Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0807(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0287/2015

Predkladané texty :

A8-0287/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/10/2015 - 15.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0352

Prijaté texty
PDF 254kWORD 63k
Streda, 14. októbra 2015 - Brusel Finálna verzia
Sprístupnenie vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie členskými štátmi a Europolom na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania *
P8_TA(2015)0352A8-0287/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. októbra 2015 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia 2008/633/SVV o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania (10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (10506/2015),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0193/2015),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému (VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania(1), a najmä na jeho článok 18 ods. 2,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2015 o európskom programe v oblasti bezpečnosti(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0287/2015),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 129.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2015)0269.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia