Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2151(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0253/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0253/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 06/10/2015 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0330

Hyväksytyt tekstit
PDF 240kWORD 63k
Tiistai 6. lokakuuta 2015 - Strasbourg
EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: katastrofit Bulgariassa ja Kreikassa vuonna 2015
P8_TA(2015)0330A8-0253/2015
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. lokakuuta 2015 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 11 kohdan mukaisesti (katastrofit Bulgariassa ja Kreikassa vuonna 2015) (COM(2015)0370 – C8‑0198/2015 – 2015/2151(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0370 – C8-0198/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(1),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 10 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 11 kohdan,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0253/2015),

1.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

2.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2015/1872.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö