Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0807(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0287/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0287/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/10/2015 - 15.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0352

Hyväksytyt tekstit
PDF 237kWORD 61k
Keskiviikko 14. lokakuuta 2015 - Bryssel
Jäsenvaltioiden ja Europolin pääsy tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi *
P8_TA(2015)0352A8-0287/2015

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. lokakuuta 2015 esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi tehdyn päätöksen 2008/633/YOS voimaantulopäivän vahvistamisesta (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (10506/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan N:o 36 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0193/2015),

–  ottaa huomioon jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi 23. kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/633/YOS(1) ja erityisesti sen 18 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan turvallisuusagendasta 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0287/2015),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL L 218, 13.8.2008, s. 129.
(2)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0269.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö