Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0442(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0160/2015

Předložené texty :

A8-0160/2015

Rozpravy :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Hlasování :

PV 07/10/2015 - 10.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0339

Přijaté texty
PDF 400kWORD 73k
Středa, 7. října 2015 - Štrasburk
Omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ***I
P8_TA(2015)0339A8-0160/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. října 2015 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení (COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0919),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0003/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. července 2014(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 7. října 2014(2),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 30. června 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0160/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 451, 16.12.2014, s. 134.
(2) Úř. věst. C 415, 20.11.2014, s. 23.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. října 2015 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení
P8_TC1-COD(2013)0442

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2015/2193.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí