Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0264(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0266/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0266/2015

Keskustelut :

PV 07/10/2015 - 16
CRE 07/10/2015 - 16

Äänestykset :

PV 08/10/2015 - 9.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0346

Hyväksytyt tekstit
PDF 236kWORD 98k
Torstai 8. lokakuuta 2015 - Strasbourg
Maksupalvelut sisämarkkinoilla ***I
P8_TA(2015)0346A8-0266/2015
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 8. lokakuuta 2015 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2013/36/EU ja 2009/110/EY muuttamisesta ja direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0547),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0230/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 5. helmikuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. joulukuuta 2013 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 4. kesäkuuta 2015 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 61 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0169/2014),

–  ottaa huomioon tarkistukset, jotka se hyväksyi 3. huhtikuuta 2014 pitämässään istunnossa(3),

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 18. syyskuuta 2014 tekemän päätöksen parlamentin seitsemännellä vaalikaudella kesken jääneistä asioista,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan täydentävän mietinnön (A8‑0266/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 224, 15.7.2014, s. 1.
(2)EUVL C 170, 5.6.2014, s. 78.
(3)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0280.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 8. lokakuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/... antamiseksi maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta
P8_TC1-COD(2013)0264

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä (EU) 2015/2366.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö