Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2151(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0253/2015

Předložené texty :

A8-0253/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/10/2015 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0330

Přijaté texty
PDF 405kWORD 65k
Úterý, 6. října 2015 - Štrasburk
Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: katastrofy v Bulharsku a Řecku v roce 2015
P8_TA(2015)0330A8-0253/2015
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. října 2015 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (katastrofy v Bulharsku a Řecku v roce 2015) (COM(2015)0370 – C8-0198/2015 – 2015/2151(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0370 – C8-0198/2015),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na článek 11 této dohody,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0253/2015),

1.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí (EU) 2015/1872.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí