Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/0160(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0260/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0260/2015

Debates :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Balsojumi :

PV 06/10/2015 - 7.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0332

Pieņemtie teksti
PDF 399kWORD 66k
Otrdiena, 2015. gada 6. oktobris - Strasbūra
Kopīgi noteikumi par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem - Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi ***I
P8_TA(2015)0332A8-0260/2015
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2015. gada 6. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Grieķijai paredzētajiem īpašajiem pasākumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0365),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 177. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0192/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas atzinumu par priekšlikuma finansiālo atbilstību,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2015. gada 16. septembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 50. panta 1. punktu un 41. pantu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0260/2015),

A.  tā kā ierosinātā grozošā regula ir ārkārtas pasākums, kas ir paredzēts, lai nekavējoties sniegtu atbalstu Grieķijai, ļaujot tai pirms 2015. gada beigām piekļūt no 2007.–2013. plānošanas perioda vēl pieejamajam kohēzijas politikai paredzētajam Savienības finansējumam un izmantot to, tādēļ šī regula ir steidzami jāpieņem,

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 6. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/..., ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz Grieķijai paredzētajiem īpašajiem pasākumiem
P8_TC1-COD(2015)0160

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2015/1839.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika