Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0340(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0262/2015

Teksty złożone :

A8-0262/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 06/10/2015 - 7.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0329

Teksty przyjęte
PDF 318kWORD 62k
Wtorek, 6 października 2015 r. - Strasburg
Poddanie 4,4'-DMAR i MT-45 środkom kontroli *
P8_TA(2015)0329A8-0262/2015

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 października 2015 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania 4-metylo-5-(4-metylofenylo)-4,5-dihydrooxazolo-2-aminy (4,4'-DMAR) i 1-cykloheksylo-4-(1,2-difenyletylo)-piperazyny (MT-45) środkom kontroli (10009/2015 – C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (10009/2015),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego Traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0183/2015),

–  uwzględniając decyzję Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych(1), w szczególności jej art. 8 ust. 3,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0262/2015),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1)Dz.U. L 127 z 20.5.2005, s.32.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności