Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0096(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0042/2015

Předložené texty :

A8-0042/2015

Rozpravy :

PV 06/10/2015 - 16
CRE 06/10/2015 - 16

Hlasování :

PV 07/10/2015 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0340

Přijaté texty
PDF 414kWORD 66k
Středa, 7. října 2015 - Štrasburk
Kaseiny a kaseináty určené k lidské spotřebě ***I
P8_TA(2015)0340A8-0042/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. října 2015 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě a o zrušení směrnice Rady 83/417/EHS (COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0174),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0105/2014),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 4. června 2014(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 24. června 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0042/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst C 424, 26.11.2014, s. 72.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. října 2015 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě a o zrušení směrnice Rady 83/417/EHS
P8_TC1-COD(2014)0096

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2015/2203.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí