Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0096(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0042/2015

Texte depuse :

A8-0042/2015

Dezbateri :

PV 06/10/2015 - 16
CRE 06/10/2015 - 16

Voturi :

PV 07/10/2015 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0340

Texte adoptate
PDF 338kWORD 64k
Miercuri, 7 octombrie 2015 - Strasbourg
Cazeinele și cazeinații destinați consumului uman ***I
P8_TA(2015)0340A8-0042/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 7 octombrie 2015 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la cazeinele și cazeinații destinați consumului uman și de abrogare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului (COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0174),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0105/2014),

—  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 4 iunie 2014(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 24 iunie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0042/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 424, 26.11.2014, p. 72.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 octombrie 2015 în vederea adoptării Directivei (UE) 2015/… a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la cazeinele și cazeinații destinați consumului uman și de abrogare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului
P8_TC1-COD(2014)0096

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2015/2203.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate