Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0258(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0226/2015

Teksty złożone :

A8-0226/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 06/10/2015 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0325

Teksty przyjęte
PDF 319kWORD 61k
Wtorek, 6 października 2015 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Konwencja dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej MOP: współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych ***
P8_TA(2015)0325A8-0226/2015

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Protokołu z 2014 r. do Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy przymusowej lub obowiązkowej z 1930 r. w odniesieniu do art. 1–4 tego protokołu dotyczących kwestii współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (06731/2015 – C8-0078/2015 – 2014/0258(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (06731/2015),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 82 ust. 2 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0078/2015),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2 oraz art 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0226/2015),

1.  wyraża zgodę na projekt decyzji Rady;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności