Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0807(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0287/2015

Teksty złożone :

A8-0287/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/10/2015 - 15.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0352

Teksty przyjęte
PDF 323kWORD 64k
Środa, 14 października 2015 r. - Bruksela
Dostęp państw członkowskich i Europolu do wizowego systemu informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania *
P8_TA(2015)0352A8-0287/2015

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady dotyczącej wyznaczenia daty, od której staje się skuteczna decyzja 2008/633/WSiSW w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do wizowego systemu informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (10506/2015),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0193/2015),

–  uwzględniając decyzję Rady 2008/633/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania(1), w szczególności art. 18 ust. 2 tej decyzji,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie Europejskiej agendy bezpieczeństwa(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0287/2015),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 129.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0269.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności