Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0264(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0266/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0266/2015

Viták :

PV 07/10/2015 - 16
CRE 07/10/2015 - 16

Szavazatok :

PV 08/10/2015 - 9.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0346

Elfogadott szövegek
PDF 253kWORD 108k
2015. október 8., Csütörtök - Strasbourg
Belső piaci pénzforgalmi szolgáltatások ***I
P8_TA(2015)0346A8-0266/2015
HELYESBÍTÉSEK
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2015. október 8-i jogalkotási állásfoglalása a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2013/36/EU és a 2009/110/EK irányelv módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0547),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0230/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2014. február 5-i véleményére(1),

–  tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. december 11-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2015. június 4-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 61. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0169/2014),

–  tekintettel a 2014. április 3-i ülésén elfogadott módosításokra(3),

–  tekintettel az Elnökök Értekezletének a hetedik parlamenti ciklus le nem zárt ügyeivel kapcsolatos, 2014. szeptember 18-i határozatára,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság kiegészítő jelentésére (A8–0266/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 224., 2014.7.15., 1. o.
(2) HL C 170., 2014.6.5., 78. o.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0280.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2015. október 8-án került elfogadásra a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2015/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2013)0264

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2015/2366 irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat