Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2875(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1002/2015

Разисквания :

PV 08/10/2015 - 4.2
CRE 08/10/2015 - 4.2

Гласувания :

PV 08/10/2015 - 9.2

Приети текстове :

P8_TA(2015)0343

Приети текстове
PDF 481kWORD 90k
Четвъртък, 8 октомври 2015 г. - Страсбург
Положението в Тайланд
P8_TA(2015)0343RC-B8-1002/2015

Резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2015 г. относно положението в Тайланд (2015/2875(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предишните си резолюции относно Тайланд, по-специално резолюциите си от 20 май 2010 г.(1), 6 февруари 2014 г.(2) и 21 май 2015 г.(3),

—  като взе предвид изявлението на говорителя на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини от 2 април 2015 г. относно събитията в Тайланд,

—  като взе предвид изявленията, направени от Делегацията на ЕС в Тайланд в съгласие с ръководителите на мисията на ЕС в Тайланд на 14 ноември 2014 г., 30 юни 2015 г. и 24 септември 2015 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 23 юни 2014 г. относно Тайланд,

—  като взе предвид отговора на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Катрин Аштън от 15 май 2013 г. относно положението Анди Хол,

—  като взе предвид съобщението за пресата на специалния докладчик на ООН от 1 април 2015 г. относно насърчаването и защитата на свободата на изразяване,

—  като взе предвид общия периодичен преглед за Тайланд пред Съвета на ООН по правата на човека от 5 октомври 2011 г. и неговите препоръки,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Декларацията на ООН за правозащитниците от 1998 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) от 1966 г., по който Сирия е страна,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1984 г.,

—  като взе предвид Декларацията за правата на човека на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 20 май 2014 г. армията свали от власт правителството на Тайланд и наложи военно положение в национален мащаб, като разпусна принудително временно действащия Център за управление за мир и ред;

Б.  като има предвид, че военните сили са пристъпили към създаването на Национален съвет за мир и ред (НСМР), чийто ръководител, генерал Прают Чан-Оча ще упражнява всички правомощия и ще разполага с неограничена власт да издава заповеди и да въведе конституционна реформа;

В.  като има предвид, че основните конституционни органи, създадени от НСМР, се контролират от военен персонал, и като има предвид, че членовете на НСМР се ползват с пълен имунитет и не носят никаква отговорност за каквото и да било закононарушение, докато са назначени въз основа на членове 44 и 47 от временната конституция;

Г.  като има предвид, че на 29 август 2015 г. конституционната комисия приключи изготвянето на нова конституция, която беше отхвърлена от Националния съвет по реформата на 6 септември 2015 г.; като има предвид, че нова конституционна комисия трябва да изготви нов проект за конституция в срок от 180 дни, и като има предвид, че последното отхвърляне на проекта може да продължи военното управление на страната;

Д.  като има предвид, че водещите уебсайтове относно положението с политическите права и правата на човека в Тайланд бяха обвинени от НСМР в заплаха за националната сигурност съгласно член 44 от временната конституция, и като има предвид, че е наложена драстична цензура на телевизионните канали и обществените радиостанции, свързани с всички национални политически фракции;

Е.  като има предвид, че наскоро приетият закон за публичните събрания, който влезе в сила на 14 август 2015 г., сериозно ограничава свободата на събранията и налага тежки наказания в размер на до 10 години лишаване от свобода за такива деяния като причиняване на смущения в обществените услуги;

Ж.  като има предвид, че военен персонал е назначен като „служители за поддържане на мира и реда“, който произволно налага наказания на граждани, извършва разследвания и провежда обиски без съдебно нареждане;

З.  като има предвид, че участниците в мирни демонстрации редовно биват обвинявани в предизвикване на размирици и в нарушаване на закона, и като има предвид, че 14 активисти от Новото демократично движение (НДД) бяха арестувани;

И.  като има предвид, че в Тайланд продължава да се прилага смъртно наказание, и като има предвид, че новото законодателство разшири обстоятелствата, при които бива налагано то;

Й.  като има предвид, че след преврата се наблюдава вълна от лишавания от свобода съгласно закона за обида на кралска особа;

K.  като има предвид, че на Националната комисия по правата на човека (НКПЧ) беше отказан достъп до изтезавани или малтретирани лица, които са постоянно задържани без обвинение или съдебен процес по нареждане на военни съдилища;

Л.  като има предвид, че след преврата се наблюдава влошаване на сигурността на местните общности и на активисти в областта на правата върху земята;

M.  като има предвид, че Тайланд не е подписал Конвенцията за бежанците от 1951 г., нито Протокола към нея от 1967 г. и не разполага с официална национална рамка за предоставяне на убежище; като има предвид, че тайландските органи продължават да връщат бежанци и търсещи убежище лица в страните, в които те вероятно ще бъдат подложени на преследване;

Н.  като има предвид, че Тайланд е задължен от международните договори, по които е страна, да разследва и да осъществява подходящо наказателно преследване за случаи на изтезания, на смърт по време на лишаване от свобода и други предполагаеми сериозни нарушения на правата на човека;

O.  като има предвид, че наказателното дело за клевета срещу защитника на правата на работниците Анди Хол, гражданин на ЕС, беше прекратено, но като има предвид, че към него все още има повдигнати обвинения за компютърни престъпления и две граждански дела за клевета, които биха могли да доведат до присъда от седем години лишаване от свобода и глоба в размер на милиони долари, за това, че е участвал в изготвянето на доклад на Finnwatch, в който се твърди, че тайландски търговец на едро на ананаси извършва нарушения на трудовите права, въпреки факта, че нарушенията на правата на работниците, извършени от дружеството, бяха потвърдени от тайландското Министерство на труда и от служител на дружеството по време на предишни заседания на съда; като има предвид, че делото му ще се гледа на 19 октомври 2015 г.;

П.  като има предвид, че макар Тайланд да е ратифицирал Конвенция № 29 на Международната организация на труда, работниците мигранти се ползват със слаба защита; като има предвид, че трафикът на работници е основен проблем; като има предвид, че положението в сектора на рибарството е особено тревожно;

Р.  като има предвид, че ЕС замрази намиращите са на ранен етап преговори с Тайланд за двустранно споразумение за свободна търговия (ССТ), които започнаха през 2013 г., и като има предвид, че Съюзът отказва да подпише Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС), финализирано през ноември 2013 г., докато бъде установено едно демократично правителство; като има предвид, че ЕС е третият по големина търговски партньор на Тайланд;

1.  Приветства твърдия ангажимент на ЕС към тайландския народ, с който ЕС има силни и дълготрайни политически, икономически и културни връзки; подчертава, че ЕС, като приятел и партньор на Тайланд, многократно призовава за възстановяване на демократичния процес;

2.  Изразява обаче дълбока загриженост за влошаващото се положение с правата на човека в Тайланд след незаконния преврат от май 2014 г.;

3.  Настоятелно призовава тайландските органи да отменят репресивните ограничения на правото на свобода и мирното упражняване на други права на човека, по-специално правата, свързани с мирно участие в политическа дейност;

4.  Призовава тайландските органи да отменят присъдите, да оттеглят обвиненията и да освободят лицата и медийните оператори, които са осъдени или обвинени за това, че са упражнявали мирно своите права на свобода на изразяване или свобода на събранията; призовава правителството незабавно да отмени член 44 от временната конституция и свързаните с него разпоредби, които служат на тайландските органи за основа за потъпкване на основните свободи и за безнаказано извършване на нарушения на правата на човека;

5.  Призовава тайландските органи да спомогнат за предотвратяване на заплахите за сигурността, които засягат населението като цяло, и да отговорят по-добре на тревогите на членовете на общностите и на активистите в областта на правата върху земята;

6.  Призовава тайландските органи да започнат възможно най-скоро прехвърляне на политическите правомощия от военните към гражданските органи; отбелязва ясния план за свободни и честни избори и призовава за спазване на сроковете;

7.  Насърчава прехвърлянето на всички съдебни правомощия спрямо цивилни лица от военните към гражданските съдилища, прекратяването на произволното задържане по силата на военното положение, и предприемането на мерки за ограничаване, а не за увеличаване на армейските правомощия за задържане на цивилни граждани;

8.  Насърчава органите да преразгледат закона за обида на кралска особа, за да се предотврати наказуемостта по неговата сила на мирното изразяване на политическо мнение, и да прекратят широкото използване на този закон по отношение на неотнасящи се към него въпроси;

9.  Отправя искане правото на сигурност, включително в областта на правата на човека, да бъде зачитано и защитавано и всички нарушения на правата на защитниците на правата на човека да бъдат разследвани бързо, ефективно и независимо;

10.  Отбелязва назначаването от тайландското правителство на нова комисия за изготвяне на конституция, която да изготви проект на нова конституция във възможно най-кратък срок; призовава за създаване на конституция, основана на демократични принципи като равенство, свобода, справедливо представителство, прозрачност, отчетност, права на човека, правова държава и обществен достъп до ресурси;

11.  Призовава тайландското правителство да спазва своята собствена конституция и международните си задължения във връзка с независимостта на съдебната власт, правото на свобода на изразяване на мнение, на сдружаване и на мирни събрания, както и политическия плурализъм, особено в контекста на нарастващата строгост на неговите закони срещу клеветата;

12.  Отбелязва мерките, предприети от тайландското правителство за постигане на съответствие с минималните стандарти за премахване на трафика на хора и за прекратяване на ендемичното съвременно робство във веригата на доставки на риболовната индустрия на страната; насърчава правителството спешно да приложи тези мерки и да увеличи усилията си в тази област;

13.  Призовава Тайланд да подпише и ратифицира Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и Протокола към нея от 1967 г.;

14.  Настоятелно призовава Тайланд да предприемат конкретни стъпки за премахване на смъртното наказание;

15.  Горещо приветства приемането на тайландския закон за равенство между половете, който означава по-приобщаващо бъдеще в рамките на законовото третиране в страната на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица (ЛГБТ);

16.  Приветства решението за прекратяване на наказателното дело за клевета срещу Анди Хол и неговото последващо освобождаване; призовава също така да бъдат оттеглени обвиненията за компютърни престъпления и наказателните дела за клевета, заведени срещу него в Наказателния съд на Южен Банкок, като се има предвид, че действията му като защитник на правата на човека са били насочени към разкриването на случаи на трафик на хора и подобряването на правното положение на работниците мигранти в Тайланд, с което да се признае неговото право да извършва научни изследвания и застъпничество без страх от репресивни мерки; изразява своята загриженост по отношение на гражданските дела за клевета, че делото срещу него може да не бъде напълно безпристрастно, тъй като има сведения за връзки на собственост между дружеството, завело делото, и тайландски политици от висок ранг; призовава делегацията на ЕС да продължи да следи внимателно неговото правно положение и да присъства на своя съдебен процес;

17.  Приветства оправдателна присъда от 1 септември 2015 г., произнесена от окръжен съд на Пукет по делото на журналистите Чутиме „Ой“ Сидасатиян и Алън Морисън;

18.  Настоятелно призовава международната общност, и по-специално ЕС, да вложат всичките си усилия в борбата с трафика на хора, робския труд и принудителната миграция, като се застъпват за международно сътрудничество в областта на мониторинга и предотвратяването на нарушения на правата на човека, свързани с трудовоправни въпроси;

19.  Насърчава ЕС и тайландското правителство да започнат конструктивен диалог по въпроси, отнасящи се до защитата на правата на човека и процесите на демократизация в Тайланд и в региона; отново изразява своята подкрепа за процеса на демократизация в Тайланд;

20.  Подкрепя Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) в поддържането на икономически и политически натиск с цел да се гарантира възстановяването на демократичното управление Тайланд; припомня на правителството на Тайланд в тази връзка, че не може да се очаква напредък по споразумението за свободна търговия и споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Тайланд, докато е на власт военна хунта;

21.  Приветства новата роля на Тайланд като страна — координатор за отношенията между ЕС и АСЕАН за периода 2015—2018 г.; изтъква взаимните ползи, които АСЕАН и ЕС печелят от своето сътрудничество;

22.  Призовава ЕСВД и делегацията на ЕС, както и делегациите на държавите членки, да използват всички съществуващи инструменти, за да се гарантира зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава в Тайланд, по-специално като продължат да наблюдават разследванията и съдебните изслушвания на лидери на опозицията;

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, на правителството и парламента на Тайланд, на парламентите и правителствата на държавите членки, на Върховния комисар на ООН по правата на човека и на правителствата на държавите — членки на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия.

(1) ОВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 152.
(2) Приети текстове, P7_TA(2014)0107.
(3) Приети текстове, P8_TA(2015)0211.

Правна информация - Политика за поверителност