Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0118(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0254/2015

Внесени текстове :

A8-0254/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/10/2015 - 10.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0337

Приети текстове
PDF 454kWORD 63k
Сряда, 7 октомври 2015 г. - Страсбург
Протокол към Евро-средиземноморското споразумение относно общите принципи на участие на Тунис в програми на Съюза ***
P8_TA(2015)0337A8-0254/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2015 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Тунис за общите принципи на участие на Република Тунис в програми на Съюза (16160/2014 – C8-0080/2015 – 2014/0118(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (16160/2014),

—  като взе предвид проекта на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Тунис за общите принципи на участие на Република Тунис в програми на Съюза (16159/2014),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 212, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C8‑0080/2015),

—  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8‑0254/2015),

1.  Дава своето одобрение за сключването на протокола;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Тунис.

Правна информация - Политика за поверителност