Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2876(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-1003/2015

Rozpravy :

PV 08/10/2015 - 4.3
CRE 08/10/2015 - 4.3

Hlasování :

PV 08/10/2015 - 9.3

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0344

Přijaté texty
PDF 429kWORD 91k
Čtvrtek, 8. října 2015 - Štrasburk
Hromadné přesídlování dětí v Nigérii jako důsledek útoků sekty Boko Haram
P8_TA(2015)0344RC-B8-1003/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. října 2015 o masovém vysídlování dětí v Nigérii v důsledku útoků skupiny Boko Haram (2015/2876(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Nigérii, zejména na usnesení ze dne 17. července 2014(1) a ze dne 30. dubna 2015(2),

–  s ohledem na dřívější prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové, včetně jejích prohlášení ze dnů 8. ledna, 19. ledna, 31. března a 14. a 15. dubna a 3. července 2015,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 28. července 2015,

–  s ohledem na projev, který dne 28. září 2015 pronesl prezident Muhammadu Buhari před Valným shromážděním OSN, a na summit OSN o boji proti terorismu,

–  s ohledem na Dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti přijatou dne 31. října 2000,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte a na Chartu práv a blaha dítěte Organizace africké jednoty (1990),

–  s ohledem na zákon o právech dítěte z roku 2003, který přijala nigerijská federální vláda,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Úmluvu Africké unie o předcházení terorismu a boji proti němu, kterou Nigérie ratifikovala dne 16. května 2003 a na dodatečný protokol k této úmluvě, který Nigérie ratifikovala dne 22. prosince 2008,

–  s ohledem na Nouzový svěřenecký fond EU pro stabilitu a řešení hlavních příčin nelegální migrace a vysídlených osob v Africe,

–  s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 29. září 2015 ohledně porušování lidských práv a pronásledování, kterých se dopouští skupina Boko Haram, a jejich dopadů na lidská práva v postižených zemích; s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva ohledně možnosti, že by členové skupiny Boko Haram mohli být obviněni z válečných zločinů;

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Nigérie, nejlidnatější a největší ekonomika Afriky, která je etnicky rozmanitá a je poznamenána regionálními a náboženskými rozpory a nepoměrem mezi severem a jihem se závažnými ekonomickými a sociálními nerovnostmi, se od roku 2009 stala bitevním polem pro islamistickou teroristickou skupinu Boko Haram, která přísahala věrnost organizaci Dá'iš; vzhledem k tomu, že tato teroristická skupina představuje rostoucí hrozbu pro stabilitu Nigérie a západní Afriky; vzhledem k tomu, že nigerijské bezpečnostní složky v průběhu vojenských operací v rámci boje proti tomuto povstání často používají nepřiměřenou sílu a dopouštějí se porušování práv;

B.  vzhledem k tomu, že Boko Haram zavraždila za poslední čtyři měsíce nejméně 1 600 civilistů, což znamená, že celkový počet civilních obětí jen v roce 2015 již dosáhl nejméně 3 500;

C.  vzhledem k tomu, že od počátku povstání skupiny Boko Haram její činy, které byly cíleně namířeny proti školákům a školačkám, dětem v postižené oblasti znemožnily přístup k vzdělání a že podle odhadů UNESCO 10,5 milionu dětí v Nigérii, které jsou ve věku, kdy by měly navštěvovat základní školu, do školy nechodí, což je největší počet na světě; vzhledem k tomu, že – podobně jako skupiny al-Šabáb v Somálsku, al-Káida islámského Maghrebu (AQMI), Hnutí pro jednotu a džihád v západní Africe (MUJAO) a Ansar Dine v severním Mali a Tálibán v Afghánistánu a Pákistánu – se i Boko Haram zaměřuje na děti a ženy, kterým se dostává vzdělání;

D.  vzhledem k tomu, že navzdory postupu nigerijských a regionálních ozbrojených sil ohrožují čím dál tím častější útoky a sebevražedné bombové atentáty, k nimž dochází i za hranicemi Nigérie v sousedních zemích, stabilitu a živobytí milionů lidí v celém regionu; vzhledem k tomu, že děti jsou kvůli zhoršující se humanitární situaci, čím dál tím obtížnějšímu zásobování potravinami a současně špatnému přístupu ke vzdělání, nezávadné pitné vodě a zdravotnickým službám ve velkém nebezpečí;

E.  vzhledem k tomu, že podle odhadů OSN vedlo násilí ve státech Borno, Yobe a Adamawa v poslední době k drastickému zvýšení počtu vnitřně vysídlených osob na 2,1 milionu, z nichž 58 % tvoří podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) děti; vzhledem k tomu, že celkem více než 3 miliony lidí byly zasaženy povstáním a v povodí Čadského jezera potřebuje humanitární pomoc 5,5 milionu osob;

F.  vzhledem k tomu, že Nigérii se podařilo uspořádat poměrně mírumilovné prezidentské volby a volby guvernérů, a to navzdory hrozbám Boko Haram, že tyto volby zkomplikuje; vzhledem k tomu, že Nigérie a země, které s ní sousedí, zřídila dne 11. června 2015 ve městě Abuja mnohonárodnostní smíšené jednotky (MNJTF), čímž naplnila rozhodnutí o boji proti Boko Haram přijaté v Niamey v lednu 2015;

G.  vzhledem k tomu, že Boko Haram v Nigérii unesla od roku 2009 více než 2 000 žen s dívek, započítáme-li do tohoto součtu únos 276 školaček na severovýchodě země v Čiboku, k němuž došlo dne 14. dubna 2014 a které šokovalo celý svět a zapříčinilo spuštění mezinárodní kampaně na jejich záchranu (pod názvem „Vraťte nám naše dívky!“); vzhledem k tomu, že téměř rok a půl poté nebylo doposud nalezeno více než 200 dívek, které byly při tomto incidentu uneseny;

H.  vzhledem k tomu, že od té doby zmizely nebo byly uneseny či odvedeny mezi bojovníky nebo jakožto domácí pracovní síla mnohé další děti, přičemž dívky byly znásilněny a násilně provdány nebo přinuceny konvertovat k islámu; vzhledem k tomu, že od dubna 2015 popsalo organizaci Human Rights Watch (HRW) svůj život v zajetí přibližně 300 dalších dívek, které byly zachráněny nigerijskými bezpečnostními složkami z útočišť teroristů, a asi 60 dalších, kterým se podařilo uprchnout svým únoscům v jiných oblastech, a že uvedly, že tento život zahrnoval každodenní násilí a teror, jakož i fyzické a psychologické týrání; vzhledem k tomu, že podle zvláštního zpravodaje OSN pro děti a ozbrojené konflikty byl ozbrojený konflikt v severovýchodní Nigérii v minulém roce pro děti jedním z nejvražednějších, přičemž docházelo k zabíjení, čím dál tím rozšířenějšímu náboru a využívání dětí, nespočetným únosům a sexuálnímu zneužívání dívek; vzhledem k tomu, že podle organizace UNICEF bylo více než 23 000 dětí odděleno od svých rodičů a násilím přinuceno uprchnout ze svého domova, přičemž tyto děti si zachránily život jen díky útěku do nigerijského vnitrozemí nebo do sousedního Kamerunu, Čadu a Nigeru;

I.  vzhledem k tomu, že většina dětí, které žijí v táborech pro vysídlené osoby a pro uprchlíky, přišla o jednoho nebo oba rodiče (kteří byli buď zabiti, nebo se pohřešují), ale také o sourozence a další rodinné příslušníky; vzhledem k tomu, že ačkoli v těchto táborech působí mnoho mezinárodních a vnitrostátních humanitárních organizací, přístup k základním právům – včetně potravin, přístřeší (přeplněného nebo zdravotně závadného), zdravotních služeb a vzdělání – je pro mnoho z těchto dětí katastrofálně špatný;

J.  vzhledem k tomu, že v širším regionu (Nigérie, Kamerun, Čad a Niger) nemá nejméně 208 000 dětí přístup ke vzdělání a 83 000 dětí nemá přístup k nezávadné vodě a že v severovýchodní Nigérii bylo 23 000 dětí odděleno od rodiny;

K.  vzhledem k tomu, že roste počet útoků skupiny Boko Haram v Nigérii, ale i v sousedním Kamerunu, Čadu a Nigeru; vzhledem k tomu, že skupina Boko Haram i nadále unáší děti a ženy a využívá je jako nosiče výbušných zařízení, čímž z nich činí sebevražedné atentátníky, aniž by si toho byly vědomy; vzhledem k tomu, že některé z osob, které uprchly na čadskou stranu Čadského jezera, se na území Čadu staly cílem útoků identických teroristů;

L.  vzhledem k tomu, že v červnu 2015 poskytla EU humanitární pomoc ve výši 21 milionu EUR s cílem pomoci vysídleným osobám v Nigérii a sousedních zemích postižených násilím, jehož se dopouštějí teroristické organizace;

M.  vzhledem k tomu, že UNICEF spolu s vládami Nigérie, Kamerunu, Čadu a Nigeru a s partnery v těchto zemích zintenzivňuje své úsilí o pomoc tisícům dětí a jejich rodinám v regionu tím, že jim umožňuje přístup k nezávadné vodě, vzdělání, poradenství a psychologické podpoře, jakož i k očkování a léčbě vážné akutní podvýživy; vzhledem k tomu, že organizace UNICEF obdržela pouze 32 % z 50,3 milionů požadovaných pro tento rok na humanitární opatření v oblasti Čadského jezera;

N.  vzhledem k tomu, že řada unesených žen a dívek, které svým únoscům uprchly nebo byly zachráněny či osvobozeny, je podle organizace HRW při návratu domů těhotných a zoufale potřebuje zdravotní péči při porodu a v poporodním období, přičemž jiné z nich zase nemají přístup k základnímu zdravotnímu vyšetření prováděnému po znásilnění, k post-traumatické péči, sociální podpoře ani k poradenským službám, které by měly být obětem znásilnění poskytovány; vzhledem k tomu, že Komise stanovila, že pokud těhotenství způsobuje nesnesitelné utrpení, musí mít ženy v závislosti na svém zdravotním stavu přístup k veškerým zdravotnickým službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, čímž potvrdila, že v každém případě je v této situaci směrodatné mezinárodní humanitární právo;

1.  ostře odsuzuje zločiny páchané skupinou Boko Haram, včetně teroristických útoků a sebevražedných bombových atentátů v Čadu, Kamerunu a Nigeru; vyjadřuje svou solidaritu s obětmi a svou soustrast se všemi rodinami, které ztratily své blízké; odsuzuje další neuhasínající násilnosti páchané v nigerských oblastech Borno, Yobe a Adamawa a v dalších městech této země;

2.  odsuzuje činy, které vedly k masovému vysídlení nevinných dětí, a vyzývá k okamžité koordinované mezinárodní akci, která by podpořila práci agentur OSN a nevládních organizací, jež se snaží zabránit tomu, aby se vysídlené děti a mládež staly obětí sexuálního zotročování či jiných forem sexuálního násilí a únosů nebo aby byly teroristickými sektami skupiny Boko Haram přinuceny k účasti na ozbrojených zásazích proti civilnímu obyvatelstvu, či vládním a vojenským cílům v Nigérii; zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné chránit práva dětí v Nigérii, jejíž celkové obyvatelstvo tvoří z více než čtyřiceti procent osoby ve věku 0 až 14 let;

3.  je přesvědčen, že v případě dětí, které původně pracovaly pro Boko Haram či jiné ozbrojené skupiny, by měla být alternativou jejich stíhání a věznění mimosoudní opatření;

4.  vítá nedávné sdělení Komise o uvolnění dalších finančních prostředků na zintenzivnění naléhavě nutné humanitární pomoci v regionu; vyjadřuje však své vážné obavy ohledně toho, zda mezinárodní komunita jako taková zajistí finanční překlenutí rozdílu mezi finančními závazky, které v souvislosti s operacemi organizace UNICEF v oblasti přijala, a skutečně provedenými platbami; vyzývá dárce, aby bezodkladně své závazky splnili, a vyřešili tak chronické nedostatky v zajišťování základních potřeb, jako je pitná voda, základní zdravotnické služby a vzdělání;

5.  vyzývá nigerijského prezidenta a jeho nově jmenovanou federální vládu k tomu, aby přijali razantní opatření na ochranu civilního obyvatelstva se zvláštním důrazem na ochranu žen a dívek, aby v boji proti extremismu přednostně chránili práva žen a dětí, aby poskytovali pomoc obětem a stíhali zločince a aby zajistili ženám účast na rozhodovacích procesech na všech úrovních;

6.  vyzývá nigerijskou vládu, aby v rámci mezinárodního práva, jak prezident Buhari přislíbil, zahájila bezodkladné, nezávislé a důkladně šetření zločinů a dalších případů vážného porušení lidských práv, ať už k němu došlo ze strany kteréhokoli účastníka konfliktu;

7.  vítá změnu ve vedení vojenských sil a požaduje, aby veškeré případy porušení lidský práv a zločiny, ať už spáchané teroristy nebo nigerijskými bezpečnostními složkami, byly vyšetřeny a aby jejich pachatelé byly povoláni k odpovědnosti, což se za minulého vedení nedělo; oceňuje slib prezidenta Buhariho, že prošetří důkazy o tom, že nigerijské vojenské síly se dopustily vážného porušování lidských práv, válečných zločinů a činů, které mohou být klasifikovány jako zločiny proti lidskosti;

8.  naléhavě vyzývá prezidenta federativní republiky, aby řešil problémy spojené s plněním všech předvolebních slibů a s jeho posledními prohlášeními, z nichž hlavní je jeho závazek potírat teroristické hrozby, zajistit dodržování lidských práv a humanitárního práva jakožto základního pilíře vojenských operací, zasadit se o to, aby se čibocké dívky a všechny další unesené ženy a děti vrátily živy a zdrávy, řešit stále rostoucí problém podvýživy a bojovat proti korupci a beztrestnosti, a odrazovat tak případné budoucí pachatele, a sjednat spravedlnost pro všechny oběti;

9.  naléhavě vyzývá nigerijské orgány a mezinárodní komunitu, aby úzce spolupracovaly a zintenzivnily své úsilí o zvrácení přetrvávajícího trendu vysídlování obyvatel; vítá odhodlání, které na regionální vrcholné schůzce, jež se konala dne 20. a 21. ledna 2015 v Niamey, vyjádřilo 13 účastnících se zemí, zejména závazek Čadu spolu s Kamerunem a Nigérií zúčastnit se boje proti teroristickým hrozbám skupiny Boko Haram; vyzývá mnohonárodnostní smíšené jednotky (MNJTF), aby při svých operacích proti skupině Boko Haram důsledně dodržovaly mezinárodní lidská práva a humanitární právo; opakuje, že samotný vojenský zásah nebude k potlačení povstání skupiny Boko Haram stačit;

10.  připomíná, že původ skupiny Boko Haram lze hledat v nespokojenosti se špatnou vládou, všudypřítomnou korupcí a značnými nerovnostmi v nigerijské společnosti; naléhavě vyzývá nigerijské orgány k tomu, aby vymýtily korupci a odstranily nedostatky ve správě a efektivnosti veřejných orgánů a armády a aby se zasadily o spravedlivé daně; vyzývá k tomu, aby se ve spolupráci se sousedními zeměmi přijala opatření, kterými se zničí zdroje nezákonných příjmů skupiny Boko Haram, zejména příjmů z pašování a nedovoleného obchodu;

11.  naléhavě vyzývá mezinárodní komunitu, aby Nigérii a jejím sousedním zemím, které přijaly nigerijské uprchlíky (Kamerun, Čad a Niger) pomohla při poskytování veškeré nutné lékařské a psychologické péče těm, kteří ji potřebují; apeluje na orgány tohoto regionu, aby zajistily, že znásilněné ženy a dívky budou mít volný přístup k veškerým zdravotnickým službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, tak jak je stanoveno ve společném článku 3 Ženevských úmluv; poukazuje na nutnost zavést obecně platné normy péče o oběti znásilnění při válečných konfliktech a zajistit nadřazenost mezinárodního humanitárního práva v situacích ozbrojeného konfliktu; vyjadřuje svou naprostou soustrast ženám a dětem, které útoky motivované zaslepeným terorismem skupiny Boko Haram přežily; vyzývá k vytvoření specializovaných vzdělávacích programů zaměřených na ženy a děti, které se staly obětmi války, a na společnost jako takovou, jejichž smyslem bude poskytovat pomoc obětem při překonávání traumat, zajišťovat jim náležité a kompletní informace, bojovat proti stigmatizaci a sociálnímu vyloučení a napomáhat k získání společenské vážnosti;

12.  naléhavě vyzývá Komisi, aby přednostně poskytovala pomoc vykořeněným dětem a mládeži v Nigérii, Kamerunu, Čadu a Nigeru a aby přitom věnovala zvláštní pozornost jejich ochraně před všemi formami ubližování, genderově motivovaného násilí, jakož i jejich přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a nezávadné pitné vodě, a to v souladu s Nouzovým svěřeneckým fondem EU pro stabilitu a řešení hlavních příčin nelegální migrace a vysídlených osob v Africe;

13.  vyzývá nigerijskou vládu, aby přijala opatření usnadňující návrat vysídlených osob, zejména dětí, aby zajistila jejich bezpečnost a aby v táborech pro osoby vysídlených v důsledku konfliktu pomáhala nevládním organizacím zlepšit podmínky mj. zkvalitněním hygienických a sanitárních zařízení za účelem prevence případného šíření nemocí;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Nigerijské federativní republiky, zástupcům společenství ECOWAS a Africké unii.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2014)0008.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2015)0185.

Právní upozornění - Ochrana soukromí