Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0403(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0140/2015

Texte depuse :

A8-0140/2015

Dezbateri :

PV 06/10/2015 - 14
CRE 06/10/2015 - 14

Voturi :

PV 07/10/2015 - 10.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0338

Texte adoptate
PDF 325kWORD 77k
Miercuri, 7 octombrie 2015 - Strasbourg
Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă și procedura europeană de somație de plată ***I
P8_TA(2015)0338A8-0140/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 7 octombrie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă și a Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)0794),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 81 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora a fost prezentată propunerea de către Comisie (C7-0414/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 martie 2014(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 29 iunie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0140/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 226, 16.7.2014, p. 43.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 octombrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă și a Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată
P8_TC1-COD(2013)0403

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2015/2421.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate