Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0180(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0049/2015

Texte depuse :

A8-0049/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/10/2015 - 10.6
CRE 07/10/2015 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0341

Texte adoptate
PDF 325kWORD 103k
Miercuri, 7 octombrie 2015 - Strasbourg Ediţie definitivă
Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii ***I
P8_TA(2015)0341A8-0049/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 7 octombrie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (COM(2014)0358 – C8-0029/2014 – 2014/0180(COD)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0358),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8‑0029/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Curții de Conturi Europene nr. 1/2015(1),

–  având în vedere scrisoarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 3 decembrie 2014,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 30 iunie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizele Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru control bugetar (A8-0049/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și Curții de Conturi Europene și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 52, 12.2.2015, p. 1.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 7 octombrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE, Euratom) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii
P8_TC1-COD(2014)0180

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE, Euratom) 2015/1929.)

Notă juridică - Politica de confidențialitate