Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2834(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0866/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/09/2015 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0319

Texte adoptate
PDF 257kWORD 83k
Joi, 10 septembrie 2015 - Strasbourg
Situația din Belarus
P8_TA(2015)0319RC-B8-0866/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 10 septembrie 2015 referitoare la situația din Belarus (2015/2834(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile și recomandările sale anterioare referitoare la Belarus,

–  având în vedere Summitul Parteneriatului estic organizat la Riga în mai 2015 și declarația elaborată cu ocazia acestui summit,

–  având în vedere dialogul dintre Uniunea Europeană și Belarus privind drepturile omului, care a avut loc la 28 iulie 2015,

–  având în vedere eliberarea a șase deținuți politici de către autoritățile din Belarus la 22 august 2015 și, ca urmare a acestui fapt, declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant, Federica Mogherini, și a comisarului pentru politica europeană de vecinătate și negocierile privind extinderea, Johannes Hahn, referitoare la eliberarea deținuților politici din Belarus la 22 august 2015;

–  având în vedere viitoarele alegeri prezidențiale din Belarus, planificate a se desfășura la 11 octombrie 2015,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în pofida intensificării contactelor dintre Belarus, UE și SUA, în Belarus continuă să existe încălcări ale drepturilor omului, inclusiv cazuri de intimidare a apărătorilor drepturilor omului, de razii ale poliției asupra organizațiilor de promovare a drepturilor omului și de confiscare a echipamentelor acestora, precum și de îndepărtare forțată a activiștilor din Belarus, astfel cum se confirmă în raportul Raportorului Special al ONU referitor la situația drepturilor omului din Belarus;

B.  întrucât, la 18 și 19 iunie 2015, a avut loc la Minsk prima vizită oficială după 2002 a Delegației Parlamentului pentru relațiile cu Belarus; întrucât, în prezent, Parlamentul European nu întreține relații oficiale cu parlamentul din Belarus;

C.  întrucât o creștere semnificativă a libertății de exprimare și a libertății mass-mediei, respectarea drepturilor politice ale cetățenilor de rând și ale activiștilor din opoziție, precum și respectarea deplină a statului de drept și a drepturilor fundamentale reprezintă toate premise ale unor relații mai bune între UE și Belarus; întrucât Uniunea Europeană este în continuare hotărâtă să apere drepturile omului în Belarus, incluzând libertatea de exprimare și libertatea mass-mediei;

D.  întrucât s-au înregistrat progrese în cooperarea cu privire la anumite politici sectoriale, cum ar fi învățământul superior, formarea profesională, piața digitală, sectorul energetic, siguranța alimentară și cultura, fapt care a avut un impact pozitiv asupra inițierii unei dezbateri constructive în cadrul societății belaruse cu privire la reformele necesare în această țară și la măsurile de sensibilizare în legătură cu UE; întrucât, cu toate acestea, UE trebuie să se asigure că resursele sale nu sunt folosite pentru eliminarea organizațiilor societății civile, a apărătorilor drepturilor omului, a jurnaliștilor independenți și a liderilor opoziției;

E.  întrucât din 1994 în Belarus nu au mai avut loc alegeri libere și echitabile conform unei legislații electorale care să respecte standardele internaționale și întrucât legislația actuală îi asigură președintelui actual un avantaj enorm; întrucât OSCE/ODIHR a trimis o misiune pe termen lung pentru observarea alegerilor din Belarus și va coordona activitatea observatorilor prezenți pe termen scurt;

F.  întrucât Președintele Lukașenko a semnat, la 2 aprilie 2015, Decretul nr. 3 privind „prevenirea dependenței sociale”, care prevede încadrarea obligatorie în muncă a șomerilor, sub amenințarea plății unei taxe speciale la bugetul de stat sau a răspunderii administrative sub formă de amendă sau arest administrativ;

G.  întrucât la 1 ianuarie 2015 a fost introdusă o nouă lege care reglementează toate mijloacele de comunicare în masă; întrucât această lege permite guvernului să închidă orice canal de media, aparținând inclusiv mass-mediei online, în cazul în care acesta publică un conținut pe care îl consideră „inadecvat”;

H.  întrucât autoritățile din Belarus i-au eliberat, în sfârșit, pe toți cei șase deținuți politici, printre care se află și foști candidați la președinție, după ani de negare a existenței lor;

I.  întrucât, la 13 iulie și 31 iulie 2015, Consiliul a revizuit măsurile restrictive aplicate Belarusului și a modificat lista persoanelor care fac obiectul unei interdicții de a obține vize și al unor măsuri de înghețare a bunurilor, ștergând de pe această listă unele oficialități și întreprinderi; întrucât 175 de persoane, inclusiv Alexander Lukașenko, fac în prezent obiectul unei interdicții de intrare în UE, iar toate aceste persoane și 18 agenți economici fac obiectul unor măsuri de indisponibilizare a bunurilor lor aflate pe teritoriul UE; întrucât în următoarele luni va avea loc o evaluare a măsurilor restrictive aplicate de UE, iar în cadrul acestei evaluări se va ține seama de cele mai recente evoluții și de toți ceilalți factori pe baza cărora s-au adoptat măsurile restrictive în cauză;

J.  întrucât la 28 iulie 2015 UE și Republica Belarus au susținut la Bruxelles un dialog cu privire la drepturile omului, care s-a axat pe o serie de subiecte, inclusiv pe înființarea unei instituții naționale pentru drepturile omului, pe libertatea de exprimare, întrunire și asociere, pe pedeapsa cu moartea, pe combaterea torturii și a maltratării și pe drepturile copiilor;

K.  întrucât Belarus a jucat un rol constructiv în facilitarea unui acord cu privire la încetarea focului în Ucraina;

L.  întrucât conflictul din Ucraina a sporit temerile din societatea belarusă cu privire la o eventuală destabilizare a situației interne în urma unei schimbări a puterii;

M.  întrucât Belarus rămâne singura țară din Europa în care se mai aplică pedeapsa capitală,

1.  rămâne profund preocupat de situația drepturilor omului și a libertăților fundamentale din Belarus, precum și de deficiențele constatate în timpul alegerilor anterioare de către observatori internaționali independenți și de persecutarea activă a liderilor opoziției în urma alegerilor;

2.  salută eliberarea recentă a deținuților politici rămași; invită guvernul din Belarus să-i reabiliteze pe deținuții politici eliberați și să le restabilească pe deplin drepturile civile și politice; accentuează faptul că acest lucru ar putea reprezenta un prim pas potențial în direcția îmbunătățirii relațiilor dintre Uniunea Europeană și Belarus; subliniază totuși că astfel de demersuri întreprinse în trecut au reprezentat mai curând gesturi simbolice și nici nu au contribuit la îmbunătățirea situației societății din Belarus, nici nu au îmbunătățit relațiile cu UE;

3.  invită Belarus să organizeze viitoarele alegeri prezidențiale în conformitate cu standardele recunoscute internațional, să ofere opoziției acces neîngrădit la toate mijloacele de comunicare controlate de guvern și să îi permită să participe la alegeri de pe o poziție de egalitate, în special prin înființarea de comisii electorale independente și prin oferirea posibilității de a fi reprezentată adecvat în cadrul acestora, la toate nivelurile, și de numărare transparentă a voturilor;

4.  așteaptă din partea autorităților să înceteze hărțuirea presei independente din motive politice; solicită insistent să fie încetată practica urmăririi administrative și a utilizării arbitrare a articolului 22 alineatul (9) din partea a II-a a Codului Administrativ împotriva jurnaliștilor independenți, pe motivul colaborării acestora cu organe de presă străine fără acreditare, restricționând astfel dreptul la liberă exprimare și difuzarea informației;

5.  își exprimă preocuparea cu privire la recenta încarcerare și trimitere în judecată a tinerilor activiști Maksim Piakarski, Vadzim Jaromski și Viaceaslau Kasinerau, acuzați de „huliganism răuvoitor”, considerându-le disproporționate, și condamnă cu fermitate violențele la care au fost supuși aceștia;

6.  reamintește că în Belarus au fost executate, din 2010 și până în prezent, zece persoane, numai în 2014 având loc trei execuții și o nouă condamnare la moarte fiind pronunțată la 18 martie 2015; în acest context, îndeamnă Belarus, singura țară din Europa care încă mai aplică pedeapsa cu moartea, să se alăture unui moratoriu global asupra pedepsei cu moartea, ca un prim pas în direcția abolirii definitive a acesteia;

7.  invită guvernul Republicii Belarus să respecte recomandările Comitetului ONU pentru drepturile economice, sociale și culturale cu privire la abolirea elementelor de muncă forțată în această țară;

8.  atrage atenția asupra situației minorităților naționale din această țară și a organizațiilor culturale ale acestora, ai căror lideri au fost înlocuiți în unele cazuri de lideri susținuți de autoritățile statului, încălcându-se astfel una dintre libertățile fundamentale ale omului: libertatea de asociere;

9.  își repetă apelul către autoritățile belaruse de a asigura, în toate circumstanțele, respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în conformitate cu Declarația Universală a Drepturilor Omului și cu instrumentele internaționale și regionale din domeniul drepturilor omului ratificate de Belarus;

10.  ia act de organizarea la Bruxelles, la 3 septembrie 2015, a celei de a șasea runde de consultări dintre UE și Belarus cu privire la problemele modernizării, în cadrul căreia delegațiile au discutat perspectivele cooperării în domenii esențiale în baza acordurilor convenite în 2014 și 2015; îndeamnă SEAE și Consiliul să garanteze că orice participare a autorităților la dialogul privind modernizarea, împreună și pe baze egale cu opoziția democratică și societatea civilă, se desfășoară cu respectarea deplină a principiilor democratice, având ca obiectiv dezvoltarea unei economii durabile și competitive și încurajarea reformelor democratice, precum și promovarea unei societăți pluraliste și a statului de drept;

11.  sprijină politica Comisiei de „implicare cu menținerea unui punct de vedere criticˮ față de autoritățile din Belarus și își exprimă disponibilitatea de a contribui la aceasta, inclusiv prin intermediul Delegației pentru relațiile cu Belarus; reamintește totuși că UE trebuie să rămână atentă la scopurile pentru care sunt alocate resursele sale și să se asigure că acestea nu contribuie la înrăutățirea situației opoziției și a societății civile;

12.  își repetă apelul adresat Comisiei de a sprijini, prin mijloace financiare și politice, eforturile depuse de societatea civilă belarusă, de presa independentă și de organizațiile neguvernamentale din Belarus pentru a susține aspirațiile democratice ale poporului belarus;

13.  salută progresele constatate în cooperarea sectorială cu Belarusul în domenii precum învățământul superior, formarea profesională, piața digitală, sectorul energetic, siguranța alimentară și cultura, printre altele;

14.  ia act de inițierea, în ianuarie 2014, a negocierilor privind facilitarea obținerii vizelor, cu scopul de a îmbunătăți contactele interpersonale și de a încuraja societatea civilă; subliniază necesitatea de a accelera realizarea de progrese în această direcție;

15.  recunoaște utilizarea în măsură mai mare a limbii belaruse în viața publică; ia act de faptul că ministerul educației intenționează să încurajeze utilizarea limbii belaruse în educație, precum și publicarea de acte legislative de către Curtea Constituțională atât în limba rusă, cât și în limba belarusă;

16.  invită Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia Europeană să găsească noi modalități de a sprijini organizațiile societății civile din Belarus; subliniază în acest sens că este necesar să fie sprijinite toate sursele independente de informare a societății din Belarus, inclusiv difuzarea din străinătate de emisiuni în limba belarusă;

17.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Serviciului European de Acțiune Externă, Consiliului, Comisiei, precum și statelor membre.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate