Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2875(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-1002/2015

Debatai :

PV 08/10/2015 - 4.2
CRE 08/10/2015 - 4.2

Balsavimas :

PV 08/10/2015 - 9.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0343

Priimti tekstai
PDF 259kWORD 84k
Ketvirtadienis, 2015 m. spalio 8 d. - Strasbūras
Padėtis Tailande
P8_TA(2015)0343RC-B8-1002/2015

2015 m. spalio 8 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Tailande (2015/2875(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Tailando, visų pirma į 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją(1), 2014 m. vasario 6 d. rezoliuciją(2) ir 2015 m. gegužės 21 d. rezoliuciją(3),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 2 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini spaudos atstovės pareiškimą dėl pokyčių Tailande,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos delegacijos Tailande pareiškimus, 2014 m. lapkričio 14 d., 2015 m. birželio 30 d. ir 2015 m. rugsėjo 24 d. paskelbtus pritarus ES misijos Tailande vadovams,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 23 d. Tarybos išvadas dėl Tailando,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton 2013 m. gegužės 15 d. atsakymą, Komisijos vardu pateiktą dėl Andy Hallo padėties,

–  atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo teisės į saviraiškos laisvę skatinimo ir apsaugos klausimais 2015 m. balandžio 1 d. pranešimą spaudai,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 5 d. Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos atliktą visuotinį periodinį Tailando vertinimą ir rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1998 m. paskelbtą Jungtinių Tautų žmogaus teisių gynėjų deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį pasirašė ir Tailandas,

–  atsižvelgdamas į 1984 m. JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą,

–  atsižvelgdamas į Pietryčių Azijos valstybių asociacijos Žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2014 m. gegužės 20 d. valstybės kariuomenė nuvertė Tailando vyriausybę ir visos valstybės mastu paskelbė karinę padėtį, taip pat privertė panaikinti priežiūrą užtikrinantį Taikos ir tvarkos administravimo centrą;

B.  kadangi karinės pajėgos įsteigė Nacionalinę taikos ir tvarkos tarybą, kurios lyderis generolas Prayuth Chan-ocha naudosis visomis galiomis ir neribota valdžia, kad duotų įsakymus ir atliktų konstitucijos reformą;

C.  kadangi Nacionalinės taikos ir tvarkos tarybos įsteigtus pagrindinius konstitucinius organus kontroliuoja kariškiai ir visiems Nacionalinės taikos ir tvarkos tarybos nariams yra suteiktas visiškas imunitetas, saugantis juos nuo bet kokio netinkamo elgesio, atsakomybės ar įsipareigojimo, nes jie įdarbinti pagal laikinosios konstitucijos 44 ir 47 skirsnius;

D.  kadangi 2015 m. rugpjūčio 29 d. Steigiamasis komitetas pabaigė rengti naują konstituciją, kurią paskui Nacionalinė reformų taryba atmetė 2015 m. rugsėjo 6 d.; kadangi naujas Steigiamasis komitetas turi iš naujo per 180 dienų parengti konstituciją ir kadangi dėl pastarojo atmetimo šalyje gali užsitęsti karinis valdymas;

E.  kadangi pagrindinės interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie žmogaus teisių padėtį Tailande, Nacionalinės taikos ir tvarkos tarybos buvo apkaltintos pavojaus kėlimu valstybiniam saugumui pagal laikinosios konstitucijos 44 skirsnį ir kadangi vykdoma griežta TV kanalų ir bendruomenių radijo stočių, susijusių su visomis šalies politinėmis jėgomis, cenzūra;

F.  kadangi neseniai priimtame Viešųjų susirinkimų aktu, kuris įsigaliojo 2015 m. rugpjūčio 14 d., smarkiai varžoma susirinkimų laisvė ir nustatomos griežtos iki 10 metų trukmės kalėjimo bausmės už tokius nusikaltimus, kaip kad trukdymas teikti viešąsias paslaugas;

G.  kadangi „taikos ir tvarkos palaikymo pareigūnais“ paskirti ginkluoti darbuotojai, kad savavališkai sulaikytų žmones, vykdytų apklausas ir be orderio atliktų kratas;

H.  kadangi taikių demonstracijų dalyviai vis kaltinami kurstymu ir įstatymų pažeidimu, taip pat kadangi areštuota 14 Naujosios demokratijos judėjimo aktyvistų;

I.  kadangi Tailande toliau taikoma mirties bausmė ir kadangi naujaisiais teisės aktais išplėstos aplinkybės, kuriomis ši bausmė gali būti skirta;

J.  kadangi po perversmo padaugėjo įkalinimų pagal karališko orumo įžeidimo (pranc. k. Lèse-Majesté) įstatymą;

K.  kadangi Nacionalinei žmogaus teisių komisijai neleista susisiekti su kankintais asmenimis ar su asmenimis, su kuriais blogai elgtasi ir kurie nuolat kalinami nepateikus kaltinimų ar be teismo pagal karinių teismų nurodymus;

L.  kadangi nuo perversmo pablogėjo vietos bendruomenės ir kovotojų už teises į žemę padėtis;

M.  kadangi Tailandas nėra pasirašęs nei 1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso, nei jos 1967 m. protokolo ir neturi oficialios nacionalinės prieglobsčio sistemos; kadangi Tailando valdžios institucijos toliau grąžina pabėgėlius ir prieglobsčio prašytojus į tas šalis, kur jie gali būti persekiojami;

N.  kadangi Tailandas pagal jo pasirašytas tarptautines sutartis yra įsipareigojęs tirti kankinimų, mirčių kalėjime ar kitų tariamų didelių žmogaus teisių pažeidimų atvejus ir už tai vykdyti tinkamą baudžiamąjį persekiojimą;

O.  kadangi baudžiamoji šmeižto byla, iškelta darbuotojų teisių gynėjui Andy Hallui, kuris yra ES pilietis, buvo panaikinta, tačiau kadangi jam vis dar nepanaikinti kaltinimai kompiuteriniais nusikaltimais ir šmeižto bylos, taip pat dvi civilinės šmeižto bylos, dėl kurių jam gresia septynerių metų kalėjimo bausmė ir daugelį milijonų dolerių siekianti bauda, po to, kai jis prisidėjo prie Finnwatch ataskaitos, kurioje teigiama, kad Tailando didmeninis prekiautojas ananasais išnaudojo darbuotojus, nors faktą, kad minėtoji įmonė pažeidė darbuotojų teises, patvirtino Tailando darbo ministerija ir per teismo posėdžius pripažino įmonės darbuotojas; kadangi jo byla bus svarstoma 2015 m. spalio 19 d.;

P.  kadangi, nors Tailandas ratifikavo Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją Nr. 29, darbuotojai migrantai apsaugomi mažai; kadangi prekiavimas darbuotojais yra didelė problema; kadangi žuvininkystės sektoriaus padėtis kelia itin didelį nerimą;

Q.  kadangi ES sustabdė 2013 m. pradėtas derybas su Tailandu dėl dvišalio laisvosios prekybos susitarimo (LPS) ir kadangi ji atsisako pasirašyti 2013 m. lapkričio mėn. užbaigtą partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą tol, kol nebus įtvirtintas demokratinis valdymas; kadangi ES yra trečia didžiausia Tailando prekybos partnerė;

1.  palankiai vertina tvirtą ES įsipareigojimą Tailando tautai, su kuria ES palaiko tvirtus ir ilgalaikius politinius, ekonominius ir kultūrinius ryšius; pabrėžia, kad ES, kaip Tailando draugė ir partnerė, ne kartą ragino atkurti demokratinį procesą;

2.  reiškia gilų susirūpinimą dėl Tailande po 2014 m. gegužės mėn. įvykusio neteisėto perversmo sparčiai blogėjančios žmogaus teisių padėties;

3.  ragina Tailando valdžios institucijas panaikinti represyvius suvaržymus, taikomus teisei į laisvę ir trukdančius taikiai naudotis kitomis žmogaus teisėmis, ypač susijusiomis su taikiu dalyvavimu politinėje veikloje;

4.  ragina Tailando valdžios institucijas panaikinti nuosprendžius ir bausmes, panaikinti kaltinimus ir paleisti asmenis bei žiniasklaidos veikėjus, kurie nuteisti ar apkaltinti už taikų naudojimąsi savo teisėmis į žodžio ar susirinkimų laisvę; ragina vyriausybę nedelsiant atšaukti laikinosios konstitucijos 44 skirsnį ir susijusias nuostatas, kuriomis Tailando valdžios institucijos naudojasi kaip pagrindu užgniaužti pagrindines laisves ir nebaudžiamos pažeidinėti žmogaus teises;

5.  ragina Tailando valdžios institucijas padėti išvengti grėsmių saugumui, kurias patiria plačioji visuomenė, ir geriau spręsti bendruomenės narių ir šalies teisių į žemę gynėjų problemas;

6.  ragina Tailando valdžios institucijas kuo greičiau pradėti politinį galių perdavimą iš karinių valdžios institucijų civilėms valdžios institucijoms; atkreipia dėmesį į aiškų planą surengti laisvus ir sąžiningus rinkimus ir ragina laikytis termino;

7.  ragina visą teismų jurisdikciją iš karinių teismų perduoti civiliams teismams, nutraukti savavališką kalinimą remiantis karine padėtimi ir taikyti priemones, kuriomis kariuomenės įgaliojimai kalinti civilius būtų ribojami, o ne didinami;

8.  ragina valdžios institucijas persvarstyti karališko orumo įžeidimo (pranc. k. Lèse-Majesté) įstatymą, siekiant, kad juo nebūtų baudžiama už politinių pažiūrų taikų reiškimą, ir nutraukti platų šio įstatymo naudojimą nesusijusioms problemoms;

9.  ragina gerbti ir saugoti teisę į saugumą, taip pat ir žmogaus teisių gynėjų, be to, ragina greitai, veiksmingai ir nepriklausomai ištirti visus žmogaus teisių gynėjų teisių pažeidimus;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad Tailando vyriausybė Konstitucijos rengimo komitetui pavedė kuo greičiau parengti naują konstituciją; ragina užtikrinti, kad konstitucija būtų grindžiama demokratiniais principais, kaip kad lygybė, laisvė, teisingas atstovavimas, skaidrumas, atskaitomybė, žmogaus teisės, teisinės valstybės principai ir visuomenės prieiga prie išteklių;

11.  ragina Tailando vyriausybę laikytis savo pačios konstitucinių ir tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su teismų nepriklausomumu, teise į žodžio laisvę, asociacijas ir taikius susirinkimus, taip pat su politiniu pliuralizmu, ypač atsižvelgiant į vis griežtesnius „šmeižto“ įstatymus;

12.  atsižvelgia į priemones, kurias Tailando vyriausybė taiko siekdama laikytis minimalių neteisėtos prekybos panaikinimo standartų ir panaikinti endeminę modernią vergystę jos žuvininkystės pramonės tiekimo grandinėje; ragina vyriausybę skubiai taikyti šias priemones ir sustiprinti pastangas;

13.  ragina Tailandą pasirašyti ir ratifikuoti 1951 m. Konvenciją dėl pabėgėlių statuso ar jos 1967 m. protokolą;

14.  ragina Tailandą imtis konkrečių veiksmų siekiant mirties bausmės panaikinimo;

15.  labai palankiai vertina tai, kad patvirtintas Tailando Lyčių lygybės aktas – tai žada, kad ateityje šalyje įstatymai bus įtraukiau taikomi lesbietėms, gėjams, biseksualams ir translyčiams asmenims (LGBT);

16.  palankiai vertina tai, kad buvo panaikinta Andy Hallui iškelta baudžiamoji šmeižto byla ir kad jis po to buvo paleistas; prašo taip pat panaikinti jam Pietų Bankoko baudžiamajame teisme iškeltas kompiuterinių nusikaltimų ir baudžiamąsias šmeižto bylas, atsižvelgiant į tai, kad jo, kaip žmogaus teisių gynėjo, veiksmais buvo siekiama atskleisti prekybos žmonėmis atvejus ir pagerinti darbo migrantų padėtį Tailande – tai patvirtina jo teisę vykdyti tyrimus ir gynybą nebijant susidorojimo; reiškia susirūpinimą dėl civilinių šmeižto bylų, nuogąstauja, kad šis teismas gali būti nevisiškai nešališkas, nes būta pranešimų apie nuosavybės ryšius tarp bylą iškėlusios įmonės ir Tailando aukšto lygio politikų; prašo ES delegaciją toliau atidžiai sekti jo teisinę padėtį ir dalyvauti jo teisme;

17.  džiaugiasi, kad Puketo provincijos teismas 2015 m. rugsėjo 1 d. išteisino žurnalistus Chutimą ‘Oi’ Sidasathian ir Alaną Morisoną;

18.  ragina tarptautinę bendruomenę ir ypač ES visomis pastangomis kovoti su prekyba žmonėmis, vergišku darbu ir priversta migracija skatinant tarptautinį bendradarbiavimą su darbu susijusiais žmogaus teisių pažeidimų stebėjimo ir prevencijos klausimais;

19.  ragina ES ir Tailando vyriausybę pradėti konstruktyvų dialogą su žmogaus teisių apsauga ir demokratizacijos procesais Tailande ir regione susijusiais klausimais; dar kartą išreiškia savo paramą demokratizacijos procesams Tailande;

20.  remia Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) joms vykdant ekonominį ir politinį spaudimą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad Tailande būtų sugrįžta prie demokratinio valdymo; taigi, primena Tailando vyriausybei, kad ji neturėtų tikėtis jokios pažangos ES ir Tailando LPS ir partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo srityje tol, kol valdžia bus karinės chuntos rankose;

21.  palankiai vertina tai, kad Tailandas atlieka naują vaidmenį kaip 2015–2018 m. Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) ir ES santykių koordinuotojas; pabrėžia, kad ASEAN ir ES bendradarbiavimas joms yra abipusiai naudingas;

22.  prašo EIVT ir ES delegaciją, taip pat valstybių narių delegacijas naudoti visas turimas priemones, kuriomis Tailande siekiama užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principams, ypač toliau stebint tyrimus ir opozicijos lyderių teismų audiencijas;

23.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijai, Tailando vyriausybei ir parlamentui, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijos valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL C 161 E, 2011 5 31, p. 152.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2014)0107.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0211.

Teisinė informacija - Privatumo politika