Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0160(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0260/2015

Předložené texty :

A8-0260/2015

Rozpravy :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Hlasování :

PV 06/10/2015 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0332

Přijaté texty
PDF 406kWORD 65k
Úterý, 6. října 2015 - Štrasburk
Společná ustanovení o evropských strukturálních a investičních fondech: zvláštní opatření pro Řecko ***I
P8_TA(2015)0332A8-0260/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. října 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o zvláštní opatření pro Řecko (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0365),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0192/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na stanovisko Rozpočtového výboru k finanční slučitelnosti návrhu,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 16. září 2015 zavázal schválit tento postoj podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na dopis Výboru pro rybolov,

–  s ohledem na článek 59, čl. 50 odst. 1 a článek 41 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A8-0260/2015),

A.  vzhledem k tomu, že navrhované pozměňující nařízení je výjimečným opatřením, jehož cílem je poskytnout okamžitou podporu Řecku tím, že mu před koncem roku 2015 umožní přístup k finančním prostředkům Unie na politiku soudržnosti, které jsou ještě k dispozici z programového období 2007-2013, jakož i jejich využívání, a proto je přijetí tohoto nařízení naléhavé;

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení v níže uvedeném znění;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. října 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/..., kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde zvláštní opatření pro Řecko
P8_TC1-COD(2015)0160

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2015/1839.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí