Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0442(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0160/2015

Texte depuse :

A8-0160/2015

Dezbateri :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Voturi :

PV 07/10/2015 - 10.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0339

Texte adoptate
PDF 326kWORD 75k
Miercuri, 7 octombrie 2015 - Strasbourg
Limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere ***I
P8_TA(2015)0339A8-0160/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 7 octombrie 2015 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere (COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0919),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0003/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 iulie 2014(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 octombrie 2014(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 30 iunie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0160/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 451, 16.12.2014, p. 134.
(2) JO C 415, 20.11.2014, p. 23.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 octombrie 2015 în vederea adoptării Directivei (UE) 2015/… a Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere
P8_TC1-COD(2013)0442

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2015/2193.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate