Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2212(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0274/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0274/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 06/10/2015 - 7.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0335

Elfogadott szövegek
PDF 347kWORD 86k
2015. október 6., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – „EGF/2015/004 IT/Alitalia” referenciaszámú kérelem –Olaszország
P8_TA(2015)0335A8-0274/2015
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2015. október 6-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2015/004 IT/Alitalia” referenciaszámú kérelme) (COM(2015)0397 – C8-0252/2015 – 2015/2212(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0397 – C8‑0252/2015),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0274/2015),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi a Parlament és a Tanács között elért megállapodást, amely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60 %-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, a Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják a saját vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel Olaszország EGF/2015/004 IT/Alitalia” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt a NUTS(4)  2. szintű Lazio régióban a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 51. gazdasági ágazatban („Légi fuvarozás”)(5) működő Gruppo Alitalia csoporttól történt 1 249 elbocsátás nyomán, és mivel várhatóan 184 elbocsátott munkavállaló vesz részt az intézkedésekben;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Olaszország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 1 414 848 eurós pénzügyi hozzájárulásra;

2.  utal arra, hogy az olasz hatóságok 2015. március 24-én nyújtották be az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2015. augusztus 7-én fejezte be, majd erről 2015. szeptember 1-jén értesítette a Parlamentet; üdvözli, hogy az értékelési időszak gyorsan – kevesebb mint öt hónap alatt – lezajlott;

3.  tudomásul veszi, hogy a nemzetközi légi fuvarozás piaca komoly gazdasági tagolódás áldozata lett, különösen az Unió piaci részesedése csökkent, illetve a Perzsa-öböl országai és Törökország légi szállítási vállalatai által fuvarozott utasok száma nőtt az európai vállalatok, mint például az Alitalia hátrányára;

4.  emlékeztet arra, hogy – noha Lazio régióban a foglalkoztatást az országos szintnél kevésbé sújtották a pénzügyi és gazdasági válság hatásai –, a munkanélküliség minden további növekedése nyomást gyakorol a CIG(6) védelmi rendszerére;

5.  tudomásul veszi, hogy mostanáig a NACE Rev. 2. rendszer szerinti gazdasági ágazatok közül az 51. ágazat („Légi fuvarozás”) már folyamodott egy alkalommal(7) EGAA-támogatásért, és az a kérelem ugyancsak a kereskedelmi globalizáción alapult;

6.  üdvözli, hogy az olasz hatóságok javaslataikban az aktív munkakereséshez és a képzéshez nyújtott támogatásokra összpontosítottak, ideértve azt az újrafoglalkoztatási programot, amely az 50 év fölötti elbocsátott munkavállalókat célozza meg;

7.  üdvözli azt a tényt, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében az olasz hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2015. április 1-jén, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat előtt megkezdték;

8.  megjegyzi, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkének (4) bekezdése szerinti intézkedések – az előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint az ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységek – az összes költség viszonylag magas hányadát (3,99 %-át) teszik ki;

9.  sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az 1 249 támogatható kedvezményezettből csupán 184-et (azaz 14,7 %-ot) céloznak meg a javasolt intézkedések, ami az elbocsátott munkavállalók összlétszámához képest nagyon alacsony arányt képvisel;

10.  értékeli, hogy mind a 184 megcélzott kedvezményezett várhatóan igénybe veheti a személyre szabott szolgáltatásokat;

11.  tudomásul veszi, hogy Olaszország a támogatás tárgyát képező elbocsátott munkavállalók részére ötféle intézkedést tervez: i. felvétel és képességfelmérés, ii. aktív munkahely-keresési segítség, iii. szakképzés, iv. a mobilitási költségek megtérítése, illetve v. foglalkoztatási jutalék az 50 év felettiek esetében;

12.  rámutat, hogy a juttatások és ösztönzők a mobilitási költségekre és a foglalkoztatási jutalékra korlátozódnak, és az EGAA-rendeletnek megfelelően a személyre szabott szolgáltatások koordinált csomagjának 35 %-át kitevő maximális megengedett összeg alatt maradnak;

13.  üdvözli az 50 évesnél idősebb munkavállalók számára előirányzott foglalkoztatási jutalékot; úgy véli, hogy a juttatások bontásának eredményeképpen az érintett munkavállalókat jobb feltételek mellett fogják foglalkoztatni;

14.  megállapítja, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja a szociális partnerekkel, az álláskeresésben támogatást nyújtó akkreditált közvetítőkkel és a munkavállalókkal egyeztetve készült el;

15.  üdvözli, hogy az aktív álláskereséshez támogatást nyújtó akkreditált ügynökségek az elért eredmények alapján részesülnek fizetésben;

16.  emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban az EGAA által támogatott, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

17.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

18.  megállapítja, hogy az EGAA-ból finanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjával kapcsolatos tájékoztatás információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; hangsúlyozza, hogy az olasz hatóságok megerősítik, hogy a támogatásra jogosult intézkedések más uniós pénzügyi eszközökből nem részesülnek támogatásban; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését, és hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

19.  nagyra értékeli a Parlament támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérelme nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást; tudomásul veszi az új ütemezés miatti szoros határidőket és az ügyre vonatkozó utasításokra gyakorolt esetleges hatást;

20.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

21.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

22.  utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) A Bizottság 1046/2012/EU rendelete (2012. november 8.) az új regionális bontásra vonatkozó idősorok továbbítása tekintetében a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 310., 2012.11.9., 34. o.).
(5) Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).
(6)A Cassa Integrazione Guadagno (CIG, Jövedelemintegrálási Pénztár) részesedési rendszert azért hozták létre, hogy a munkába állásban akadályozott munkavállalók számára egy bizonyos szintű jövedelmet garantáljon. A CIG-ből történő kifizetésre akkor kerül sor, ha szerkezetátalakítás, a vállalat átszervezése, társasági válság és csődeljárás miatt (ami helyi szinten súlyos következményekkel jár a munkaerőpiacra nézve) a termelési tevékenységek csökkennek vagy megszűnnek. A CIG olyan eszköz, amelynek köszönhetően a vállalatoknak nem kell elbocsátaniuk az ideiglenesen fölöslegessé vált munkavállalóikat, amíg arra várnak, hogy a rendes termelési tevékenység a régi kerékvágásba visszalendüljön. Ugyanakkor a CIG gyakran a mobilità (mobilitás) előzménye.
(7)EGF/2013/014/FR Air France (COM(2014)0701).


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Olaszország „EGF/2015/004 IT/Alitalia” referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, (EU) 2015/1870 határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat