Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2875(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-1002/2015

Viták :

PV 08/10/2015 - 4.2
CRE 08/10/2015 - 4.2

Szavazatok :

PV 08/10/2015 - 9.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0343

Elfogadott szövegek
PDF 270kWORD 85k
2015. október 8., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
A thaiföldi helyzet
P8_TA(2015)0343RC-B8-1002/2015

Az Európai Parlament 2015. október 8-i állásfoglalása a thaiföldi helyzetről (2015/2875(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Thaifölddel kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira, különösen a 2010. május 20-i(1), a 2014. február 6-i(2) és a 2015. május 21-i(3) állásfoglalására,

–  tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Federica Mogherini szóvivője által 2015. április 2-án tett, a thaiföldi fejleményekről szóló nyilatkozatra,

–  tekintettel az EU thaiföldi küldöttsége által az EU thaiföldi misszióvezetőinek egyetértésével 2014. november 14-én, 2015. június 30-án és 2015. szeptember 24-én tett nyilatkozatra,

–  tekintettel a Thaiföldről szóló, 2014. június 23-i tanácsi következtetésekre,

–  tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Catherine Ashton által a Bizottság nevében adott, Andy Hall helyzetéről szóló, 2013. május 15-i válaszra,

–  tekintettel a szabad véleménynyilvánítás jogának előmozdításával és védelmével foglalkozó különleges ENSZ-előadó 2015. április 1-jei sajtóközleményére,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa számára készített 2011. október 5-i, Thaiföldre vonatkozó egyetemes emberi jogi helyzetértékelésre, valamint annak ajánlásaira,

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ emberi jogvédőkről szóló, 1998. évi nyilatkozatára,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966-os Nemzetközi Egyezségokmányára (PPJE), amelynek Thaiföld is részes fele,

–  tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni 1984. évi ENSZ-egyezményre,

–  tekintettel a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének emberi jogi nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel 2014. május 20-án Thaiföld hadserege megdöntötte az ország kormányát és katonai bíráskodást vezetett be, kikényszerítve az ügyvezető kormány által létrehozott, a Béke és Rend Közigazgatási Központja elnevezésű szervezet feloszlatását;

B.  mivel a fegyveres erők létrehozták a Béke és Rend Nemzeti Tanácsa (BRNT) nevű szervezetet, amelynek elnöke, Prajut Csan-ocsa tábornok teljhatalmat gyakorol és korlátlan jogkörrel rendelkezik rendeletek kibocsátása és az alkotmány reformja tekintetében;

C.  mivel a BRNT által létrehozott alkotmányos szervek katonai ellenőrzés alatt állnak, és a Tanács tagjai teljes mentességben részesülnek a felelősségre vonás és a törvénysértés miatti eljárások alól az ideiglenes alkotmány 44. és 47. cikke értelmében kapott feladataik teljesítése kapcsán;

D.  mivel 2015. augusztus 29-én az alkotmányozó bizottság befejezte az új alkotmány tervezetét, de a Nemzeti Reformtanács 2015. szeptember 6-án elutasította a szöveget; mivel egy új alkotmányozó bizottságnak kell új alkotmánytervezetet megfogalmaznia 180 napon belül, és az újabb elutasítás meghosszabbíthatja a katonai uralom időszakát az országban;

E.  mivel a BRNT az ideiglenes alkotmány 44. cikkére hivatkozva azzal vádol a thaiföldi politikai és emberi jogi helyzettel foglalkozó vezető weboldalakat, hogy fenyegetik a nemzetbiztonságot, és mivel szigorú cenzúrát alkalmaznak a hazai politikai erőkhöz köthető televíziós csatornákkal és közösségi rádióadókkal szemben;

F.  mivel a gyülekezésről szóló, nemrég elfogadott, és 2015. augusztus 14-én hatályba lépett törvény súlyosan korlátozza a gyülekezés szabadságát, és akár 10 évig terjedő börtönbüntetéssel szankcionálja például a közszolgáltatások megzavarását;

G.  mivel a hadsereg állományának egy részét „béke- és rendfenntartó tisztekké” nevezték ki, akik bírósági végzés nélkül önkényesen fogva tartanak embereket, valamint nyomozásokat és házkutatásokat hajtanak végre;

H.  mivel számos alkalommal békés tüntetések résztvevőit vádolták meg lázadással és törvénysértéssel, és mivel őrizetbe vették az Új Demokrácia Mozgalom 14 aktivistáját;

I.  mivel Thaiföldön továbbra is alkalmazzák a halálbüntetést, és mivel az új szabályozás kiterjesztette e büntetés alkalmazási körét;

J.  mivel az államcsíny óta nőtt a felségsértés miatt bebörtönzöttek száma;

K.  mivel a Nemzeti Emberi Jogi Bizottságtól megtagadták a katonai bíróságok által vádemelés vagy bírósági eljárás nélkül határozatlan időre fogva tartott, megkínzott vagy embertelen bánásmódban részesített személyekkel való kapcsolattartás lehetőségét;

L.  mivel az államcsíny óta romlott a helyi közösségek és a földdel kapcsolatos jogokért küzdő aktivisták biztonsága;

M.  mivel Thaiföld nem írta alá a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi menekültügyi egyezményt és annak 1967. évi jegyzőkönyvét, valamint nem rendelkezik hivatalos nemzeti menekültügyi kerettel; mivel a thaiföldi hatóságok továbbra is visszafordítják a menekülteket és a menedékkérőket olyan országokba, ahol valószínűleg üldöztetésnek lesznek kitéve;

N.  mivel Thaiföld az általa aláírt nemzetközi szerződések értelmében köteles kivizsgálni a kínzással, foglyok halálával és más súlyos emberi jogi visszaélésekkel kapcsolatos vádakat, illetve köteles megfelelően büntetni az ilyen eseteket;

O.  mivel megszüntették ugyan a munkavállalói jogok védelmével foglalkozó aktivista, Andy Hall uniós állampolgár ellen rágalmazás miatt indított büntetőeljárást, ám továbbra is vád alatt áll számítástechnikai bűncselekmény és rágalmazás miatt, illetve két polgári jogi eljárás is zajlik ellene rágalmazás miatt, és ezek kapcsán akár hét évig terjedő börtönbüntetéssel és több millió dolláros pénzbüntetéssel sújthatják, miután hozzájárult egy Finnwatch-jelentés elkészítéséhez, amely munkajogi visszaélésekkel vádolt egy thaiföldi ananász-nagykereskedőt, holott korábbi bírósági tárgyalások alkalmával a thaiföldi munkaügyi minisztérium és egy vállalati alkalmazott is megerősítette, hogy a vállalat megsértette a munkavállalói jogokat; mivel Andy Hall ügyében 2015. október 19-én tartják a tárgyalást;

P.  mivel a migráns munkavállalók csak igen csekély védelmet élveznek, holott Thaiföld ratifikálta az ILO 29. számú egyezményét; mivel súlyos problémát jelent a munkavégzési célú emberkereskedelem; mivel a helyzet különösen aggasztó a halászati ágazatban;

Q.  mivel az EU felfüggesztette a 2013-ban kezdett, kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalásokat Thaifölddel, és mivel az EU nem írja alá a 2013 novemberében véglegesített partnerségi és együttműködési megállapodást mindaddig, amíg nem kerül hatalomra egy demokratikus kormány Thaiföldön; mivel az EU Thaiföld harmadik legjelentősebb kereskedelmi partnere;

1.  üdvözli az Unió határozott elkötelezettségét a thai nép iránt, amellyel az Unió hosszú ideje erős politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatokat ápol; hangsúlyozza, hogy az Unió Thaiföld barátjaként és partnereként rendszeresen követelte a demokratikus folyamat helyreállítását;

2.  mélységes aggodalommal figyeli ugyanakkor a 2014. májusi jogellenes puccs óta romló thaiföldi emberi jogi helyzetet;

3.  nyomatékosan felszólítja a thaiföldi hatóságokat, hogy vessenek véget a szabadsághoz és az egyéb emberi jogok békés gyakorlásához való jog és az egyéb – különösen a politikai tevékenységekben való békés részvételhez kapcsolódó – emberi jogokat elnyomó korlátozásoknak;

4.  felhívja a thai hatóságokat, hogy semmisítsék meg az ítéleteket, vonják vissza a vádakat és bocsássák szabadon azokat a magánszemélyeket és médiaszolgáltatókat, akiket elítéltek amiatt vagy vád alá helyeztek csupán azért, mert békésen gyakorolták a véleménynyilvánítás vagy a gyülekezés szabadságához való jogukat; felhívja a kormányt, hogy haladéktalanul vonja vissza az ideiglenes alkotmány 44. szakaszát és az ahhoz kapcsolódó rendelkezéseket, amelyek alapján a thai hatóságok elnyomhatják az alapvető szabadságokat, és büntetlenül emberi jogi visszaéléseket követhetnek el;

5.  felszólítja a thaiföldi hatóságokat, hogy segítsék elő a lakosságot érintő biztonsági kockázatok megelőzését, és adjanak megfelelőbb választ a közösség tagjainak és a földdel kapcsolatos jogokért küzdő aktivisták aggodalmaira;

6.  felhívja a thaiföldi hatóságokat, hogy mielőbb kezdjék meg a politikai hatalom katonai hatóságokról polgári hatóságokra való átruházását; tudomásul veszi a szabad és tisztességes választásokra irányuló tervet, és kéri az ütemterv betartását;

7.  ösztönzi a polgári személyek feletti valamennyi igazságszolgáltatási joghatóság katonai bíróságokról polgári bíróságokra való átadását, a katonai bíráskodáson alapuló önkényes fogva tartások felszámolását és a hadsereg polgári személyek fogva tartására vonatkozó hatáskörének korlátozására – nem pedig bővítésére – irányuló intézkedéseket;

8.  arra buzdítja a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a felségsértésről szóló törvényt annak megelőzése érdekében, hogy az a politikai véleménynyilvánítás békés gyakorlását is büntesse, valamint hogy függesszék fel e törvény össze nem függő esetekben való, széles körű alkalmazását;

9.  kéri, hogy tartsák tiszteletben és védjék meg a biztonsághoz való jogot – többek között az emberijog-védők esetében –, továbbá hogy az emberijog-védők jogainak mindennemű megsértését azonnal, hatékonyan és független módon vizsgálják ki;

10.  tudomásul veszi, hogy a thai kormány egy új alkotmányszövegezési bizottságot állított fel egy új alkotmány mielőbbi megalkotása céljából; egy demokratikus elveken, többek között az egyenlőségen, a szabadságon, a tisztességes képviseleten, az átláthatóságon, az elszámoltathatóságon, az emberi jogokon, a jogállamiságon és az erőforrásokhoz való nyilvános hozzáférésen alapuló alkotmány megalkotását kéri;

11.  felhívja a thaiföldi kormányt, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége, a véleménynyilvánítás, a békés gyülekezés és az egyesülés szabadsága, a politikai pluralizmus tekintetében – különösen a rágalmazás elleni, egyre szigorúbb törvények fényében – tegyen eleget saját alkotmányos és nemzetközi kötelezettségeinek;

12.  tudomásul veszi a thai kormány által az emberkereskedelem felszámolását és a halászati ágazat ellátási láncában egyre jobban terjedő modernkori rabszolgaság megszüntetését célzó minimumszabályoknak való megfelelés érdekében hozott intézkedéseket; arra ösztönzi a kormányt, hogy sürgősséggel hajtsa végre ezen intézkedéseket, és fokozza erőfeszítéseit;

13.  felhívja Thaiföldet, hogy írja alá és ratifikálja a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi egyezményt vagy az ahhoz csatolt 1967. évi jegyzőkönyvet;

14.  nyomatékosan felszólítja Thaiföldet, hogy tegyen konkrét lépéseket a halálbüntetés megszüntetése felé;

15.  határozottan üdvözli a nemek egyenlőségéről szóló thai törvény elfogadását, ami azt jelzi, hogy az ország a jövőben a törvény értelmében befogadóbban kezeli majd a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) személyeket;

16.  üdvözli az Andy Hall elleni rágalmazási büntetőügy megszüntetését és az aktivista ezt követő szabadon bocsátását; kéri, hogy a vele szemben a Bangkoki Büntetőbíróságon számítógépes bűncselekmény és rágalmazás miatt indított ügyeket szintén ejtsék, minthogy emberijog-védőként tetteinek célja az emberkereskedelem eseteinek feltárása és a thaiföldi migráns munkavállalók jogi helyzetének javítása volt, ami megerősíti, hogy jogában állt kutatási és kampánytevékenységet folytatni anélkül, hogy megtorlásoktól kellene tartania; a polgári rágalmazási ügyekkel kapcsolatban aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az Andy Hall elleni eljárás adott esetben nem lesz teljesen pártatlan, minthogy egyes jelentések a keresetet benyújtó vállalat és magas rangú thai politikusok közötti összefonódásokra utalnak; kéri az EU képviseletét, hogy Andy Hall jogi helyzetét továbbra is kísérje szoros figyelemmel, és vegyen részt tárgyalásán;

17.  üdvözli, hogy a phuketi tartományi bíróság 2015. szeptember 1-jén felmentette Csutima „Oi” Szidaszathian és Alan Morison újságírókat;

18.  sürgeti a nemzetközi közösséget és különösen az EU-t, hogy minden erőfeszítést tegyenek meg az embercsempészet, a rabszolgamunka és a kényszerű migráció elleni fellépés érdekében azzal, hogy nemzetközi együttműködést szorgalmaznak a munkaügyi jellegű emberi jogi visszaélések nyomon követése és megelőzése terén;

19.  ösztönzi az EU-t és a thaiföldi kormányt, hogy kezdjenek építő párbeszédet az emberi jogok védelmének és a demokratizálódás folyamatának thaiföldi és régióbeli helyzetével kapcsolatosan; ismételten kijelenti, hogy támogatja a thaiföldi demokratizálódási folyamatot;

20.  támogatja a Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot a thaiföldi demokrácia helyreállítása érdekében gyakorolt gazdasági és politikai nyomás fenntartásában; ezzel összefüggésben emlékezteti a thaiföldi kormányt, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás és a partnerségi és együttműködési megállapodás terén ne számítson előrelépésre mindaddig, amíg a katonai junta van hatalmon;

21.  üdvözli, hogy Thaiföld új szerepet kapott azzal, hogy a 2015–2018-as időszakra megbízták az ASEAN és az EU közötti kapcsolatok koordinálásával; hangsúlyozza, hogy az ASEAN és az EU számára egyaránt előnyös ez az együttműködés;

22.  felkéri az EKSZ-t és az EU küldöttségét, valamint a tagállamok küldöttségeit, hogy valamennyi rendelkezésükre álló eszközzel, különösen az ellenzéki vezetők elleni nyomozások és bírósági tárgyalások további megfigyelésével biztosítsák az emberi jogok és a jogállamiság thaiföldi tiszteletben tartását;

23.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Bizottságnak, Thaiföld kormányának és parlamentjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ emberi jogi főbiztosának, valamint az ASEAN-tagállamok kormányainak.

(1) HL C 161. E, 2011.5.31., 152. o.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0107.
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0211.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat