Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0264(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0266/2015

Předložené texty :

A8-0266/2015

Rozpravy :

PV 07/10/2015 - 16
CRE 07/10/2015 - 16

Hlasování :

PV 08/10/2015 - 9.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0346

Přijaté texty
PDF 404kWORD 99k
Čtvrtek, 8. října 2015 - Štrasburk
Platební služby na vnitřním trhu ***I
P8_TA(2015)0346A8-0266/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. října 2015 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2013/36/EU a 2009/110/ES a kterou se zrušuje směrnice 2007/64/ES (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2013)0547),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování EU, podle kterého Komise konzultovala s Parlamentem (C7‑0230/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování EU,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 5. února 2014(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. prosince 2013(2),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 4. června 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 a čl. 61 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0169/2014),

–  s ohledem na pozměňovací návrhy, které přijal na svém zasedání dne 3. dubna 2014(3),

–  s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 18. září 2014 o nevyřízených záležitostech ze sedmého volebního období,

–  s ohledem na doplňující zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0266/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 224, 15.7.2014, s. 1.
(2) Úř. věst. C 170, 5.6.2014, s. 78.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2014)0280.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 8. října 2015 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES
P8_TC1-COD(2013)0264

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2015/2366.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí