  atkreipia dėmesį į tautinių mažumų padėtį šalyje ir jų kultūrines organizacijas, kurių vadovai kartais buvo pakeičiami valstybės valdžios institucijų palankumą turinčiais asmenimis, taip pažeidžiant vieną iš pagrindinių žmogaus laisvių – asociacijų laisvę;

9.  pakartoja savo raginimą Baltarusijos valdžios institucijoms užtikrinti, kad bet kokiomis aplinkybėmis būtų laikomasi demokratijos principų, paisoma žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir tarptautinius bei regioninius žmogaus teisių aktus, kuriuos yra ratifikavusi Baltarusija;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. rugsėjo 3 d. Briuselyje vyko šeštasis ES ir Baltarusijos konsultacijų dėl modernizavimo raundas, per kurį delegacijos aptarė bendradarbiavimo pagrindinėse srityse perspektyvas pagal 2014 m. ir 2015 m. pasiektus susitarimus; primygtinai ragina EIVT ir Tarybą užtikrinti, kad bet koks valdžios institucijų dalyvavimas Modernizavimo dialoge, taip pat dalyvaujant demokratinei opozicijai ir pilietinei visuomenei ir sudarant joms tokias pačias sąlygas, vyktų laikantis visų demokratinių principų, siekiant plėtoti tvarią konkurencingą ekonomiką ir įtvirtinti demokratines reformas, taip pat užtikrinti pliuralistinės visuomenės ir teisės viršenybės principų laikymąsi;

11.  palaiko Komisijos vykdomą kritinio požiūrio politiką Baltarusijos valdžios institucijų atžvilgiu ir yra pasirengęs prisidėti prie jos įgyvendinimo per savo delegaciją ryšiams su Baltarusija; vis dėlto primena, kad ES turi išlikti budri skirdama savo išteklius ir užtikrinti, kad jais nebūtų pabloginta opozicijos ir pilietinės visuomenės padėties;

12.  pakartoja savo raginimą Komisijai finansinėmis ir politinėmis priemonėmis remti Baltarusijos pilietinės visuomenės, nepriklausomos žiniasklaidos ir Baltarusijos nevyriausybinių organizacijų pastangas remti Baltarusijos gyventojų demokratinius siekius;

13.  palankiai vertina padarytą pažangą su Baltarusija bendradarbiaujant kai kurių sektorių – aukštojo mokslo, profesinio mokymo, skaitmeninės rinkos, energetikos sektoriaus, maisto saugos ir kultūros – srityse;

14.  pažymi, kad 2014 m. pradėtomis derybomis dėl vizų tvarkos supaprastinimo siekiama pagerinti žmonių tarpusavio ryšius ir paskatinti pilietinę visuomenę; pabrėžia, kad reikalinga greitesnė pažanga šioje srityje;

15.  pripažįsta, kad visuomeniniame gyvenime imta daugiau vartoti baltarusių kalbą; atkreipia dėmesį į švietimo ministro planus skatinti vartoti baltarusių kalbą mokymo įstaigose ir Konstitucinio Teismo priimamus teisės aktus leisti rusų ir baltarusių kalbomis;

16.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą ir Komisiją rasti naujus pilietinės visuomenės organizacijų rėmimo Baltarusijoje būdus; šiuo klausimu pabrėžia, kad būtina remti visus nepriklausomus Baltarusijos visuomenės informavimo šaltinius, įskaitant žiniasklaidos transliacijas iš užsienio baltarusių kalba;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.

Teisinė informacija - Privatumo politika