Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0180(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0049/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0049/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 07/10/2015 - 10.6
CRE 07/10/2015 - 10.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0341

Elfogadott szövegek
PDF 249kWORD 103k
2015. október 7., Szerda - Strasbourg
Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályok ***I
P8_TA(2015)0341A8-0049/2015
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2015. október 7-i jogalkotási állásfoglalása az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0358),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 322. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta a javaslatát a Parlamentnek (C8–0029/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Számvevőszék 1/2015. sz. véleményére(1),

–  tekintettel az európai adatvédelmi biztos 2014. december 3-i levelére,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2015. június 30-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, valamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményére (A8-0049/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 52., 2015.2.12., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2015. október 7-én került elfogadásra az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló (EU, Euratom) 2015/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2014)0180

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU, Euratom) 2015/1929 rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat