Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0807(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0287/2015

Indgivne tekster :

A8-0287/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/10/2015 - 15.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0352

Vedtagne tekster
PDF 246kWORD 60k
Onsdag den 14. oktober 2015 - Bruxelles Endelig udgave
Adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for medlemsstaterne og Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger *
P8_TA(2015)0352A8-0287/2015

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. oktober 2015 om forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse om fastsættelse af den dato, fra hvilken afgørelse 2008/633/RIA om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger har virkning (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (10506/2015),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0193/2015),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger(1), særlig artikel 18, stk. 2,

–  der henviser til sin beslutning af 9. juli 2015 om den europæiske dagsorden om sikkerhed(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0287/2015),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 218 af 13.8.2008, s. 129.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0269.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik