Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0180(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0049/2015

Předložené texty :

A8-0049/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/10/2015 - 10.6
CRE 07/10/2015 - 10.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0341

Přijaté texty
PDF 402kWORD 106k
Středa, 7. října 2015 - Štrasburk Konečné znění
Finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie ***I
P8_TA(2015)0341A8-0049/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. října 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0358),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 322 Smlouvy o fungování Evropské unie a na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, v souladu s nimiž Komise předložila návrh Parlamentu (C8‑0029/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského účetního dvora č. 1/2015(1),

–  s ohledem na dopis evropského inspektora ochrany údajů ze dne 3. prosince 2014,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 30. června 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0049/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, Evropskému účetnímu dvoru a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 52, 12.2.2015, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 7. října 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/..., kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie
P8_TC1-COD(2014)0180

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU, Euratom) 2015/1929.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí