Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0118(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0254/2015

Ingivna texter :

A8-0254/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/10/2015 - 10.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0337

Antagna texter
PDF 237kWORD 291k
Onsdagen den 7 oktober 2015 - Strasbourg
Protokoll till Europa–Medelhavsavtalet avseende allmänna principer för Tunisiens deltagande i unionens program ***
P8_TA(2015)0337A8-0254/2015

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 oktober 2015 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Tunisien om de allmänna principerna för Republiken Tunisiens deltagande i unionens program (16160/2014 – C8-0080/2015 – 2014/0118(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (16160/2014),

–  med beaktande av utkastet till protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Tunisien om de allmänna principerna för Republiken Tunisiens deltagande i unionens program (16159/2014),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 212 samt artikel 218.6 andra stycket led a och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0080/2015),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena, artikel 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0254/2015).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Tunisien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy