Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2883(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0997/2015

Rasprave :

PV 08/10/2015 - 4.4
CRE 08/10/2015 - 4.4

Glasovanja :

PV 08/10/2015 - 9.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0345

Usvojeni tekstovi
PDF 254kWORD 76k
Četvrtak, 8. listopada 2015. - Strasbourg
Slučaj Alija Muhameda Al-Nimra
P8_TA(2015)0345RC-B8-0997/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 8. listopada 2015. o slučaju Alija Muhameda al Nimra (2015/2883(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju prethodnu Rezoluciju od 12. veljače 2015. o slučaju g. Raifa Badawija u Saudijskoj Arabiji(1) i Rezoluciju od 11. ožujka 2014. o Saudijskoj Arabiji, njezinim odnosima s EU-om i ulozi na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi(2),

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o smrtnoj kazni usvojene 1998. godine, revidirane i ažurirane u travnju 2013.,

–  uzimajući u obzir rezolucije Opće skupštine UN-a, a osobito Rezoluciju od 18. prosinca 2014. o moratoriju na izvršenje smrtne kazne (A/RES/69/186),

–  uzimajući u obzir izjave stručnjakâ UN-a za ljudska prava od 22. rujna 2015. o slučaju Alija Muhameda al Nimra,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja,

–  uzimajući u obzir članak 11. Povelje Europske unije o temeljnim pravima u kojemu se navodi pravo svake osobe na slobodu izražavanja te članak 4. kojime se zabranjuje mučenje,

–  uzimajući u obzir smjernice Europske unije o braniteljima ljudskih prava usvojene u lipnju 2004. i revidirane u prosincu 2008.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta čija je potpisnica i Saudijska Arabija,

–  uzimajući u obzir članak 18. Opće deklaracije o ljudskim pravima iz 1948. i članak 19. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Arapsku povelju o ljudskim pravima, čija je potpisnica Saudijska Arabija, a osobito članak 32. stavak 1. koji jamči pravo na informiranje te slobodu mišljenja i izražavanja te članak 8. koji zabranjuje fizičko ili psihološko mučenje i okrutno, sramotno, ponižavajuće ili neljudsko postupanje,

–   uzimajući u obzir nedavni slučaj izricanja smrtne kazne odrubljivanjem glave drugom maloljetniku, Dawudu al Marhunu, koji je u dobi od 17 godina navodno bio mučen i prisiljen potpisati priznanje koje su vlasti iskoristile kako bi ga osudile nakon što je uhićen tijekom prosvjedâ u Istočnoj pokrajini Saudijske Arabije u svibnju 2012.,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je Alija Muhameda al Nimra, 21-godišnjeg nećaka poznatog državnog disidenta, u svibnju 2015. Vrhovni sud Saudijske Arabije osudio na smrtnu kaznu odrubljivanjem glave pa razapinjanjem na temelju optužbi za kaznena djela među kojima je podrivanje režima, izazivanje pobune, prosvjedovanje i pripadanje terorističkoj ćeliji; budući da je Ali al Nimr bio mlađi od 18 godina, i stoga maloljetnik, kada je uhićen dok je prosvjedovao zbog nedostatka demokracije i ravnopravnosti u Saudijskoj Arabiji; budući da je osuđen na smrt zbog prosvjeda u pretežno šijitskoj Istočnoj pokrajini Saudijske Arabije; budući da pouzdani izvori navode da su Alija al Nimra mučili i prisilili da potpiše priznanje; budući da Aliju al Nimru nije bilo zajamčeno pravo na pošteno suđenje i uskraćen mu je propisani zakonski postupak u skladu s međunarodnim pravom;

B.  budući da se izricanje smrtne kazne osobi koja je bila maloljetnik kada je počinila kazneno djelo i nakon navoda o mučenju kosi s međunarodnim obvezama Saudijske Arabije;

C.  budući da je zabrana mučenja i okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja obuhvaćena svim međunarodnim i regionalnim instrumentima za ljudska prava te predstavlja jedno od pravnih načela međunarodnog običajnog prava koje je, stoga, obvezujuće za sve države, neovisno o tome jesu li ratificirale relevantne međunarodne sporazume;

D.  budući da je porast broja smrtnih kazni usko vezan uz presude specijaliziranog kaznenog suda Saudijske Arabije zbog kaznenih djela povezanih s terorizmom; budući da je prema podacima međunarodnih organizacija za ljudska prava u Saudijskoj Arabiji izvršeno najmanje 175 pogubljenja između kolovoza 2014. i lipnja 2015.;

E.  budući da je ovaj slučaj jedan od mnogih slučajeva zlostavljanja saudijskih aktivista i izricanja strogih kazni zbog izražavanja vlastita mišljenja, a mnoge od tih osoba osuđene su na temelju postupaka koji nisu u skladu s međunarodnim standardima o poštenom suđenju, što je u srpnju 2014. potvrdila bivša visoka povjerenica UN-a za ljudska prava;

F.  budući da se u članku 19. Opće deklaracije o ljudskim pravima navodi da svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, uključujući i na internetu; budući da to pravo obuhvaća i slobodno zauzimanje stavova, kao i slobodu traženja, primanja i prenošenja informacija i ideja uz pomoć svih medija i bez obzira na državne granice;

G.  budući da je Njegova Ekscelencija Faisal bin Hasan Trad, saudijski veleposlanik u Ujedinjenim Narodima u Ženevi, imenovan predsjednikom povjerenstva neovisnih stručnjaka Vijeća UN-a za ljudska prava;

H.  budući da bi početak dijaloga o ljudskim pravima između Kraljevine Saudijske Arabije i EU-a mogao biti konstruktivan korak prema poboljšanju međusobnog razumijevanja i promicanju reformi u toj državi, uključujući i reformu pravosuđa;

I.  budući da je Saudijska Arabija utjecajan i važan politički i gospodarski akter na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi;

1.  oštro osuđuje izricanje smrtne kazne Aliju Muhamedu al Nimru; ponavlja kako osuđuje provedbu smrtne kazne i snažno podržava uvođenje moratorija na smrtnu kaznu kao korak prema njezinu ukidanju;

2.  poziva saudijske vlasti, a osobito Njegovo Veličanstvo kralja Saudijske Arabije Salmana bin Abdulaziza al Sauda, da zaustave pogubljenje Alija Muhameda al Nimra i da ga pomiluju ili mu smanje kaznu; poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje i države članice da upotrijebe sva svoja diplomatska sredstva i napore kako bi se to smaknuće smjesta zaustavilo;

3.  podsjeća Saudijsku Arabiju da je potpisnica Konvencije o pravima djeteta, koja izričito zabranjuje provođenje smrtne kazne zbog kaznenih djela koja su počinile osobe mlađe od 18 godina;

4.  potiče vlasti Saudijske Arabije da ukinu specijalizirani kazneni sud utemeljen 2008. radi vođenja sudskih postupaka povezanih s terorizmom, ali koji se sve više upotrebljava za progon mirnih disidenata zbog optužbi koje su, čini se, političke naravi i to u sudskim postupcima kojima se krši temeljno pravo na pošteno suđenje;

5.  poziva vladu Saudijske Arabije da osigura brzu i nepristranu istragu navodnog mučenja te da se pobrine da se Aliju Muhamedu al Nimru pruži potrebna liječnička pomoć i da mu se omogući redovan pristup obitelji i odvjetnicima;

6.  podsjeća Saudijsku Arabiju na obveze koje ima kao članica Vijeća UN-a za ljudska prava; napominje da je Saudijskoj Arabiji nedavno dodijeljeno predsjedanje povjerenstvom neovisnih stručnjaka u Vijeću UN-a za ljudska prava; apelira na saudijske vlasti da se pobrinu da standardi poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda u toj zemlji budu u skladu s tom međunarodnom ulogom;

7.  poziva da se unaprijede mehanizmi za dijalog o pitanjima ljudskih prava i za razmjenu stručnih znanja o pravosudnim i pravnim pitanjima između EU-a i Saudijske Arabije kako bi se učvrstila zaštita pojedinačnih prava u Saudijskoj Arabiji u skladu s pravosudnom reformom koja je ondje započeta; poziva saudijske vlasti da provedu potrebne reforme u pogledu ljudskih prava, osobito u vezi s ograničavanjem provođenja smrtne kazne;

8.  potiče Saudijsku Arabiju da potpiše i ratificira Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima koji je stupio na snagu 1976. godine, a čiji članak 6. propisuje da svako ljudsko biće ima neotuđivo pravo na život;

9.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog zabilježenog porasta broja smrtnih kazni u Saudijskoj Arabiji tijekom 2014. i zbog alarmantne učestalosti izricanja smrtne kazne tijekom 2015.;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, parlamentima i vladama država članica, Njegovu Veličanstvu kralju Salmanu bin Abdulazizu al Saudu, Vladi Kraljevine Saudijske Arabije, visokom povjereniku UN-a za ljudska prava i Vijeću UN-a za ljudska prava.

(1)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0037.
(2)Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0207.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti