Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0442(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0160/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0160/2015

Viták :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Szavazatok :

PV 07/10/2015 - 10.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0339

Elfogadott szövegek
PDF 250kWORD 75k
2015. október 7., Szerda - Strasbourg
Egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozása ***I
P8_TA(2015)0339A8-0160/2015
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2015. október 7-i jogalkotási állásfoglalása a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0919),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0003/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. július 10-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága 2014. október 7-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2015. június 30-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A8-0160/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 451., 2014.12.16., 134. o.
(2) HL C 415., 2014.11.20., 23. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2015. október 7-én került elfogadásra a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló (EU) 2015/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2013)0442

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2015/2193 irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat