Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0340(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0262/2015

Внесени текстове :

A8-0262/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/10/2015 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0329

Приети текстове
PDF 454kWORD 62k
Вторник, 6 октомври 2015 г. - Страсбург
Подлагане на 4,4'-DMAR и MT-45 на мерки за контрол *
P8_TA(2015)0329A8-0262/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 октомври 2015 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за подлагане на веществата 4-метил-5-(4-метилфенил)-4,5-дихидрооксазол-2-амин (4,4'-DMAR) и 1‑циклохексил-4-(1,2-дифенилетил)пиперазин (MT-45) на мерки за контрол (10009/2015 – C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (10009/2015),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0183/2015),

—  като взе предвид Решение 2005/387/ПВР на Съвета от 10 май 2005 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества(1), и по-специално член 8, параграф 3 от него,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8‑0262/2015),

1.  Одобрява проекта на Съвета;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 127, 20.5.2005 г., стр. 32.

Правна информация - Политика за поверителност