Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0807(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0287/2015

Předložené texty :

A8-0287/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/10/2015 - 15.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0352

Přijaté texty
PDF 324kWORD 62k
Středa, 14. října 2015 - Brusel
Konzultační přístup členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů *
P8_TA(2015)0352A8-0287/2015

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. října 2015 o návrhu provádějícího rozhodnutí Rady, kterým se stanoví datum použitelnosti rozhodnutí 2008/633/SVV o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (10506/2015),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a na článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0193/2015),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/633/SVV ze dne 23. června 2008 o konzultačním přístupu určených orgánů členských států a Europolu do Vízového informačního systému (VIS) pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů(1), a zejména na čl. 18 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. července 2015 o Evropském programu pro bezpečnost(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0287/2015),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 129.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2015)0269.

Právní upozornění - Ochrana soukromí