Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2740(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0987/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0987/2015

Rasprave :

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0347

Usvojeni tekstovi
PDF 263kWORD 82k
Četvrtak, 8. listopada 2015. - Strasbourg
Rezolucija Europskog parlamenta o zakonodavstvu o hipotekama i riskantni financijski instrumenti u EU: slučaj Španjolske
P8_TA(2015)0347B8-0987/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 8. listopada 2015. o zakonodavstvu o hipotekama i riskantnim financijskim instrumentima u Španjolskoj (na osnovi primljenih predstavki) (2015/2740(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir predstavku 626/2011 i 15 drugih predstavki o zakonodavstvu o hipotekama u Španjolskoj (179/2012, 644/2012, 783/2012, 1669/2012, 0996/2013, 1345/2013, 1249/2013, 1436/2013, 1705/2013, 1736/2013, 2120/2013, 2159/2013, 2440/2013, 2563/2013 i 2610/2013),

–  uzimajući u obzir predstavku 513/2012 i 21 drugu predstavku o riskantnim financijskim instrumentima u Španjolskoj (548/2012, 676/2012, 677/2012, 785/2012, 788/2012, 949/2012, 1044/2012, 1247/2012, 1343/2012, 1498/2012, 1662/2012, 1761/2012, 1851/2012, 1864/2012, 169/2013, 171/2013, 2206/2013, 2215/2013, 2228/2013, 2243/2013 i 2274/2013),

–  uzimajući u obzir rasprave u Odboru za predstavke sa zainteresiranim podnositeljima predstavki, od kojih je posljednja održana 16. travnja 2015.,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2014/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 1093/2010(1),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU(2),

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima(3),

–  uzimajući u obzir izjavu Komisije, u okviru zajedničke rasprave o stečajnom postupku održane 19. svibnja 2015., o reviziji i proširenju Preporuke Komisije od 12. ožujka 2014. o novom pristupu poslovnom neuspjehu i insolventnosti, u vezi s insolventnošću kućanstava i pružanju druge prilike pojedincima i kućanstvima,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. lipnja 2013. o socijalnom stanovanju u Europskoj uniji(4),

–  uzimajući u obzir svoje pitanje upućeno Komisiji o zakonodavstvu o hipotekama i riskantnim financijskim instrumentima u Španjolskoj (na osnovi primljenih predstavki) (O-000088/2015 – B8-0755/2015),

–  uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije odbora za predstavke,

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se u brojnim primljenim predstavkama ukazuje na tisuće tragičnih osobnih slučajeva građana koji su doživjeli djelomičan ili potpuni gubitak životne ušteđevine te budući da se u tim predstavkama ističu prepreke s kojima su potrošači suočeni kada pokušaju dobiti točne i ključne informacije o financijskim instrumentima;

B.  budući da organizacije civilnog društva u Španjolskoj i dalje prosvjeduju zbog stotina tisuća deložacija, nepoštenih uvjeta u ugovorima o hipoteci i nedostatka zaštite za zajmoprimce; budući da jedna od tih organizacija, Platforma žrtava hipoteke (Plataforma de afectados por la hipoteca), navodi da je u prvom tromjesečju 2015. u Španjolskoj provedeno 19 261 deložacija (6 % više u odnosu na prvo tromjesečje 2014.); budući da ta organizacija procjenjuje da je od 2008. u Španjolskoj bilo više od 397 954 deložacije; budući da je više od 100 000 kućanstava ostalo bez svojih domova;

C.  budući da se zbog krize pogoršala situacija deložiranih obitelji koje još uvijek moraju otplatiti svoj hipotekarni dug i sve veće kamate; budući da je španjolska vlada uvela datio in solutum kao izvanrednu mjeru u Zakonu 6/2012; podsjeća na to da je, prema službenim podacima iz drugog tromjesečja 2014., mogućnost datio in solutum odobrena samo 1467 puta od ukupno 11 407 podnesenih zahtjeva, odnosno u 12,86 % slučajeva;

D.  budući da su nacionalni i europski sudovi utvrdili nekoliko nepoštenih klauzula i praksi u španjolskom hipotekarnom sektoru (vidi presude Suda Europske unije C-243/08 Pannon-GSM; C-618/10 Banco Español de Crédito; C–415/11 Catalunyacaixa) koje su trebale biti spriječene direktivama 93/13/EEZ, 2004/39/EZ i 2005/29/EZ da su sve te direktive u potpunosti prenesene i provedene u Španjolskoj;

E.  budući da će Direktiva 2014/17/EU o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine (Direktiva o hipotekarnim kreditima) biti primjenjiva na ugovore o hipotekarnim kreditima sklopljene nakon 21. ožujka 2016. i da se njome zahtijeva da vjerovnici obavijeste potrošače o glavnim karakteristikama ugovora o kreditu;

F.  budući da su zbog presude u slučaju Aziz (predmet C-415/11) španjolske vlasti po ubrzanom postupku usvojile Zakon 1/2013 od 14. svibnja 2013. o mjerama za jačanje zaštite hipotekarnih dužnika, restrukturiranju duga i socijalnom najmu stanova (Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social);

G.  budući da su zbog presude u predmetu C-169/14 španjolske vlasti izmijenile nacionalni sustav žalbi u vezi s hipotekama završnom odredbom u Zakonu 9/2015 od 25. svibnja 2015. o hitnim mjerama u vezi sa stečajnim pitanjima (Ley 9/2015 de medidas urgentes en material concursal) kako bi ga uskladile s Direktivom 93/13/EEZ;

H.  budući da je španjolski parlament usvojio „Kodeks dobre prakse za održivo restrukturiranje dugova u vezi s hipotekama na nekretnine za vlastito stanovanje” koji su financijska tijela gotovo u potpunosti zanemarila zbog njegova dobrovoljnog statusa te koji je postigao veoma ograničen uspjeh u sprječavanju deložacija i poticanju iskorištavanja mogućnosti datio in solutum jer više od 80 % osoba kojih se to tiče ne ispunjava potrebne uvjete;

I.  budući da u mnogo slučajeva banke nisu propisno obavijestile potrošače o razmjeru rizika povezanih s predloženim ulaganjima, i budući da u tim slučajevima banke nisu niti provele procjene primjerenosti radi utvrđivanja imaju li klijenti odgovarajuće znanje za razumijevanje financijskih rizika koje preuzimaju; budući da su mnogi od pogođenih građana stariji ljudi koji su uložili životne ušteđevine jer im je rečeno da je njihovo ulaganje bezrizično;

J.  budući da se procjenjuje da je u proteklih nekoliko godina 700 000 španjolskih građana bilo žrtva financijskih prijevara jer su im njihove banke nepošteno prodale riskantne financijske instrumente, a da ih nisu propisno informirale o razmjeru rizika i stvarnim posljedicama nemogućnosti pristupanja vlastitoj ušteđevini;

K.  budući da su mnoge žrtve financijskih prijevara odbile arbitražni mehanizam koji su uspostavile španjolske vlasti;

L.  budući da se Direktivom 2004/39/EZ o tržištima financijskih instrumenata regulira pružanje investicijskih usluga koje provode investicijska društva i kreditne institucije u pogledu financijskih instrumenata, među ostalim i povlaštenih dionica (preferentes); budući da su člankom 19. Direktive o tržištima financijskih instrumenata utvrđene poslovne obveze subjekata koji pružaju investicijske usluge klijentima;

1.  poziva Komisiju da u svim državama članicama prati provedbu presude iz predmeta C-415 (Aziz) i Direktive 93/13/EEZ o zakonodavstvu o hipotekama kako bi zajamčila da ih nacionalna tijela u potpunosti poštuju;

2.  poziva financijske subjekte diljem Unije da obustave nepoštena postupanja s klijentima u području hipoteka, sofisticiranih financijskih proizvoda i kreditnih kartica, uključujući nametanje prekomjernih kamatnih stopa i proizvoljno otkazivanje usluge;

3.  poziva Komisiju da spriječi da financijski subjekti diljem Unije deložiraju obitelji koje žive u svojoj jedinoj nekretnini i da se umjesto toga okrenu restrukturiranju duga i socijalnom najmu;

4.  poziva španjolsku vladu da iskoristi instrumente kojima raspolaže u cilju pronalaženja sveobuhvatnog rješenja kako bi se drastično smanjio neprihvatljiv broj deložacija;

5.  poziva Komisiju da u svim državama članicama EU-a pomno prati prenošenje Direktive 2014/17/EU o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine (Direktive o hipotekarnim kreditima);

6.  poziva Komisiju na razmjenu najbolje prakse u pogledu primjene mogućnosti „datio in solutum” u nekim državama članicama i na procjenu učinka te prakse na potrošače i poduzeća;

7.  upozorava Komisiju na sumnje koje je nezavisni odvjetnik EU-a izrazio u vezi sa zakonitošću mjera koje je španjolska vlada donijela kako bi riješila problem nepridržavanja europskih odredbi na koje je 14. ožujka 2013. ukazao Sud Europske unije i kako bi spriječila nepoštene prakse u hipotekarnom sektoru;

8.  poziva Komisiju da pomno prati stvarnu provedbu novih mjera koje je španjolska vlada donijela kako bi riješila postojeće probleme i spriječila nepoštene bankovne i trgovačke prakse;

9.  poziva Komisiju da pokrene informativnu kampanju o financijskim proizvodima i da obrazovanjem ojača financijsku pismenost kako bi europski građani bili bolje informirani o rizicima koje preuzimaju prilikom sklapanja ugovora o financijskim proizvodima;

10.  poziva Komisiju na razmjenu najboljih praksi kojima se povećava zaštita građana koji imaju financijske poteškoće; smatra da bi osnovno financijsko obrazovanje trebalo smatrati dodatnim sredstvom sprječavanja posljedica prezaduženosti;

11.  poziva Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo i Europsku središnju banku da uspostave kampanju najboljih praksi kako bi potaknule banke i njihove zaposlenike da pružaju jasne, razumljive i točne informacije; ističe da potrošači trebaju donijeti informiranu odluku na temelju potpunog razumijevanja rizika koje preuzimaju te da posrednici i banke ne smiju zavaravati potrošače;

12.  poziva Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo i Europsku središnju banku da u cilju očuvanja moći financijskog sektora EU-a poduzmu dodatne mjere kako bi se banke obvezalo da odvoje potencijalno riskantne aktivnosti trgovanja od aktivnosti primanja depozita ako se njima ugrožava financijska stabilnost;

13.  poziva Komisiju i Europsku središnju banku da ocijene španjolski arbitražni mehanizam uspostavljen za građane koji su žrtve financijskih prijevara;

14.  poziva Komisiju da prati ispravno prenošenje i primjenu prava EU-a u Španjolskoj u vezi s financijskim instrumentima, uključujući povlaštene dionice;

15.  poziva Komisiju da djeluje u pogledu primljenih žalbi i da provede potrebne istrage;

16.  traži od Komisije da podnese zakonodavni prijedlog o insolventnosti kućanstava ;

17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi španjolskoj vladi, Vijeću, Komisiji i Europskoj središnjoj banci.

(1) SL L 60, 28.2.2014., str. 34.
(2) SL L 173, 12.6.2014., str. 349.
(3) SL L 95, 21.4.1993., str. 29.
(4) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0246.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti