Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2208(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0273/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0273/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 06/10/2015 - 7.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0333

Pieņemtie teksti
PDF 438kWORD 91k
Otrdiena, 2015. gada 6. oktobris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Vācijas pieteikums EGF/2015/002 DE/Adam Opel
P8_TA(2015)0333A8-0273/2015
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2015. gada 6. oktobra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Vācijas pieteikums EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 – C8-0249/2015 – 2015/2208(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0342 – C8-0249/2015),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2) un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums), un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0273/2015),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālās pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globāla finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no piedāvāto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Vācija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2015/002 DE/Adam Opel, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar to, ka uzņēmumā Adam Opel AG, kas darbojas NACE 2. red. 29. nodaļas („Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana“)(4) nozarē, un vienā piegādes uzņēmumā ir atlaists 2881 darbinieks;

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Vācija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 6 958 623 apmērā;

2.  norāda, ka Vācijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2015. gada 26. februārī un ka Komisija pieteikuma novērtējuma sagatavošanu pabeidza 2015. gada 14. jūlijā un paziņoja par to Parlamentam 2015. gada 1. septembrī; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — mazāk nekā piecu mēnešu laikā;

3.  norāda, ka Rietumeiropā vieglo automobiļu pārdošanas apjomi ir ievērojami sarukuši un sasnieguši viszemāko līmeni, kāds reģistrēts pēdējo 20 gadu laikā(5), un uzsver, ka Eiropā pārdoto vieglo automobiļu skaits ir vismazākais kopš 1997. gada; secina, ka šie apstākļi ir tieši saistīti ar globālo finanšu un ekonomikas krīzi, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 546/2009(6); turklāt uzsver, ka īpaši smagi cietuši ir ražotāji, kuri ražo mazās un vidējās klases vieglos automobiļus vidējā cenu segmentā, un ka tādējādi Adam Opel AG kā vienu no lielākajiem šādu automobiļu ražotājiem krīze skāra īpaši smagi, savukārt ekonomiskās klases un premium vai luksusa klases transportlīdzekļu pārdošanu krīze tik lielā mērā neietekmēja;

4.  norāda, ka jaunu reģistrēto vieglo automobiļu skaits ES un EBTA dalībvalstīs 2007.–2013. gada laikposmā samazinājās par 25 % (pamatojoties uz Eiropas Autoražotāju asociācijas datiem, no vairāk nekā 16 miljoniem jaunu reģistrētu automobiļu līdz 12 miljoniem); šajā sakarībā uzsver, ka Opel/Vauxhall markas vieglo automobiļu tirdzniecības apjomi Eiropā ievērojami saruka, 2007.–2013. gada laikposmā samazinoties par 39 %;

5.  turklāt norāda, ka nelabvēlīgu situāciju Adam Opel AG radīja tā īpašnieks — uzņēmums General Motors, kurš ļāva Opel tirdzniecību veikt tikai Eiropā, tādējādi izslēdzot Opel no dalības jaunajos tirgos citos kontinentos; uzskata, ka Eiropas valstīm noteiktie taupības pasākumi veicināja Opel/Vauxhall tirdzniecības apjomu ievērojamo kritumu;

6.  norāda, ka atlaišanai būs būtiska negatīva ietekme uz Bohumas vietējo ekonomiku; atgādina, ka Bohuma ir lielpilsēta Rūras apgabalā, kas ir ļoti urbanizēts un rūpnieciski attīstīts apgabals Vācijas Ziemeļreinas-Vestfālenes federālajā zemē, kurā kopš 1960. gadiem tāpat kā citos reģionos, kur tradicionāli notika akmeņogļu ieguve un tērauda ražošana, ir vērojamas lielas strukturālas problēmas; uzsver, ka bezdarba līmenis Rūras apgabalā jau tagad ievērojami pārsniedz Vācijas vidējo rādītāju;

7.  atgādina, ka Bohuma jau saņēma atbalstu no EGF pēc tam, kad uzņēmums Nokia izbeidza mobilo tālruņu ražošanu, kā rezultātā tika zaudētas vairāk nekā 1300 darbvietas; norāda, ka koncerns Outokumpu 2015. gada beigās ir paredzējis pārtraukt nerūsējošā tērauda ražošanu Bohumā, kas vēl vairāk saasinās deindustrializācijas problēmu pilsētā un pasliktinās vietējās un reģionālās nodarbinātības situāciju;

8.  norāda, ka līdz šim par NACE 2. red. 29. nodaļu („Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana“) ir iesniegts 21 EGF pieteikums, no kuriem 11 balstīti uz tirdzniecības globalizāciju un 10 — uz globālo finanšu un ekonomikas krīzi; šajā sakarībā atgādina par EGF pieteikumu EGF/2010/031/General Motors Belgium, kas tika iesniegts saistībā ar to, ka Opel slēdza tā ražotni Antverpenē, Beļģijā;

9.  atzinīgi vērtē to, ka Vācijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2015. gada 1. janvāra, kas ir labu laiku pirms tika pieņemts lēmums un pat iesniegts pieteikums par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņoto pasākumu kopumam;

10.  norāda, ka atlaistie darbinieki var izmantot dažādus pasākumus, kuru mērķis ir no jauna iekļaut viņus darba tirgū; uzskata, ka aplēstais dalībnieku skaits konsultācijās par saimnieciskās darbības sākšanu ir zems, proti, tiek lēsts, ka būs tikai 25 saņēmēji;

11.  atzinīgi vērtē to, ka šā pieteikuma pārvaldību un kontroli veiks tās pašas struktūras, kas pārvalda Eiropas Sociālo fondu Nodarbinātības un sociālo lietu federālajā ministrijā un kuras pārvaldīja arī iepriekšējos EGF ieguldījumus;

12.  norāda, ka Vācija plāno īstenot šādus pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums: profesionālās apmācības pasākumi (Qualifizierungen), profesionālā orientācija (Berufsorientierung), līdzinieku grupas / darbsemināri, konsultācijas par saimnieciskās darbības sākšanu (Existenzgründerberatung), darba meklēšana (Stellenakquise) / darba gadatirgi (Jobmessen), papildu darbaudzināšana un konsultāciju pakalpojumi (Nachbetreuung und - beratung) un mācību pabalsts (Transferkurzarbeitergeld);

13.  norāda, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, pēc apspriešanās ar sociālajiem partneriem izveidojot pārejas uzņēmumus;

14.  norāda, ka maksimāli atļautos 35 % no visām izmaksām iestādes plāno izmantot saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam — pabalstiem un stimuliem, piešķirot apmācības pabalstus (Transferkurzarbeitergeld) 60 % vai 67 % apmērā no darbinieka iepriekšējā neto atalgojuma (atkarībā no saņēmēja ģimenes situācijas);

15.  uzsver, ka ar apmācības pabalstiem piešķirto finansējumu (šajā gadījumā Transferkurzarbeitergeld) nedrīkst aizstāt dalībvalstu vai bijušā darba devēja tiesisko pienākumu; aicina gan Komisiju, gan dalībvalsti sniegt skaidru un saskaņotu informāciju, lai precizētu, cik lielā mērā Transferkurzarbeitergeld ir tiesisks pienākums, tiklīdz ir izveidots Transfergesellschaft; prasa ievērot konsekvenci gan attiecībā uz finansēšanu, gan informācijas sniegšanu Parlamentam; tādēļ sagaida, ka Komisija sniegs rūpīgu un saskaņotu analīzi un sīku informāciju par elementiem, kas nav dalībvalstu tiesisko pienākumu jomā; atkārtoti pauž savu nostāju attiecībā uz to, ka EGF finansējums būtu jāizmanto Transferkurzarbeitergeld, lai dotu iespēju pārejas uzņēmumam palīdzēt darba ņēmējiem vairāk nekā parastos apstākļos, sniedzot individualizētākus un padziļinātākus pasākumus, nekā tas būtu iespējams bez EGF atbalsta; uzsver, ka Parlaments turpinās uzraudzīt to, lai EGF netiktu izmantots dalībvalsts vai uzņēmuma pienākumu aizstāšanai;

16.  aicina Komisiju ieviest konsekventu pieeju attiecībā uz pieteikumiem, kas ietver pasākumu Transferkurzarbeitergeld, konsekventi nosakot to katrā pieteikumā un rūpīgi pārbaudot un nodrošinot apliecinājumu tam, ka par konkrēto pasākumu tiešām var saņemt EGF finansējumu, kā paredzēts EGF regulas 7. pantā, un ka tas nekādā veidā neaizstāj pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus, un finansējuma dublēšanās risks ir izslēgts;

17.  norāda, ka sociālie partneri vienojās par trīs pārejas uzņēmumu izveidi, lai īstenotu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, un tas atbilst Vācijā īstenotajai praksei; atzinīgi vērtē to, ka arī piegādes uzņēmumā (Johnson Controls Objekt Bochum GmbHCo. KG) atlaistie darbinieki varēs piedalīties pārejas uzņēmumu īstenotajos pasākumos;

18.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

19.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

20.  norāda, ka informācija, kas sniegta par to individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver ziņas arī par to, kā tie papildina struktūrfondu finansētās darbības; uzsver — Vācijas iestādes apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

21.  atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka jaunais grafiks nozīmē, ka visam būs jānotiek ātrāk, un tas var ietekmēt to, cik efektīvi tiks sniegti norādījumi par pieprasījumu sagatavošanu;

22.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

23.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

24.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).
(5) Eiropas Autoražotāju asociācija (ACEA), The Automobile Industry Pocket Guide (autobūves nozares kabatformāta ceļvedis) 2014-2015, no 57. lpp.
(6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Regula (EK) Nr. 546/2009, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi (OV L 167, 29.6.2009., 26. lpp.).


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Vācijas pieteikums EGF/2015/002 DE/Adam Opel)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2015/1871.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika