Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0180(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0049/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0049/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 07/10/2015 - 10.6
CRE 07/10/2015 - 10.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0341

Pieņemtie teksti
PDF 391kWORD 105k
Trešdiena, 2015. gada 7. oktobris - Strasbūra
Savienības vispārējam budžetam piemērojamie finanšu noteikumi ***I
P8_TA(2015)0341A8-0049/2015
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2015. gada 7. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0358),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 322. pantu, kā arī Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8‑0029/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas atzinumu Nr. 1/2015(1)

–  ņemot vērā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2014. gada 3. decembra vēstuli,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2015. gada 30. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas un Budžeta kontroles komitejas atzinumus (A8-0049/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un Eiropas Revīzijas palātai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 52, 12.2.2015., 1. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 7. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2015/..., ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam
P8_TC1-COD(2014)0180

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2015/1929.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika