Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0180(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0049/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0049/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/10/2015 - 10.6
CRE 07/10/2015 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0341

Hyväksytyt tekstit
PDF 234kWORD 95k
Keskiviikko 7. lokakuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt ***I
P8_TA(2015)0341A8-0049/2015
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 7. lokakuuta 2015 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta (COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0358),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 322 artiklan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0029/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 1/2015(1),

–  ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 3. joulukuuta 2014 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 30. kesäkuuta 2015 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnot (A8-0049/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 52, 12.2.2015, s. 1.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 7. lokakuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2015/... antamiseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 muuttamisesta
P8_TC1-COD(2014)0180

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU, Euratom) 2015/1929.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö