Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0442(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0160/2015

Predkladané texty :

A8-0160/2015

Rozpravy :

PV 06/10/2015 - 15
CRE 06/10/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 07/10/2015 - 10.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0339

Prijaté texty
PDF 330kWORD 73k
Streda, 7. októbra 2015 - Štrasburg
Obmedzenie emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia ***I
P8_TA(2015)0339A8-0160/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. októbra 2015 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení (COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0919),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0003/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. júla 2014(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. októbra 2014(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 30. júna 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0160/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 451, 16.12.2014, s. 134.
(2) Ú. v. EÚ C 415, 20.11.2014, s. 23.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. októbra 2015 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/... o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení
P8_TC1-COD(2013)0442

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2015/2193.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia