Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0442(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0160/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0160/2015

Keskustelut :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Äänestykset :

PV 07/10/2015 - 10.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0339

Hyväksytyt tekstit
PDF 233kWORD 69k
Keskiviikko 7. lokakuuta 2015 - Strasbourg
Tiettyjen ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittaminen ***I
P8_TA(2015)0339A8-0160/2015
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. lokakuuta 2015 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta (COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0919),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0003/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 10. heinäkuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 7. lokakuuta 2014 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 30. kesäkuuta 2015 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A8-0160/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 451, 16.12.2014, s. 134.
(2)EUVL C 415, 20.11.2014, s. 23.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. lokakuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/... antamiseksi tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta
P8_TC1-COD(2013)0442

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä (EU) 2015/2193.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö