Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2834(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0866/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 10/09/2015 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0319

Pieņemtie teksti
PDF 326kWORD 80k
Ceturtdiena, 2015. gada 10. septembris - Strasbūra
Stāvoklis Baltkrievijā
P8_TA(2015)0319RC-B8-0866/2015

Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. septembra rezolūcija par stāvokli Baltkrievijā (2015/2834(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas un ieteikumus par Baltkrieviju,

–  ņemot vērā Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmi, kas notika 2015. gada maijā Rīgā, un tajā pieņemto deklarāciju;

–  ņemot vērā 2015. gada 28. jūlija dialogu par cilvēktiesībām starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku,

–  ņemot vērā to, ka Baltkrievijas varas iestādes 2015. gada 22. augustā atbrīvoja sešus politieslodzītos, un šai atbrīvošanai sekojošo ES augstās pārstāves / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Federica Mogherini un kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu komisāra Johannes Hahn 2015. gada 22. augusta paziņojumu par politieslodzīto atbrīvošanu Baltkrievijā;

–  ņemot vērā 2015. gada 11. oktobrī paredzēto valsts prezidenta vēlēšanu tuvošanos,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu,

A.  tā kā, neskatoties uz to, ka kontakti starp Baltkrieviju un Eiropas Savienību, un Amerikas Savienotajām Valstīm kļuvuši intensīvāki, Baltkrievijā joprojām notiek cilvēktiesību pārkāpumi, tostarp cilvēktiesību aizstāvju iebaidīšana, policijas kratīšanas cilvēktiesību organizācijās un to aprīkojuma konfiscēšana, kā arī piespiedu izraidīšana no Baltkrievijas, kā apstiprināts ANO īpašā referenta par situāciju cilvēktiesību jomā Baltkrievijā ziņojumā;

B.  tā kā 2015. gada 18. un 19. jūnijā pirmo reizi kopš 2002. gada Parlamenta delegācija attiecībām ar Baltkrieviju oficiālā vizītē apmeklēja Minsku; tā kā Eiropas Parlamentam pašlaik nav oficiālu attiecību ar Baltkrievijas parlamentu;

C.  tā kā, lai uzlabotos attiecības starp ES un Baltkrieviju, Baltkrievijai ir ievērojami jāsekmē vārda un plašsaziņas līdzekļu brīvība, ierindas pilsoņu un opozīcijas aktīvistu politisko tiesību ievērošana un tiesiskuma un pamattiesību respektēšana; tā kā Eiropas Savienība joprojām ir stigri apņēmusies turpināt cilvēktiesību, tostarp vārda un plašsaziņas līdzekļu brīvības, aizstāvēšanu Baltkrievijā;

D.  tā kā ir panākts progress sadarbībā dažās nozaru politikās, piemēram, tādās jomās kā augstākā izglītība, profesionālā apmācība, digitālais tirgus, enerģētikas nozare, pārtikas nekaitīgums un kultūra, pozitīvi ietekmējot konstruktīvas diskusijas uzsākšanu Baltkrievijas sabiedrībā par valstī nepieciešamajām reformām un izpratni par ES; tā kā ES tomēr ir jāpārliecinās, ka tās līdzekļi netiek izmantoti, lai apspiestu pilsoniskās sabiedrības organizācijas, cilvēktiesību aizstāvjus, neatkarīgos žurnālistus un opozīcijas līderus;

E.  tā kā Baltkrievijā kopš 1994. gada nav notikušas brīvas un godīgas vēlēšanas saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem atbilstošām vēlēšanu tiesību normām un tā kā spēkā esošās tiesību normas piešķir milzīgas priekšrocības tagadējam valsts prezidentam; tā kā EDSO un Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību birojs (ODIHR) visā Baltkrievijā ir izvietojis ilgtermiņa velēšanu novērošanas misiju un koordinēs īstermiņa novērotāju darbu;

F.  tā kā 2015. gada 2. aprīlī valsts prezidents Lukašenko parakstīja dekrētu Nr. 3 "Par sociālās atkarības novēršanu”, kas paredz bezdarbnieku piespiedu darbu, piedraudot ar īpašas nodevas maksāšanu valsts budžetā vai administratīvo atbildību naudas soda vai administratīvā aresta veidā;

G.  tā kā 2015. gada 1. janvārī tika pieņemts jauns likums par visa veida plašsaziņas līdzekļiem; tā kā šis likums ļauj valdībai slēgt jebkādus plašsaziņas līdzekļus, tostarp tiešsaistes plašsaziņas līdzekļus, ja tie publicē 'nepiemērotu" saturu;

H.  tā kā Baltkrievijas varas iestādes beidzot ir atbrīvojušas visus sešus politieslodzītos, tostarp bijušos valsts prezidenta amata kandidātus, pēc gadiem ilgas to eksistences noliegšanas;

I.  tā kā 2015. gada 13. jūlijā un 31. jūlijā Padome pārskatīja pret Baltkrieviju noteiktos ierobežojošos pasākumus un grozīja vīzu izsniegšanas aizliegumu un aktīvu iesaldēšanas sarakstu, izslēdzot no tā dažas amatpersonas un uzņēmumus; tā kā patlaban ieceļošanas aizliegums attiecas uz 175 fiziskām personām, tostarp arī Aleksandru Lukašenko, un visām minētajām personām, kā arī 18 ekonomikas struktūrām tiek piemērota aktīvu iesaldēšana ES; tā kā tuvākajos mēnešos ir gaidāms Eiropas Savienības ierobežojošo pasākumu izvērtējums, ņemot vērā jaunākās norises un visus pārējos faktorus, uz kuriem pamatojoties, šie ierobežojošie pasākumi tika pieņemti;

J.  tā kā 2015. gada 28. jūlijā Briselē norisinājās Baltkrievijas un ES dialogs cilvēktiesību jomā, koncentrējoties uz jautājumu loku, kas ietver nacionālas cilvēktiesību institūcijas izveidi, vārda, pulcēšanās un biedrošanās brīvību, nāvessodu, cīņu pret necilvēcisku un degradējošu izturēšanos, kā arī bērnu tiesības;

K.  tā kā Ukrainai bija konstruktīva loma nolīguma veicināšanā par uguns pārtraukšanu Ukrainā;

L.  tā kā konflikts Ukrainā ir padziļinājis bailes Baltkrievijas sabiedrībā par starptautiskās situācijas destabilizāciju varas maiņas rezultātā,

M.  tā kā Baltkrievija ir vienīgā valsts Eiropā, kas joprojām piemēro nāvessodu,

1.  joprojām ir ļoti nobažījies par situāciju Baltkrievijā cilvēktiesību un pamatbrīvību jomā, kā arī par nopietnajiem trūkumiem, kurus konstatējuši neatkarīgi starptautiskie novērotāji iepriekšējo vēlēšanu gaitā, un par opozīcijas līderu aktīvo vajāšanu pēc vēlēšanām;

2.  atzinīgi vērtē neseno atlikušo politieslodzīto atbrīvošanu; aicina Baltkrievijas valdību reabilitēt atbrīvotos politieslodzītos un pilnībā atjaunot viņu pilsoniskās un politiskās tiesības; uzsver, ka tas varētu būt pirmais solis, lai uzlabotu attiecības starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju; tomēr uzsver, ka līdzīgi pasākumi pagātnē drīzāk bija simboliski žesti un neveicināja situācijas uzlabošanos Baltkrievijas sabiedrībā, kā arī neuzlaboja attiecības ar ES;

3.  aicina Baltkrieviju īstenot gaidāmās valsts prezidenta vēlēšanas saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem, nodrošinot opozīcijai neierobežotu piekļuvi visiem valdības kontrolētajiem plašsaziņas līdzekļiem un ļaujot tai piedalīties vēlēšanās uz vienlīdzīgiem noteikumiem, jo īpaši veidojot neatkarīgas velēšanu komisijas un atļaujot tajās adekvātu pārstāvību visos līmeņos un pārredzamu balsu skaitīšanu;

4.  sagaida, ka varas iestādes izbeigs neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu vajāšanu politisku iemeslu dēļ; mudina izbeigt administratīvas vajāšanas un patvaļīgas Administratīvā kodeksa 22. panta 9. punkta 2. apakšpunkta izmantošanas praksi pret neatkarīgajiem žurnālistiem par sadarbību ar ārvalstu plašsaziņas līdzekļiem bez akreditācijas, jo šāda prakse ierobežo tiesības uz vārda brīvību un informācijas izplatīšanu;

5.  pauž bažas par jauniešu aktīvistu Maksim Piakarski, Vadzim Zharomski un Viachaslau Kasinerau neseno aizturēšanu un pret viņiem vērsto kriminālvajāšanu uz aizdomu pamata par ”ļaunprātīgu huligānismu”, kas ir nesamērīgi, un stingri nosoda vardarbību, ko viņi pārcietuši;

6.  atgādina, ka kopš 2010. gada Baltkrievijā ar nāvi sodīti desmit cilvēki, bet trīs reizes nāvessods izpildīts tikai 2014. gadā vien, un pēdējais nāvessods izpildīts 2015. gada 18. martā; šajā sakarībā mudina Baltkrieviju, kas ir vienīgā valsts Eiropā, kura joprojām piemēro nāvessodu, ieviest vispārēju moratoriju nāvessoda izpildei kā pirmo soli pilnīgai tā atcelšanai;

7.  aicina Baltkrievijas valdību ievērot ANO Komitejas par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām ieteikumus atcelt valstī piespiedu darba elementus;

8.  vērš uzmanību uz mazākumtautību un to kultūras organizāciju situāciju valstī, jo šo organizāciju līderi reizēm tiek aizstāti ar personām, kurām varas iestādes dod priekšroku, tādējādi pārkāpjot vienu no cilvēku pamatbrīvībām, proti, biedrošanās brīvību;

9.  aicina Baltkrievijas varas iestādes visos gadījumos nodrošināt, ka tiek respektēti demokrātijas principi, cilvēktiesības un pamatbrīvības saskaņā ar Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un starptautiskajiem un reģionālajiem cilvēktiesību instrumentiem, ko Baltkrievija ir ratificējusi;

10.  norāda uz to, ka 2015. gada 3. septembrī Briselē starp ES un Baltkrieviju notikušas sešas apspriešanu kārtas par modernizācijas jautājumiem, kad delegācijas diskutēja sadarbības iespējas nozīmīgās jomās, pamatojoties uz vienošanām, kas panāktas 2014. un 2015. gadā; mudina EĀDD un Padomi nodrošināt, ka jebkāda valsts iestāžu piedalīšanās dialogā par modernizāciju, kuras mērķis ir attīstīt konkurētspējīgu ekonomiku un veicināt demokrātiskas reformas, kā arī plurālistisku sabiedrību un tiesiskumu, notiek kopā un līdztiesīgi ar demokrātisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību, pilnībā respektējot demokrātijas principus;

11.  atbalsta Komisiju tās "kritiskās iesaistes" politikas īstenošanā ar Baltkrievijas varas iestādēm un pauž gatavību veicināt šīs politikas īstenošanu, izmantojot arī Parlamenta delegāciju attiecībām ar Baltkrieviju; tomēr atgādina, ka ES jāsaglabā modrība attiecībā uz to, kādiem nolūkiem tiek piešķirti tās līdzekļi, un tai jānodrošina, ka ar tiem neveicina opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības situācijas pasliktināšanos;

12.  atgādina par savu aicinājumu Komisijai, izmantojot visus finansiālos un politiskos līdzekļus, atbalstīt Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības, neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu un nevalstisko organizāciju pūles Baltkrievijā, lai veicinātu Baltkrievijas tautas centienus;

13.  atzinīgi vērtē panākto progresu nozaru sadarbībā ar Baltkrieviju, cita starpā tādās jomās kā augstākā izglītība, profesionālā apmācība, digitālais tirgus, enerģētikas nozare, pārtikas nekaitīgums un kultūra;

14.  norāda, ka 2014. gada janvārī tika sāktas sarunas par vīzu režīma atvieglošanu ar mērķi uzlabot cilvēku savstarpējos kontaktus un iedrošināt pilsonisko sabiedrību; uzsver, ka nepieciešams paātrināt progresu šajā sakarībā;

15.  atzīst, ka palielinājusies baltkrievu valodas izmantošana sabiedriskajā dzīvē; pieņem zināšanai Baltkrievijas Izglītības ministrijas plānus veicināt baltkrievu valodas lietošanu izglītībā, kā arī to, ka Konstitucionālā tiesa publicē tiesību aktus gan krievu, gan baltkrievu valodā;

16.  aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu un Komisiju rast jaunus veidus, kā atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas Baltkrievijā; šajā sakarībā uzsver, ka nepieciešams atbalstīt visus neatkarīgos informācijas avotus Baltkrievijas sabiedrībā, tostarp plašsaziņas līdzekļus, kas raida baltkrievu valodā no ārzemēm;

17.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP), Eiropas Ārējās darbības dienestam, Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika