Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0118(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0254/2015

Teksty złożone :

A8-0254/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 07/10/2015 - 10.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0337

Teksty przyjęte
PDF 315kWORD 61k
Środa, 7 października 2015 r. - Strasburg
Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego w sprawie ogólnych zasad udziału Tunezji w programach unijnych ***
P8_TA(2015)0337A8-0254/2015

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2015 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Tunezyjską w sprawie zasad udziału Republiki Tunezyjskiej w programach unijnych (16160/2014 – C8-0080/2015 – 2014/0118(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (16160/2014),

–  uwzględniając projekt Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, dotyczącego umowy ramowej między Unią Europejską a Republiką Tunezyjską w sprawie zasad udziału Republiki Tunezyjskiej w programach unijnych (16159/2014),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 212, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0080/2015),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapity pierwszy i trzeci oraz ust. 2 i art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0254/2015),

1.  wyraża zgodę na zawarcie Protokołu,

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Tunezyjskiej.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności