Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0264(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0266/2015

Texte depuse :

A8-0266/2015

Dezbateri :

PV 07/10/2015 - 16
CRE 07/10/2015 - 16

Voturi :

PV 08/10/2015 - 9.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0346

Texte adoptate
PDF 329kWORD 103k
Joi, 8 octombrie 2015 - Strasbourg
Serviciile de plată în cadrul pieței interne ***I
P8_TA(2015)0346A8-0266/2015
RECTIFICĂRI
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 8 octombrie 2015 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2013/36/UE și 2009/110/CE și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0547),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0230/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 5 februarie 2014(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 decembrie 2013(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 4 iunie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 și articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0169/2014),

–  având în vedere amendamentele pe care le-a adoptat cu ocazia ședinței sale din 3 aprilie 2014(3),

–  având în vedere Decizia Conferinței președinților din 18 septembrie 2014 privind chestiunile pendinte din cea de-a șaptea legislatură a Parlamentului,

–  având în vedere raportul suplimentar al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0266/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 224, 15.7.2014, p. 1.
(2) JO C 170, 5.6.2014, p. 78.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2014)0280.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 8 octombrie 2015 în vederea adoptării Directivei (UE) 2015/… a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE
P8_TC1-COD(2013)0264

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2015/2366)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate